Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Tolero campagne ligt onder vuur?

Tolero campagne ligt onder vuur?

Meer tolerantie ten opzichte van holebi’s, dat is waar de tolerocampagne van minister voor Gelijke Kansen Van Brempt om draait. Toch wordt deze boodschap niet door iedereen goed begrepen. Zo is vzw Actie Gezin ervan overtuigd dat deze manier van campagne voeren niet goed is voor de seksuele gezondheid en heeft beslist een brievencampagne te starten. Als reactie hierop lanceert een nieuwe holebi actiegroep in vorming hun eigen campagne waarin ze hun steun betuigen aan de minister en de tolerocampagne.

Tolerocampagne.JPG

Tolero
Tolero is het nieuwe begrip dat gelanceerd is door minister van Gelijke Kansen Van Brempt, de holebifederati en een aantal jeugdverenigingen. De campagne is vooral actief op de ontmoetingssite netlog.com waar het jongeren aanspoort om zich toleranter op te stellen ten opzichte van mensen met een andere seksuele voorkeur.

vzw Actie Gezin
vzw Actie Gezin is een Belgisch initiatief dat opkomt voor de rechten van het ‘natuurlijke’ gezin. Enkele eisen van deze organisatie zijn dan ook: “het weigeren van adoptie door koppels van hetzelfde geslacht”, “een herziening van de wet op medisch begeleide voortplanting, zodat deze technieken gereserveerd worden voor man-vrouw koppels.” En “Een verbod op het gebruik van draagmoeders.”

Als reactie op de tolerocampagne heeft vzw Actie Gezin een brievencampagne gelanceerd waarin ze minister Van Brempt en de deelnemende organisaties van de tolerocampagne aanspreken:
“Ik denk niet dat het een oplossing is om vrije seks te promoten. Ons respect voor homo’s en hun gerichtheid kunnen jongeren beter op een andere manier uiten. Als we willen dat de epidemie van HIV stopt zullen we andere alternatieven moeten aanbieden. Elke dag komen er drie HIV besmette mensen bij in ons land!” Aldus vzw Actie Gezin in hun modelbrief.

Actie vraagt om reactie
Hoewel het holebidebat stil mag lijken te liggen zijn er nog steeds mensen op zoek naar hoe je het vuur terug kan aanwakkeren. Zo is een nieuwe Belgische holebi actiegroep zich aan het vormen. Nog voor ze effectief uit de startblokken geschoten hebben, reageren ze al openlijk op de brievencampagne van Actie Gezin in een eigen opgezette brievencampagne.

“In bijna middeleeuwse bewoordingen uit de vzw Actie Gezin zijn ongenoegen omtrent de tolerocampagne van minister Van Brempt. Het feit dat deze campagne via t-shirts een boodschap voor verdraagzaamheid uitdraagt, wordt door de vzw een aanzet tot seksuele losbandigheid genoemd. De organisatie beschuldigt de holebi's ook van de HIV besmettingen en beweert dat een oproep tot meer verdraagzaamheid hiertoe alleen maar kan bijdragen. in de modelbrief worden holebi's vernederd en wordt actie tegen dit soort discriminatie gecriminaliseerd. De homofobie van deze organisatie lijkt een anachronisme, iets uit de tijd van de expo in brussel, maar de campagne van de afgelopen week bewijst dat zelfs deze vormen van homohaat nog steeds springlevend zijn in ons land.” Aldus Korneel Larnout, één van de oprichters van de nieuwe actiegroep.

Links:
Tolero: http://nl.netlog.com/tolero
Actie Gezin: www.actiegezin-actionfamille.be
Brievencampagne Actie Gezin:
http://www.actiegezin-actionfamille.be/Doc/NL/ikbentolero.pdf
Werkforum holebi actiegroep:
http://actiegroep.cjb.net