Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Gorbatsjov, vredesapostel in Georgië?

[Opinie] Gorbatsjov, vredesapostel in Georgië?

Een uitspraak van Gorbatsjov, nobelprijswinnaar voor de vrede in 1990, maakt iedereen die wil luisteren en zien wat wijzer over de illegitieme militaire actie van Georgië in Zuid-Ossetië en het volgens Gorbatsjov, legitieme antwoord van Rusland daarop. Een kort bericht in De Morgen van 14 augustus 2008 van PS geef daar een essentiële informatie over: De VS en de Britten hebben zich verzet tegen een voorstel van Rusland om een tekst goed te keuren voor de VN-Veiligheidsraad met de bepaling dat "beide partijen moeten afzien van geweld" wanneer het om betwiste gebieden gaat. Wie de vrede niet wil (VS en GB) wil oorlog, zo kan men Gorbatsjov begrijpen.

Zuid-Ossetië (Wikipedia).png

Volgens de laatste president van de Sovjet-Unie, Michaël Gorbatsjov, hebben de VS een "grote blunder" begaan door het regime in Tbilisi te doen geloven dat het zonder risico militair kon optreden in Zuid-Ossetië. "Door uit te roepen dat de Kaukasus, een regio duizenden kilometers verwijderd van het Amerikaanse continent, tot hun invloedssfeer behoort, hebben de VS een grote blunder begaan", aldus de Russissche Nobelprijswinnaar voor de vrede. "Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat Rusland met de regio is verbonden door een gemeenschappelijke geografie en een eeuwenlange geschiedenis."

Hij stelt tevens vast dat bij de gesprekken in de VN-veiligheidsraad over Georgië de Westerse landen "verre van evenwichtige standpunten innamen". Zo bleek dat, toen Rusland onlangs een tekst wou laten goedkeuren, het ontwerp niet goedgekeurd raakte door Amerikaanse en Britse bezwaren tegen de zinsnede dat beide partijen moeten "afzien van het gebruik van geweld".

In het perspectief dat een eventueel NAVO-lidmaatschap van Georgië de NAVO de mogelijkheid zou bieden om mee militair de inval van Georgië o.l.v. Michael Saakasjvili te ondersteunen wordt duidelijk waarom de VS en Groot-Brittanië zich verzet hebben tegen de bepaling dat "beide partijen" dienden af te zien van militair geweld. De reactie van Rusland op de, volgens Gorbatsjov, door de VS mee gestuurde militaire actie in Zuid-Ossetië is dan ook voor de vredesapostel Gorbatsjov legitiem.

Intussen wordt in de meeste media de 'Amerikaanse' lezing van het conflict aangehouden en gedocumenteerd. Het geopolitieke wordt voor de zoveelste maal weer herleid tot het 'Westerse' en in wezen Amerikaans belang. Misschien kan Gorbatsjov eens in Terzake uitgenodigd worden om zijn standpunt te verduidelijken of kan Vranckx eens op missie gaan voor een originele verhelderend interview in Rusland op de grens met Zuid-Ossetië. Het hoeft niet alleen ter gelegenheid van de de XII werken van Rob Vanoudenhoven te zijn dat Gorbatsjov gast is in een programma van de VRT.