Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage Cirkels van Stilte] Actievoerders stellen Leterme vragen over regularisatie

[Fotoreportage Cirkels van Stilte] Actievoerders stellen Leterme vragen over regularisatie

BRUSSEL - De voorbije weken hebben stille acties voor mensen zonder papieren zich over verschillende steden verspreid. Aan de vooravond van de start van de nieuwe regering vragen de actievoerders aan Yves Leterme welke inspanningen zijn regering gaat nemen voor mensen zonder papieren.

0036.JPG

(Foto: Bart)

Wekelijks vormden mensen in een aantal Belgische steden een Cirkel van Stilte, in solidariteit met vluchtelingen en mensen zonder papieren. Het initiatief startte in Brussel, maar ondertussen zijn er al cirkels geweest in 16 verschillende steden. De deelnemers vinden dat 2008 het jaar van de regularisatie moet worden. Nu vlak voor het van start gaan van Leterme I werd het nationaal orgelpunt van de Cirkels van Stilte gehouden. Een delegatie zal een gesprek vragen met Leterme. Het actieplatform Laat onze Vrienden Blijven reageert voorzichtig tevreden maar ook erg kritisch over het luik migratie dat in het regeerakkoord bereikt werd.

Uitdagingen
“De nieuwe regering zal zeer snel voor grote uitdagingen staan,” zegt Frank Wauters van Laat onze Vrienden Blijven. “Enkele tienduizenden mensen wachten momenteel op hun verblijfsvergunning. Zij zouden morgen moeten kunnen gaan werken zonder uitgebuit te worden, hun kinderen naar school sturen, genieten van onze sociale zekerheid, belastingen betalen, kortom volwaardig lid worden van onze samenleving.”

“Wij zijn zeer tevreden dat er in het regeerakkoord rekening is gehouden met de mogelijkheid tot regularisatie van deze mensen en waarderen het werk van de onderhandelaars die hiertoe hebben bijgedragen. Wij zullen echter waakzaam zijn dat de hoop die dit akkoord wekt waarheid wordt. Wij vragen aan Leterme om onze waakzaamheid te delen,” aldus Frank Wauters.

Adviescommissie
“Wij willen een permanente installatie van een adviescommissie voor regularisatie,” zegt Frank Wauters. “Het advies dat lokale authoriteiten kunnen geven over de lokale verankering van mensen kan nuttig zijn, maar is zeer moeilijk realiseerbaar voor mensen die omwille van veiligheidsoverwegingen en gezien hun verblijssituatie een geïsoleerd bestaan hebben opgebouwd. De beschrijving van criteria voor regularisatie in een rondzendbrief is niet even sterk als in een wettelijk kader.”

“Zoals omschreven in het regeerakkoord moeten de mensen die in gesloten centra zitten en die voldoen aan de voorwaarden van het akkoord onmiddellijk vrijgelaten worden. Er moet onmiddelijk gestopt worden met de opsluiting of verwijdering van het grondgebied van personen die in aanmerking komen voor een regularisatie of een aanvraag daarvoor. Wij willen een snelle uitvoering van het politiek akkoord, liefst nog voor deze zomer. De mensen zonder papieren wachten er al zolang op en leven al zolang in de schaduw,” aldus Frank Wauters.

0041.JPG

(Foto: Bart)

0042.JPG

(Foto: Bart)

0048.JPG

(Foto: Bart)

0055.JPG

(Foto: Bart)

0057.JPG

(Foto: Bart)

0059.JPG

(Foto: Bart)

0067.JPG

(Foto: Bart)

0112.JPG

(Foto: Bart)

0126.JPG

(Foto: Bart)

0133.JPG

(Foto: Bart)