Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Café Couleur in Kortrijk: geen theorieën, maar levendige verhalen

Café Couleur in Kortrijk: geen theorieën, maar levendige verhalen

KORTRIJK -– In samenwerking met Vormingplus en het achturenhuis hebben 8 studenten afgelopen maandag hun eigen editie van het praatcafé Café couleur gelanceerd, het was een boeiende avond waar het thema verder studeren onder de loep genomen werd.

DSC02248.JPG

(foto Jan Vanhuyse)

“Geen theorieën, maar levende verhalen.” Dat was het motto van de 8 studenten die, in samenwerking met Vormingplus, op 10 maart café couleur organiseerden.

“Het is een mogelijkheid om verschillende meningen aan bod te laten komen waar ook met respect naar geluisterd zal worden en zonder elkaar te proberen overtuigen”, vertelt Sofie Ameye over café couleur. Uitwisseling en dialoog staat inderdaad centraal, even alle vooroordelen vergeten en met een heldere geest jezelf openstellen voor meningen vanuit verschillende generaties, culturen en omgevingen.

“Wat ik zo leuk vond? De verschillende mensen", vertelt Jan Vanhuyse “Ik hoorde ook eens een andere mening vanuit een andere cultuur, zaken die anders zijn in die cultuur die me normaal voorbijgaan.” Het was de uitgesproken mogelijkheid om je eens in te leven in ‘de andere kant’. Door de aanwezigheid van zowel ouders, studenten, leerkrachten en buitenstaanders werd een duidelijk beeld geschetst rond het verder studeren en de problemen die hierbij komen kijken.

Net zoals tijdens de voorbereidingen zijn de studenten ook hier terug geconfronteerd met het watervaleffect. Heel wat allochtone leerlingen die beginnen in het ASO eindigen uiteindelijk in het BSO. Onterecht volgens Sorya die heeft moeten zakken wegens een 49 voor aardrijkskunde. Allochtonen worden veelal de weg gewezen naar het BSO omdat men vreest dat de taal een te groot probleem zou vormen in het ASO/TSO.

“Het advies om te zakken naar het BSO komt veelal uit van de school en het CLB, ouders zijn geneigd hier veel geloof in te vestigen, een oplossing kan zijn om meer vertrouwen te vestigen in het kind in plaats van zomaar het advies op te volgen”, aldus Jan Vanhuyse.

Leerlingen die uiteindelijk in het BSO terechtkomen hebben nog maar weinig kans om nog in het hoger onderwijs te raken, vandaar dan ook dat onze hogere scholen en universiteiten zo ‘wit’ zijn. Dit zorgt ook voor een extra drempel voor allochtonen om de stap naar het hoger onderwijs te wagen.

Alles samen gevat was dit een geslaagde editie van café couleur en de volgende zal doorgaan op maandag 31 maart, meer informatie kan u vinden op de website van Vormingplus: http://www.vormingplus.be/.