Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jef Sleeckx geeft SP.A nog een laatste kans.

Jef Sleeckx geeft SP.A nog een laatste kans.

Kiezers heroveren op het Vlaams Belang, daar wil Jef Sleeckx de komende jaren al zijn energie aan besteden. Jef Sleeckx is zo’n 50 jaar actief in de SP.A - die hij nog steeds SP noemt - en was 20 jaar volksvertegenwoordiger. Hij zetelde ook jaren in het bureau van “de SP”. Het generatiepact was voor Jef Sleeckx een brug te ver en hij denkt er aan om samen met anderen een nieuwe arbeiderspartij op te richten. Toch spreek Sleeckx nog over “we” als hij het over de SP.A heeft en wil hij de partij samen met SP.A-Rood nog een laatste kans geven. Zijn partij krijgt nog 2 à  3 maanden om zich te bezinnen. Als er geen beweging komt dan “zal er wel iets nieuws moeten komen”.

Jef Sleeckx: “Ik heb inderdaad die SP.A-Rood oproep mee ondertekend. We hadden de afgelopen week een avond in Antwerpen en daar waren toch wel heel wat aanwezigen, ook afdelingen uit Brussel bijvoorbeeld. Het stoort me enorm dat men aan de partij-top allerlei zaken beslist zonder dat voor te leggen aan de basis. We (SP.A-rood) vinden dat de SP.A terug moet luisteren naar de mensen en haar basis. Je krijgt steeds meer de indruk dat ze aan de top gewoon geen besef hebben van wat er leeft aan de basis. De mensen moeten harder werken, langer werken, de lonen stijgen nauwelijks en men wil beknibbelen op de bestaande anciënniteitbarema’s. Maar daartegenover staat geen enkele zekerheid. De mandatarissen moeten maar eens naar de piketten komen. Ze moeten echt gaan luisteren naar wat er leeft en hoe de mensen dat aanvoelen. Ze voelen blijkbaar de onderbuik van de mensen niet meer aan.”

“Maar men zaait ook paniek waar het eigenlijk helemaal niet nodig is. Tegen 2030 zal de sociale zekerheid een tekort hebben van 9 miljard euro. Dat is veel maar toch niet onoverkomelijk. De regering heeft vijf miljard euro loonlastenverlaging toegekend aan de bedrijven. Dat wil toch zeggen dat er ruimte is. Er is ook geld te vinden, hé: een belasting op fortuinen, een Algemene Sociale Bijdrage, de belastingen innen zoals het hoort,…. Er zijn mogelijkheden genoeg om dat probleem van de vergrijzing op te lossen, als de politieke wil aanwezig is natuurlijk.”

-- Het is toch niet alleen een kwestie van luisteren, het gaat toch ook over de politieke lijn die men uittekent.

“Maar als men luistert naar de basis, dan zullen ze ook hun lijn moeten aanpassen. Dat is wat ik wil zeggen. Mochten de mensen die de lijn uittekenen dat eens gaan voorleggen aan de basis en gaan luisteren dan zou die lijn er helemaal ander uitzien. Maar het probleem is natuurlijk dat de SP.A steeds meer naar het centrum opschuift. Ze zijn een groot deel van de arbeidersklasse verloren aan het Vlaam Blok. Ze zien het niet zitten om daar stemmen terug te winnen en ze gaan vissen in het centrum. Maar iedereen is daar aan het vissen. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat de SP.A weinig bezig is met de arbeidersklasse. Steve Stevaert stelde : “We zijn niet bezig met miserabelisme”. Maar als socialist moet je daar toch ook mee bezig zijn. 15% van de bevolking zit onder het levensminimum. Er zijn honderdduizenden werkenden mensen die niet meer dan 50.000 fr (€ 1250) verdienen. Als je gewoon nog maar de huurprijzen kijkt dan weet je dat die mensen het zeer zwaar hebben. De SP.A is veel te weinig bezig met haar natuurlijke publiek. Omdat we niet meer aanwezig zijn bij ons natuurlijke publiek, in de probleemwijken, zijn wij precies de gangmakers van het Vlaams Blok geworden.”

-- En gelooft u dat dit kan lukken?

“Ik moet eerlijk toegeven dat zeer veel mensen en delegees me bellen om te vragen of we met iets nieuws beginnen. Ik wil daar eerlijk over zijn, die vraag komt regelmatig terug. Ik heb dat ook op die vergadering van SP.A Rood gezegd, hoor.”

-- In KNACK is dat toch min of meer de optie die u neemt: “Er moet iets nieuws komen.”

“Ik ben ongeveer 50 jaar lid van de SP.A. Ik wordt binnenkort 69 en ik ben lid vanaf mijn 19de. Ik moet toch zeggen dat dit pijn doet. Er zijn ook heel wat goede mensen met wie ik jaren heb samengewerkt die dat allemaal niet meteen begrijpen. Maar ik ben zo gebeten om stemmen van het Vlaams Blok af te pakken. Ik wil daar al mijn energie aan besteden, hoe beperkt mijn middelen ook mogen zijn. Ik denk dat de klassieke partijen daar niet meer in lukken. Ik wil dat wel eerst nog in mijn partij proberen. Ik wil daar eerlijk in zijn tegenover mijn partij en echt tot op het bot gaan. Ik ben daarom ook mee pamfletten gaan uitdelen aan het SP.A congres. De ministers waren natuurlijk niet content. Het was de eerste keer dat ik publiekelijk stelde dat ik het generatiepact niet aanvaardde.
Ik wil dus eerst alles op alles zetten om binnen de SP.A het debat op gang te trekken. Maar als dat niet langer mogelijk blijkt. Als men niet naar de basis gaat luisteren en van koers wijzigt, blijven er niet veel andere opties over dan met iets nieuws te beginnen.”

-- Bruno Verlaeckt van de Algemene Centrale in Antwerpen zegt dat de SP.A zich te veel met “ethiek” bezighoudt: drugs, homohuwelijk, … Vandaag noemt men zich progressief, maar dat heeft een andere invulling gekregen dan wat men traditioneel verstaat onder links.

“Ik vind het wel goed dat de SP.A bezig is met het homohuwelijk. De SP.A heeft daar zelf goed werk geleverd. Maar de eigen thema’s : het werkvolk, dat zijn ze vergeten. De SP.A is het werkvolk verloren aan het Vlaams Blok. Ik moet horen dat mensen die jarenlang op mij hebben gestemd nu voor het Vlaams Blok stemmen. Dat zijn zeker niet allemaal racisten, maar die mensen zijn ontgoocheld. Bovendien weet men nauwelijks nog waarvoor die verschillende partijen staan. Ze zeggen allemaal hetzelfde, enkel het blok zegt duidelijk iets anders.”

“Parlementairen mogen op pensioen gaan op hun 52ste als ze 8 jaar dienst hebben. De mensen weten dat hoor, ze spreken je daarop aan. Hoe kunnen politici geloofwaardig zijn als ze dan komen zeggen dat de werkmensen langer zullen moeten werken? Je moet dat maar eens proberen uitleggen. Delegees die me bellen, vragen me op de man af hoeveel ik nu eigenlijk verdien. Neem nu Patrick Janssens. Die is burgemeester van Antwerpen, niet meteen een kleine stad. Daarnaast is hij ook parlementslid en zetelt hij in een paar beheerraden. Maar op die manier discrediteer je dat werk want één van die twee jobs kan niet anders dan een bij-job zijn. Louis Tobback die in een stad woont van 90.000 inwoners, dat is misschien nog iets anders. Maar Patrick Janssens, je kan niet en een goede burgemeester zijn van een stad als Antwerpen en je parlementair werk goed doen. En de mensen, die weten dat maar al te goed.”

-- De druk op de vakbonden is zeer groot om veel water bij de wijn te doen. “Als de regering valt en we moeten verder met de CD&V dan zal het alleen maar erger worden.” Wat vindt u daarvan?

“Ik geloof niet dat er verkiezingen komen. Zelfs al zou de regering vallen, dan komt er een herschikking maar geen nieuwe verkiezingen. Zowel de SP.A als de PS hebben geen baat bij verkiezingen. Volgens een opiniepeiling blijken ze 8% te verliezen. We moeten ook geen schrik hebben van de socialisten in de oppositie. Als er een sterke oppositie is die zich gesteund weet door de vakbonden, kan men een serieuze vuist maken. Bovendien zou het wel eens kunnen dat de socialistische partijen bij de volgende verkiezingen zo hard kletsen krijgen dat ze electoraal onbelangrijk worden. Als ze er blijven inzitten en blijven verder knoeien dan zitten ze volgende keer misschien toch niet in de regering.”

-- Hebt u er al een idee van hoe het gaat aflopen met het debat binnen de SP.A.

“Ik wil nu binnen de SP.A meevechten voor een verbetering. Lukt dat niet, dan moet er iets anders komen.”

-- Moet dat voor u snel duidelijk worden?

“We gaan het rap weten, hoor. Als ze naar de afdelingen en de bedrijven trekken zoals werd aangekondigd dan zal het geen twee maand duren voor het duidelijk is wat er mogelijk is. Maar ze zullen ze eerst al moeten oefenen om met het werkvolk te gaan spreken. Het “taalgebruik” in parlementaire commissies is heel wat anders dan de taal van het werkvolk, en dat laatste zullen ze opnieuw moeten leren.”

arbeiderspartij

Met alle respect voor Jef maar de SPA is een blauwe partij sinds jaren ,was vroeger roze ,is nooit rood geweest integendeel ze steunden bvb de koloniale politiek van België en wat is er daar nu voor roods aan.Een nieuwe partij ?Waarom ? Er is al een linkse partij die resoluut de kant kiest van de gewone mensen en dat is de PVDA .Die hebben een alternatief , en goede voorstellen,denk maar aan de vermogensbelasting waar iedere socialist die naam waardig moet achter staan,denk maar aan Het kiwimodel van dokter Dirk Van Duppen die en de patiënt en de ziekteverzekering spaart op kosten van de farma-industrie.

arbeiderspartij

Ik ga akkoord met Vanoel, we moeten afrekenen met de zogeheten socialistische leiders en stemmen op uiterstlinks de PVDA

Heyndrickx E.

CD&V

Er is iets dat te weinig aandacht krijgt in de discussie over de regering. Sleeckx heeft gelijk als hij zegt dat de regering niet gaat toegeven op het generatiepact. Dat ze niet zo maar gaat vallen zonder dat er iets anders klaar staat waarin de SP.a en de PS in blijven meedraaien.Er wordt dan nogal gedacht aan de CD&V die de VLD zou kunnen vervangen.Maar dat de CD&V niet ligt te popelen om in de federale regering te stappen is bekend.

Minder bekend is dat ALLE Vlaamse partijen (dus SP.a,CD&V,VLD,) hun eisen al klaar liggen hebben voor het geval de regering zou vallen of voor de komende federale verkiezingen: verregaande regionalisering van ondermeer arbeidsmarkt beleid met spltising van de werkloosheidsuitkeringen !!! De houding van de leding van het ACV bij het begin van de besprekingen van het generatipact zou net hier aan gelegen hebben dat de ACV-leiding via federale toegevingen deze Vlaamse dijkbreek wilde tegengaan.Al wat de vakbonden inzake brugpensioen, activering en herstructurering niet toegeven zouden ze later dubbel en dik betalen bij en komende regeringsonderhandeing waar "de Vlamingen" die gevoelige en half uitgevoerde generatieapctonderdelen willen regionaliseren en uitvoeren.
Zo worden de kristelijke werkers wel degelijk in de tang gepakt door de CD&V. Maar.... speelt de SP.a dat spelletje mee !
Gelukking hebben de arbeiders daar een stokje voor gestoken door prioritiet te geven aan hun eigen eisen voor werk en democratie.
Reden te meer om geheel onafhankelijk te bljven van al dit soort politiek gekonkel en actief de rug te blijven keren naar het generatiepact en .. de SP.a.

Werken

Ik voel mee met Jef Sleeckx. 50 jaar sp(.a) is echt een achievement. Proficiat.

Maar toch heb ik m'n kleine bedenkingen. De maatschappij is duidelijk sterk veranderd. De socialisten hebben ervoor gezorgd dat iedereen z'n auto heeft, iedereen onderwijs, iedereen dezelfde kansen.

50 jaar geleden behoorde iedereen tot een zuil - dat was nodig om een goeie job te hebben en de nodige voordeeltjes. Het stopzetting van de verzuiling was (op korte termijn) een slechte zaak voor de partij(en), maar een goeie zaak voor de maatschappij.
Een partij hoeft zich niet alleen meer met zijn leden bezig te houden, maar kan nu volop gaan voor een volledig maatschappelijk project.

50 jaar geleden was het belangrijk dat je een job had en die job kon je 50 jaar behouden. Ontslagen worden was een schande.
De jongere generatie wil dat niet meer : een vaste job is goed, maar als je je er niet meer goed invoelt, dan kan je veranderen, mensen pakken meer dan vroeger (waar ze de 'slaaf' waren van de patroons) hun eigen lot in handen.

De perceptie van werken is ook sterk veranderd :
Vroeger was een job hebben een recht en als bonus kreeg je heel wat sociale voordelen (onderwijs, pensioen, gezondheid, etc...). Ik heb de indruk dat met het generatiepact (hoe nodig ook) er de indruk ontstaat dat werken nu een plicht wordt om de voordelen te kunnen blijven betalen.

Een rood blok is goed binnen de sp.a - maar ik hoop met heel mijn hart dat het een progressief rood blok zal zijn dat resoluut denkt aan de toekomst van de GANSE maatschappij, niet enkel aan die van de eigen leden, en dat de beweging niet verzakt in 'vroeger was het beter' en het voortdurend kappen op de leiding.

Hoe lid worden van SPA-Rood?

Graag een adres om ons lid te maken van spa-rood.

hoe kan ik lid worden van

hoe kan ik lid worden van spa rood

Arbeiderspartij

Extremisme is geen goede leermeester en zal dat nooit zijn. Net als bij het Vlaams Belang heb ik mijn maatschappelijke bedenkingen bij de politiek van de PVDA. Ik geloof wel in datgene Jef Sleeckx zegt. Het socialisme moet in zijn oude glorie hersteld worden met mensen die terug te taal van de basis verstaan. Men moet er echter rekening mee houden dat de wereldpolitiek /economie veranderd en dat ook wij Belgen daaraan onderhevig zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar dit generatiepact aanvaarden is misdadig. Er moet werk komen voor de talrijke jongeren, anders kweekt men meerdere generaties van mensen die zich nutteloos voelen, terwijl de ouderen zich tot in de doodskist werken. Op die manier krijgen wij de rekening binnen 20/30 jaar pas echt gepresenteerd. Dat al diegene die hier iets willen aan doen, samen met Jef opstaan.

links en rechts

Komaan zeg meneer Putzeys,het op een hoopje gooien van PVDA en het vlamss blok is een achterhaalde truc om de communisten in het verdomhoekje te plaatsen en te houden.Er is toch niets bedenkelijks aan het PVDA voorstel voor een vermogensbelasting en het Kiwi model word ook zonder voorbehoud tegenover Dirk Van Duppen gesteund door zowel de KWB ,CM en ook socialistische organisaties.En wat is er bedenkelijks aan de dokters voor het volk en de dokters en gezondheidswerkers van geneeskunde voor de derde wereld zoals Geert Van Moorter die hun leven durven riskeren zoals het werken in Irak tijdens de oorlog en tijdens de bezetting?Een beetje eerlijkheid AUB als men partijen vergelijkt.

"socialistische partij",duale mij. pvda

gelukkig behoor ik niet tot de meer dan 40%die zich geen internet kan veroorloven;de duale mij.ooit van gehoord???
ik heb de laatste 10 jaar veel kunnen reizen,daardoor ben ik wat vervreemd.wel ben ik een "onderdaan " van de heer tobback.wel,wel:de socialistische voormannen zouden eens moeten terug komen....
pvda..wel verdomme! stalin,mao ,of andere massamoorenaars als ideaal????gaat het nog een beetje??
zelf ben ik 4 maal in Cuba geweest,in mijn eentje !!ook een paar jaar een cub;vriendin gehad.DE WERKELIJKHEID is gruwelijk(en daar heeft de usa NIKS mee te maken)alliantie met communisten;liever DOOD!!!
groetjes