Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rechter over Doel 2002: "Greenpeace berokkende Electrabel geen morele schade"

Rechter over Doel 2002: "Greenpeace berokkende Electrabel geen morele schade"

BRUSSEL – “De beslisssing van de rechter is zeer belangrijk, want ze betekent dat we kunnen blijven kritiek geven op het beleid van Electrabel zonder het risico te lopen een morele schadevergoeding aan ons been te hebben”, zegt Peter De Smet, algemeen directeur van Greenpeace. In de zaak Doel 2002 werd Greenpeace door de rechter enkel veroordeeld tot het betalen van een materiële schadevergoeding, niet tot een morele.

Op 1 juli 2002 voerde Greenpeace een vreedzame protestactie aan de kerncentrale van Doel. De organisatie wou aan de hand van die actie een maatschappelijk debat over energie stimuleren. Electrabel legde toen verschillende klachten neer tegen Greenpeace, waaronder deze: het betreden van een nucleaire site onder de wet op bescherming van het leefmilieu tegen ioniserende straling; schade aan een omheining; gebruik van zendapparatuur zonder vergunning en laster en eerroof.
Voor laster en eerroof werd de vzw al snel vrijgesproken. Maar onlangs ook voor het betalen van een morele schadevergoeding.

“Deze uitspraak moet gezien worden als de erkenning van het belang van de kritische stem van maatschappelijke organisaties die zich net als Greenpeace bekommeren om de toekomst van de planeet”, reageert Peter De Smet.

“Wij vragen aan Electrabel dat zij hun investeringsbeleid bijschaven”, zegt De Smet “in die zin dat het toekomstige energiepark van België de impact op het klimaat zou verminderen. Onder andere door het sluiten van inefficiënte steenkoolcentrales. Ook wensen wij dat de energiezekerheid gerealiseerd wordt zonder langetermijn risico's. Dat houdt in: het sluiten van de kerncentrales.”

Voor de rest is de organisatie veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor materiële schade met uitstel. Volgens De Smet betekent dat dat Greenpeace geen vergoeding moet betalen zolang zij geen nieuwe inbreuk pleegt op dezelfde wetten. Als zij tijdens een volgende demonstratie opnieuw schade aanricht aan een omheining, dan moet ze wel een boete betalen voor de zaak van 2002.

In het verleden is Greenpeace nog al in aanraking gekomen met het gerecht. “Een Antwerps havenbedrijf legde al eens klacht tegen ons neer omdat we enkele uren een blokkeerden. Voor dat delict sprak de rechter ons ook vrij, ookal was er sprake van materiële schade (in die zin dat de klager leed aan tijdsverlies). Hij oordeelde dat het protest evenredig was met de noodzaak om het thema in de media te brengen”, aldus De Smet.

Deze zaak, Doel 2002, is van dezelfde orde.