Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kathini Maloba legt uit waarom Afrika zich verzet tegen de vrijhandelsakkoorden EPA's

Kathini Maloba legt uit waarom Afrika zich verzet tegen de vrijhandelsakkoorden EPA's

BRUSSEL – Dinsdag werd voor het Europees Parlement in Brussel actie gevoerd tegen de 'economische partnerschapsakkoorden' (EPA's) over vrijhandel tussen Europa en haar ex-kolonies in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan. Voor de Europese Commissie kan het niet snel genoeg gaan, maar Europese ngo's en sociale bewegingen in het Zuiden zijn tegen. De EPA's hypothekeren volgens hen de ontwikkeling van de betrokken landen. Kathini Maloba van de Kenyan Women Workers Organisation legt uit waarom Afrika zich tegen de EPA's verzet.

Kathini.JPG

“Dit EPA-onderhandelingsproces heeft geen enkele democratische legitimiteit,” zegt Kathini Maloba. “Er is hierover helemaal geen debat. Wie neemt de beslissing? Nu zijn dat alleen onze ministers van handel, die op internationale tops door Europa worden onder druk gezet om iets te ondertekenen dat ze niet eens goed snappen. Afrika heeft meer tijd nodig, zodat de parlementen, burgers en regeringen deftig over deze kwesties kunnen discussiëren.”

Zijn de sociale bewegingen in Afrika met dit thema bezig?

Kathini Maloba: “Hier in Europa ontdek ik tot mijn spijt dat men niet weet hoeveel verzet er in Afrika is tegen de EPA's. Die informatie geraakt hier blijkbaar niet. De regeringen weten het wellicht wel, via hun ambassades. Maar het Europese publiek is niet op de hoogte van ons verzet.”

“Wat hoor je hier? Dat volgens Europees Commissaris Mendelsohn vrijhandel gelijk staat aan ontwikkeling, en dat Afrika de EPA's daarom moet ondertekenen. Maar de Afrikaanse sociale bewegingen zijn daar niet mee akkoord. Als je naar de details kijkt van die EPA's, dan zie je dat ze onze economieën gaan verwoesten en miljoenen mensen nog dieper in armoede zullen storten.”

Denken de Afrikaanse regeringen er ook zo over?

Kathini Maloba: “Ze beginnen naar de sociale bewegingen te luisteren. Ze moeten wel, want wij zeggen: 'Luister, wij zijn de belastingbetalers. Jullie moeten doen wat goed is voor ons, het volk.' Er beweegt wel degelijk iets. Zo hebben we de vorige Keniaanse minister van handel kunnen beletten om de EPA-akkoorden te ondertekenen.”

“Maar onze regeringen worden zwaar onder druk gezet en zelfs gechanteerd. Af en toe waait er een confidentiële brief of email ons bureau binnen die dat zwart op wit bewijst. 'Als je niet tekent dan verlies je de status van MOL-land,' bijvoorbeeld – het speciale statuut dat de minst ontwikkelde landen toelaat om onder gunstige voorwaarden handel te drijven met Europa. Er is in deze onderhandelingen veel armtwisting.”

Afrika verzet zich tegen de EPA's. Maar wat zijn de alternatieven?

Kathini Maloba: “We willen dat in de onderhandelingen naast de Europese ideeën over ontwikkeling ook onze eigen home grown visie een plaats krijgt. Nu is het proces totaal onevenwichtig: alles wordt voorgekookt in Europa en vervolgens kant-en-klaar aan ons geserveerd. Wij willen deelnemen aan het kookproces.”

“Afrika heeft andere prioriteiten, omdat we in een andere fase van onze ontwikkeling zitten. De Westerse landen hebben in de loop van de geschiedenis steeds hun markten afgeschermd zolang die nog niet genoeg ontwikkeld waren. Maar nu willen ze wel ónze jonge markten komen overrompelen. Wij zeggen: laat ook ons zaken doen op het ritme dat we aankunnen.”

Tijdens de protestactie voor het Europees Parlement, georganiseerd door het samenwerkingsverband '2015 DE TIJD LOOPT', overhandigden 11.11.11. Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Solidariteit, Vredeseilanden, SOS-Faim en CNCD aan een Belgische delegatie van parlementairen nog eens symbolisch de 100.000 Belgische handtekeningen tegen de EPA's.

Kathini2.JPG
kathini3.JPG

meer info

Meer info over de EPA's vind je ook op www.mo.be/epa