Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Duurzame bouwlustigen verzuipen in de premies"

"Duurzame bouwlustigen verzuipen in de premies"

BRUSSEL -- Wie zijn woning milieuvriendelijker wil maken, heeft recht op tal van premies. Op 2030 verschillende soorten premies om precies te zijn. Te ingewikkeld, vindt de Kristelijke Werknemersbeweging KWB. “Te veel papierwerk, te veel betrokken instanties en ondanks al die premies zijn er toch nog te veel mensen die uit de boot vallen”, aldus Koenraad Coppens van KWB.

dakisoleren.jpg

(foto Kerygma)

KWB organiseerde de voorbije twee jaar meer dan 150 info-avonden over duurzaam bouwen en verbouwen. Op die avonden bereikten zij 9000 gezinnen. Genoeg om stilaan een zicht te krijgen op de premie-perikelen van de Vlaamse bouwers en verbouwers. Om helemaal zeker te zijn deed KWB ook nog eens een enquête bij 600 lezers van het ledenblad Raak.

“Het onderzoek bevestigt wat wij al vermoedden. Premies kunnen een antwoord zijn op de uitdagingen van de klimaatswijziging, maar met het huidige premiestelsel gaan we er nooit in slagen om de uitstoot van CO2 voldoende terug te dringen”, zegt KWB-voorzitter Koen Steel. Uit de peiling blijkt dat 70 % van de respondenten premies een noodzakelijke voorwaarde vinden om te investeren. De overgrote meerderheid van de mensen wil nochtans graag investeren in duurzaamheid uit liefde voor het milieu en om te besparen op de energiefactuur.

Maar een premie te pakken krijgen, heeft iets van een roulette, vindt KWB. “Tweederde van onze lezers vreest ooit al eens een premie te hebben mislopen omdat ze niet wisten dat ze bestond”, zegt Koenraad Coppens. “Er zijn vijf instanties die premies uitdelen en telkens moet je opnieuw bewijzen voorleggen en vaak gelden er andere voorwaarden.”

KWB vindt het premiestelsel veel te ingewikkeld. “Er is te veel versnippering. De bewijslast is ook te hoog en de inkomensgrens te laag”, zegt Koenraad Coppens. Bij KWB zien ze weinig heil in de belastingaftrek. Koenraad Coppens: “Bij belastingaftrek moet je twee jaar wachten tot je je geld terug krijgt. Mensen die weinig of geen belastingen betalen zoals lage inkomens of bejaarden komen helemaal niet in aanmerking voor belastingaftrek.” Vlaams minister van Leefmilieu, Energie en Natuur Hilde Crevits (CD&V) wil dat probleem aanpakken en reserveert vijf miljoen euro van het Energiefonds om ook die mensen de volledige premie toe te kennen.

Minister Crevits wil ook dat er één loket komt waar je terecht kan met al je vragen en voor alle formulieren. Bij KWB zien ze zo'n loket wel zitten. “Maar het zal moeilijk zijn om voldoende specialisten te vinden om die loketten te bevolken. Vereenvoudig het premiestelsel eerst en leidt daarna voldoende mensen op”, aldus Koenraad Coppens.

Volgens KWB moet de overheid ook prioriteiten stellen. Koenraad Coppens: “Er zijn nog 800.000 woningen zonder dakisolatie. Dat moet de prioriteit zijn. Daarna de ramen en pas onderaan de prioriteitenlijst dingen als windenergie. Nu kan je als het ware een premie krijgen om een zonnepaneel te leggen op je dak dat nog niet geïsoleerd is.”