Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Silvio Berlusconi neemt de Europese mediamarkt over

Silvio Berlusconi neemt de Europese mediamarkt over

Wist U dat het door Mediaset overgenomen (midden 2007) Endemol één van de grootste mediaconcerns ter wereld is? Silvio Berlusconi en zijn organisatie controleren NU al een groot deel van alles wat we op internet, TV, kranten en tijdschriften ingelepeld krijgen. Silvio en zijn organisatie hebben maar al te goed begrepen dat als je de media in handen hebt, je ongestoord je gang kunt gaan. Willen we in Europa de 'democratische' roadmap van Berlusconi en Putin volgen?

berlusconi.jpe

Wist U dat het door Mediaset overgenomen (midden 2007) Endemol één van de grootste mediaconcerns ter wereld is? Waarom is daar in de media zo weinig belangstelling voor? Is het U ook al opgevallen dat onderzoeksjournalistiek een uitstervend vak is? Ik denk dat het wel eens interessant zou zijn om de wereldmap van mediaconcentraties in kaart te brengen.

Wat in Italie sinds 15 jaar (niet toevallig is Berlusconi toen in de politiek getreden) aan de gang is, is hier ook al bezig. Deze heer is er enkel op gericht de maatschappij volledig te verzieken en te polariseren voor eigen gebruiksgemak. Verdeel en heers...

Zowel de verkiezingsoverwinning in Rome als deze in Londen waren beiden gebaseerd op irrationele angst aangewakkerd door de media.

Silvio en zijn organisatie hebben maar al te goed begrepen dat als je de media in handen hebt,je ongestoord je gang kunt gaan. En de media wordt voortdurend gecontroleerd en gemanipuleerd.
Krantenkoppen zijn er op gericht om angst en onzekerheid te zaaien, antipolitiek aan te wakkeren en verdeeldheid en overdraagzaamheid te prediken. Dit is een zeer traag maar effectief proces.

Indro Montenelli was een monument van de Italiaanse journalistiek, hij was directeur van 'Il Giornale', alom gerespecteerd en overtuigd conservatief en hevig anticommunist.

Toen Berlusconi in de politiek ging moest Indro zijn editoriale lijn aanpassen. Indro had principes en als er iets is waar Silvio niet tegen kan zijn het mensen met principes, links of rechts maakt niet uit...

Indro moest al vlug het onderspit delven en de directeur van 'Il Giornale' is nu Paulo Berlusconi... Indro voorspelde toen al het huidige lot van Italie en had direkt gemerkt met WAT hij te maken had.

Hij noemde toen al Berlusconi een dictator, een bedreiging voor de mensheid en persvrijheid, een kanker die zich alsmaar verder verspreid, hij zag in Berlusconi de verpersoonlijking van het kwade.
In één van zijn boeken omschreef hij de heer Berlusconi als het schuim dat op de beerput blijft bovendrijven.

Welnu, het is dit schuim dat NU al bepaald wat wij en onze kinderen op TV, in de krant, in de bioscoop enz te zien krijgen.

Als U echt wilt weten WAT de Italiaanse verkiezingingen heeft gewonnen
en WAT onze media controleert.
Lees en huiver... http://www.wikio.com/article/54654672

In Venezuela is maar een

In Venezuela is maar een zender die nieuws voor het volk geeft. De andere kanalen spuien de hele dag kwaadaardige dingen over Chavez;
Toch zijn er 7 milj die hem steunen en is het opvallend hoe goed de burgers politiek bewust zijn.

Er is een oorlog tegen burgers gaande.
Het extremisme en terrorisme dat 'ze' willen bestrijden zijn 'ze' zelf De wetten zijn zo breed opgemaaktrdat het iedereen kan treffen om opgepaktte te worden
Onze vrijheid is in gevaar.

Meer info vind je

Meer info vind je op:
http://www.wikio.com/user/matucana

If Putin and Hu Jintao

If Putin and Hu Jintao jumped off a bridge, would you follow?