Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hongerstaking in Begijnhofkerk aan zijn veertigste dag

Hongerstaking in Begijnhofkerk aan zijn veertigste dag

Mensen zonder papieren zijn radeloos omdat de regering geen maatregelen treft voor een rechtvaardige algemene regularisatie. Een 150 tal onder hen gingen uit wanhoop op 8 mei in hongerstaking en roepen op tot solidariteit.

Hongerstaking_Begijnhofkerk_15mei2008.JPG

Jesus Manchego-Fernandezn een CSC militant ging gisteren mee in hongerstaking uit solidariteit met de vluchtelingen.
Persconferentie op woensdag 18 juni om 12 u in kerk.

De vluchtelingen die actie voeren in de Begijnhofkerk te Brussel zijn reeds 40 dagen ( sinds 8 mei )in hongerstaking voor een algemene en rechtvaardige regularisatie.
Verschillende onder hen zijn er erg aan toe. Het kan moeilijk anders als je weet dat ze veel gewicht ( tot 18 kg ) hebben verloren.De kritische dagen voor hun gezondheid zijn ingegaan.

Volgens de pastoor nemen de vakbonden ACV en FGTB deel aan de persconferentie die gaat onder het motto "Arbeiders MET of ZONDER papieren, het gaat om dezelfde strijd, om rechtvaardigheid en waardigheid."
De regering moet dringend reageren, niet alleen voor de 145 hongerstakers in de kerk of de 39 in Vorst, maar voor alle arbeiders zonder papieren. Het zijn inderdaad arbeiders die, in tegenstelling met vele rijken, hooggeplaatste ambtenaren of sportvedetten, in België geen toelating krijgen om er te verblijven en te werken.
Deze vluchtelingen werken meestal sinds jaren in ons land om te kunnen overleven. Weliswaar in het zwart en meestal uitgebuit, maar ze werken. De economie zou zware klappen krijgen moesten al de mensen zonder papieren morgen Europa verlaten.
Er is geen enkel excuus om deze mensen niet onmiddellijk te regulariseren. Het is bovendien wraakroepend dat ze daarvoor in hongerstaking moeten gaan. We begrijpen hun wanhoop. Voor de verkiezingen van 10 juni vorig jaar beloofden de meeste partijen maatregelen om een grote groep vluchtelingen op een rechtvaardige wijze te regulariseren.Na een jaar is daar nog steeds niets van in huis gekomen.
Nu het excuus inroepen dat men geen regeling treft onder de chantage van een hongerstaking is te gemakkelijk en hypocriet. Ten eerste wachten de mensen zonder papieren al lang genoeg en hebben ze reeds tientallen acties gevoerd en contacten gelegd met alle politieke partijen, met regeringsleden en met het kabinet van minister van asiel en migratie Annemie Turtelboom. Men had en heeft nog steeds geen oren naar hun bekommernissen.
Waarom moet men in dit land toch altijd eerst overgaan tot zware acties om een gesprek te hebben over zijn problemen en om een redelijke oplossing te bekomen.
Waarom moet de minister steeds wachten tot het risico op een dode groot genoeg is om de dienst Vreemdelingenzaken te verplichten de hongerstakers te regulariseren?
Ook nu zullen de hongerstakers niet stoppen en verder doen tot ze hun gerechtvaardigde oplossing bekomen. Is dit chantage zoals zovelen beweren? Neen, het is een wanhoopsdaad. Velen onder de hongerstakers hebben geen andere keuze meer want verder leven in de onmenselijke illegaliteit kan niet meer en terug naar hun land gaat niet. Het is tezelfdertijd wel een uiterste actiemiddel om de regering onder druk te zetten om eindelijk een oplossing te bekomen.Alle andere middellen zijn uitgeput en de hongerstaking is een laatste vreedzaam actiemiddel.Wij steunen hen in deze omstandigheden ten volle.
De politici zouden bovendien beter zwijgen over chantage want zij gebruiken dit middel de laatste tijd bijna dagelijks en dan nog voor problemen die ver ondergeschikt zijn aan de problemen van een menswaardig bestaan.
Tenslotte mag men toch niet vergeten dat de overheid vluchtelingen, die alleen opzoek zijn naar een menswaardig bestaan, niet helpt of opvangt.
Integendeel, men vervolgt deze vluchtelingen, sluit ze willekeurig op en stuurt ze even willekeurig naar hun land terug.Volgens ons is dat een misdaad.Alleen een algemene regularisatie en het afschaffen van de gesloten centra is een menselijke en rechtvaardige oplossing voor de mensen zonder papieren.

We hopen dat de verantwoordelijke in dit land, uit de politieke wereld, uit de vakbonden en het middenveld hun verantwoordelijkheid opnemen en DRINGEND tussenkomen bij de minister. Aan de bevolking vragen we om de mensen zonder papieren te steunen en de overheid mee te dwingen vluchtelingen op een menswaardige wijze te behandelen.
De pastoor van de Begijnhofkerk, Daniel Alliet, steunt de actie ten volle. 0473-27.10.27

Namens ROM
www.rechtopmigratie.be
Pol Van Camp

0495-80.31.67