Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaams ABVV vindt 'sociale staatshervorming' sp.a onvoldoende solidair

Vlaams ABVV vindt 'sociale staatshervorming' sp.a onvoldoende solidair

BRUSSEL – Het Vlaams ABVV reageert afwijzend op de sp.a-nota 'Een sociale staatshervorming', waarin de partij haar visie op de staatshervorming uit de doeken doet. “De sp.a-voorstellen sporen onvoldoende met de solidariteitsprincipes van de socialistische vakbond,” luidt de kritiek. De sociale zekerheid, het arbeidsrecht en het collectief sociaal overleg moeten voor het ABVV federaal blijven.

In een aantal uitgangspunten kan het Vlaams ABVV zich terugvinden, zoals het behoud van de inter-persoonlijke solidariteit, het respect voor het sociaal overleg en het radicaal afwijzen van pistes zoals de regionalisering van de vennootschapsbelasting.

Maar met sommige voorstellen is de vakbond het 'absoluut niet eens'. Onder meer de overheveling van RVA naar VDAB vindt geen genade. “Werkzoekenden zijn niet gebaat met een al te grote vermenging van begeleiding en sanctionering,” zegt de vakbond.

Ook de resultaatsgebonden impulsfinanciering krijgt kritiek. Dit zou betekenen dat de gewesten een impulsfinanciering krijgen, proportioneel aan de duurzame daling van de werkloosheid en het aantal bruggepensioneerden. “Dit houdt sociale risico's in, zoals het verder inperken van het brugpensioen als sociaal vangnet en het verscherpen van de sancties ten aanzien van werklozen,” reageert het Vlaams ABVV.

Ook de overheveling van een aantal bevoegdheden inzake uitzendarbeid en begeleidingsmaatregelen bij herstructureringen (goedkeuring
sociale plannen) kunnen voor de vakbond niet, omdat dit een impact dreigt te hebben op de collectieve bescherming van werknemers en dus ingrijpt op het federaal arbeidsrecht en het collectief sociaal overleg.

Het Vlaams ABVV rekent er op dat de sp.a haar voorstellen bijstuurt: “Als de staatshervorming op het sociale terrein komt, is dit een aangelegenheid waar we als vakbond onze zeg in moeten hebben”.

De sp.a-nota 'Een sociale staatshervorming' vind je hier