Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Uitreiking prijs voor de democratie

[Foto's] Uitreiking prijs voor de democratie

Zoals elk jaar werd op 21 juli de Prijs voor de Democratie uitgereikt op het podium 'bij Sint-Jacobs' op de Gentse Feesten. De prijs voor de democratie ging dit jaar naar het initiatief ‘Red de Solidariteit’. De tweede plaats ging de drie nationale vakbonden en de bronzen laureaat is de Beweging voor kinderen zonder papieren.

De prijs voor de democratie werd uitgereikt aan het initiatief ‘Red de Solidariteit’ en de initiatiefnemers Hendrik Vermeersch en Guy Tordeur. "Red de Solidariteit is geen Belgicistische organisatie, hun streefdoel is niet het streven naar een unitair België, maar het behoud van de federale sociale zekerheid", stelt Eric Goeman, voorzitter van de Jury.
"Deze petitie heeft aanzienlijk bijgedragen tot de bewustwording van het belang van de interpersoonlijke solidariteit in ons sociaal model en de ondergraving van dit model die zou resulteren in het overhevelen van bevoegdheden inzake sociale zekerheid, arbeidsbeleid en fiscaliteit naar de gewesten of gemeenschappen", aldus het juryverslag.

Verder werden er ook nog 2 andere organisaties bekroond, zilveren laureaat waren de 3 nationale vakbonden (ACV / ABVV / ACLVB). Dit omdat het volgens de jury "de enige sociale beweging is in dit land die ons sociaal model kunnen en proberen redden, ze een dam zijn in de strijd tegen extreem-rechts en de verdedigers van de koopkracht in crisistijden."

Op de derde plaats en als bronzen laureaat vinden we de ‘beweging voor Kinderen Zonder Papieren’ en ‘Jozef Hertsens’, coördinator van het VLOS (Vluchtelingenorganisatie van Sint-Niklaas). De organisatie klaagt het uitwijzen van kinderen aan en wil respect voor de rechten van het kind die omschreven zijn in het kinderrechtenverdrag.

De winnaar, ‘Red de Solidariteit’, nam op 21 juli het bronzen beeld gemaakt door kunstenaar Walter De Buck in ontvangst tijdens de Gentse Feesten.

Onder de genomineerden zaten dit jaar: Netwerk Vlaanderen, Red de Solidariteit, vzw. Vrede, Dyab Abu Jahjah, NGA (Nieuw Gentse Alliantie), Herman De Ley, Indymedia, de 3 vakbonden en Beweging voor Kinderen zonder papieren, Handicap International en FAM (Forum Asiel en Migratie).

De prijs van de democratie is een initiatief van Democratie 2000 en Vzw Trefpunt.

www.trefpuntvzw.be

Zie ook www.indymedia.be/nl/node/28641 en
www.indymedia.be/nl/node/28469

100.JPG

De drie vakbonden ontvingen samen de tweede prijs.

102.JPG
104.JPG

De winnaar, ‘Red de Solidariteit’, mocht het bronzen beeld gemaakt door kunstenaar Walter De Buck in ontvangst nemen.

108.JPG
106.JPG
108.JPG

In hun dankbetuiging benadrukten Hendrik Vermeersch en Guy Tordeur dat ze de prijs deelden met alle ondertekenaars van de petitie, alle aanwezigen, alle andere laureaten en iedereen die onze democratie een warm hart toedraagt.

109.JPG
111.JPG
112.JPG

In het publiek waren duidelijk supporters van de democratie aanwezig!