Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV en ABVV: Mensen zonder papieren: regering moet nu haar verantwoordelijkheid nemen

ACV en ABVV: Mensen zonder papieren: regering moet nu haar verantwoordelijkheid nemen

De regering had voor de problematiek van de mensen zonder papieren een oplossing beloofd via een gecontroleerde regularisatie. Vandaag, 770 dagen na de verkiezingen en 190 dagen na het regeerakkoord, is er nog altijd niets!

Het ACV en het ABVV roepen de voltallige regering op haar verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen dat de circulaire wordt goedgekeurd die bepaalt dat regularisatie van mensen zonder papieren mogelijk is op basis van het criterium duurzame lokale verankering.

Niets doen is onmenselijk. Het is aanvaarden dat uiterst kwetsbare mensen en hun gezin in de clandestiniteit blijven en voor een hongerloon moeten blijven werken zonder enige vorm van sociale bescherming. In de wedren om concurrentiekracht wordt van deze situatie van rechteloosheid geprofiteerd om werknemers tegen elkaar uit te spelen waardoor de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt.

Het ABVV en het ACV roepen de regering op in collegiale verantwoordelijkheid haar beloftes na te komen. Regularisatie op basis van het criterium duurzame lokale verankering moet mogelijk zijn voor alle werknemers zonder papieren, met of zonder werk, die sinds 5 jaar op ons grondgebied verblijven.