Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Wie de crisis veroorzaakt, moet eerst betalen voor de oplossing

[Opinie] Wie de crisis veroorzaakt, moet eerst betalen voor de oplossing

Wie de crisis veroorzaakt, moet eerst betalen voor de oplossing.

Zeerovers vielen in de 17de eeuw Spaanse zeilschepen aan, met een kaperbrief van de Engelse koning als een soort toelating. Tot na zekere tijd, teveel piraten voor eigen rekening schepen uit alle landen enterden. Normale handel werd bijna onmogelijk.

Vervolgens kwam de Engelse en de Spaanse legervloot in aktie. Basis van de zeerovers, zoals Tortuga op de Caraiben werden vernietigd.
Dat is wat nu ook moet gebeuren.

Zwerfkapitalen uit de belastingsparadijzen rond de Caraiben verstoren mee ons financieel systeem. De overheden moeten gezamenlijk optreden om deze moderne zeerovers uit te roken. Wie de crisis veroorzaakt, moet eerst betalen voor de oplossing.

Koen Albregts is secretaris van ACW-Limburg.