Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] De regering gaf geen antwoord op de vakbondseisen: Algemene Centrale wil voort mobiliseren

[Opinie] De regering gaf geen antwoord op de vakbondseisen: Algemene Centrale wil voort mobiliseren

We waren met 100.000 in juni, uit alle provincies en op een moment dat sommigen voorspelden dat het niets ging worden omdat iedereen al in vakantiestemming was. Toch was de opkomst massaal en was de steun van de publieke opinie zeer groot. De politieke verantwoordelijken laten de dagelijkse problemen van de werknemers zonder antwoord. Eisen en verwachtingen die al maanden oud zijn stapelen zich op die manier verder op. Dat legt een hypotheek op het komende interprofessioneel akkoord. Dat legt ook een tijdbom onder de sectorale onderhandelingen van eind dit jaar.

Werknemers hebben maar één budget en dat is hun gezinsbudget. Langs de kostenzijde blijft het prijskaartje voor verwarming en elektriciteit maar stijgen. De verplaatsingskosten om te gaan werken of om de kinderen naar school te brengen slaan de pan uit. Een gevuld winkelkarretje wordt almaar duurder. En ondertussen nadert het nieuwe schooljaar.

Langs de inkomstenzijde zijn de brutolonen op twee jaar tijd gestegen met 2 à 3%, buiten inflatie. De indexeringen van hun kant zijn ontoereikend en komen met vertraging.

Bij de ondernemingen is het anders. Zij hebben verscheidene jaren met dikke winsten achter de rug. Zij kregen tal van cadeaus, dank zij de notionele intrestaftrek en de vermindering van sociale bijdragen.

Als de regering niets onderneemt om de uitgaven van de werknemers naar beneden te halen, zullen die maar een uitweg hebben om hun budget onder controle te krijgen: zij zullen de rekening aan de ondernemingen moeten presenteren. Alleen bestaat dan het gevaar dat regering en werkgevers hen vastbinden aan de loonnorm en aan ‘all-in’-akkoorden. Dat scenario mag er niet komen. Om er tegen in te gaan moeten de werknemers gemobiliseerd en gesensibiliseerd worden.

Als er in dit land nog een politieke linkerzijde bestaat moet die al haar energie en creativiteit bovenhalen om een andere fiscale politiek en loonpolitiek uit te werken. Er moet volledig gebroken worden met het liberale beleid. Het zijn niet de trucjes met de beroepsvoorheffing of de maatregelen voor defiscalisering van overuren en nachtarbeid die tegemoetkomen aan onze eisen. En het tijdsparen doet dat zeker niet.

De Algemene Centrale vraagt dan ook dat het hele ABVV in september voort werk maakt van een krachtige mobilisatie. De Algemene Centrale vraagt ook dat het ABVV bijzonder waakzaam blijft voor elke mogelijke aantasting van de federale solidariteit waar de zogenaamde institutionele onderhandelingen zouden kunnen toe leiden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat achter die onderhandelingen onaanvaardbare sociaal-economische keuzes schuil gaan op het gebied van tewerkstellingspolitiek, sociale zekerheid en fiscaliteit.