Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Links studentenfront verhindert extreem rechts debat aan Gentse universisteit

[Interview] Links studentenfront verhindert extreem rechts debat aan Gentse universisteit

Gent -- Dinsdagavond kwam het in en rond de Blandijnberg in Gent tot schermutselingen tussen linkse en rechtse studenten. Het Nationalistische Studentenverbond had de toestemming gekregen van rector Paul Van Cauwenberghe een debat te organiseren in auditorium E van de faculteit met als sprekers onder andere Filip Dewinter en Mark Demesmaeker. 7 progressieve studentenverenigingen, leden van het Politiek-Filosofisch Konvent van de universiteit, gingen hier echter niet mee akkoord en hebben met succes de intrede van extreem-rechts in de universiteitsgebouwen voorkomen. Met de hulp van een 200-tal studenten werden alle ingangen geblokkeerd. Filip Dewinter en zijn entourage probeerden daarop de doorgang te forceren maar werden daarbij tegengehouden door de studenten en vervolgens weggedreven door het waterkanon van de politie. Links spreekt van een overwinning, rechts van een schande. We interviewen Tijs Hostyn studentenleider van mede-organisator COMAC Gent over het belang van de actie en de kritiek die daarop.

protest.jpg

Foto Vik

De actie van gisteravond werd gedragen door alle progressieve studentenverenigingen aan de Universiteit Gent (Animo StuGent, Gras, Comac, Actief Linkse Studenten, Vonk Marxistische Studenten, Rood Ugent, 'T Zal Wel Gaan, Anarchistisch Kollektief) Dat gebeurt niet heel vaak. Hoe zijn jullie erin geslaagd om iedereen samen te krijgen? Wie heeft het voortouw genomen?

"Sinds vorig academiejaar werken we met een aantal progressieve verenigingen vaker samen. Dit begon toen de NSV vorig academiejaar een aanvraag indiende om erkend te worden aan de UGent. We begonnen toen na te denken over een gezamelijke strategie tegen extreemrechts. Na tal van acties werd de NSV niet erkend vorig jaar. Toch gaf de rector hen de toestemming om een activiteit in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte te organiseren. We besloten met een aantal verenigingen een blokkade op te zetten tegen deze activiteit.

De voortrekkers zijn Comac, ALS en AK, maar ook de andere verenigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Ik ben zelf van Comac en we merken dat over een thema als extreemrechts echt kan samengewerkt worden. Dat is een positieve evolutie. Het is nog niet altijd even gemakkelijk, maar we bouwen aan een sterk progressief front dat uitdagingen als extreemrechts durft aan te pakken. Dat is erg belangrijk in tijden waar extreemrechts zo is ingeburgerd."

Een 250-tal studenten betogers zijn uiteindelijk komen opdagen. Deze zijn erin geslaagd om het debat niet te laten doorgaan. Niet alles is vreedzaam verlopen, maar de studenten zijn wel veilig gebleven. Ben je tevreden over de actie of zijn er zaken die je betreurt?

"Je moet er mee rekening houden dat de mobilisatie voor deze actie op twee dagen is gebeurd. Daarenboven was het maandag dan nog treinstaking waardoor er vele studenten nog niet op de universiteit waren. Toch merkten we al heel snel dat vele studenten ons zouden steunen. We kregen vele positieve reacties en de opkomst was zoals we die gehoopt hadden. Daarover zijn we alleszins al erg tevreden.

Daarnaast wil ik benadrukken dat de actie over het algemeen vrij vreedzaam is gelopen. Wij hadden duidelijk gesteld dat we geen extreemrechtsen zouden toelaten in de faculteit. Filip Dewinter besloot toch een charge op te zetten onder begeleiding van de extreemrechtse militie Voorpost. Het is niet abnormaal dat er bij deze charge wat geduw en getrek aan te pas kwam. Al bij al viel dat goed mee. De politie zette het waterkanon in en vanaf dan werd het terug rustig. We kunnen van onszelf zeggen dat we ons uiterste best hebben gedaan om het vreedzame karakter van onze actie te behouden. In die zin zijn we dus ook tevreden."

Vele studenten hebben kritiek op het gedrag van sommige betogers binnen de Blandijn: gemaskerd rondlopen, archiefkasten gebruiken om doorgangen te blokkeren, NSV provoceren... "Zonder links protest was er geen geweld geweest." Vind je die kritiek terecht?

"Het klopt natuurlijk dat er zonder linkse protest geen schermutselingen waren geweest. Er zou daarentegen wel een extreemrechtse organisatie van het ergste soort toegelaten zijn in de UGent. Hun palmares is er één van racistische uitlatingen, fascistische vormingen en gewelddadige uitspattingen. Nooit eerder kon de NSV een activiteit organiseren aan de UGent en dat is maar logisch ook. We wilden een gevaarlijk precedent vermijden. Ik wil het dan ook duidelijk stellen dat wij niet diegenen waren die kwamen aanrukken met wapens en milities. De mensen die waren afgekomen op onze protestactie waren hoofdzakelijk studenten. Op een bepaald moment werd de NSV inderdaad in een auditorium geblokkeerd en vastgezet. Dit was echter nadat zij met wapens enkele actievoerders hadden geslagen. Het leek ons bijgevolg een betere optie, om verder geweld te vermijden, hen een tijdje in dat auditorium vast te houden. Uiteindelijk hebben ze een politie-escorte naar buiten gekregen en vielen er geen verdere gewonden."

Andere studenten vinden dan weer dat het niet kan dat studentengroepen ingaan tegen een beslissing van de rector en dat ze anderen het recht op vrije meningsuiting en een open debat ontnemen. Waarom ga je daar als initiatiefnemer niet mee akkoord?

"Wij zijn natuurlijk voorstanders van vrije meningsuiting. Dat staat buiten elke twijfel. Wij vinden echter dat bepaalde meningen daar niet onder thuis horen. Je mag niemand ten onrechte beschuldigen van pedofilie, dus deze mening wordt buiten de wet gesteld. Met racisme is dat juist hetzelfde. Tal van wetenschappers toonden in het verleden aan dat hier niets van aan is. Deze gedachten verspreiden zijn schadelijk voor de maatschappij. Wij willen een duidelijke stem laten horen waar voor ons de grens ligt. Fascisme krijgt geen plaats aan onze universiteit. Dat was in het verleden zo en dat is morgen nog steeds zo."

NSV heeft al laten weten een nieuw debat te willen organiseren en wil ook opnieuw een aanvraag indienen om erkend te worden als lid van het Politiek-Filosofisch Konvent van de UGent? Hoe zijn jullie van plan in de toekomst deze nieuwe uitdagingen aan te pakken? Heb je er trouwens een idee van hoe de rector nu tegenover de hele situatie staat?

"De NSV heeft inderdaad opnieuw een aanvraag ingediend aan de universiteit. In het Politiek-Filosofisch Konvent hebben we alleszins een duidelijk advies tegen hun erkenning gegeven. Hoe we deze strijd verder zullen aanpakken zullen we eens moeten bediscussiëren met de andere deelnemende organisaties. Voor ons is het in ieder geval geen optie dat de NSV erkend wordt aan de UGent. Hoe de rector tegenover de situatie staat is niet altijd even duidelijk. Ik denk dat we eens moeten gaan praten met hem en kijken of we met hem tot een oplossing kunnen komen."

Je mag niemand ten onrechte

Je mag niemand ten onrechte beschuldigen van pedofilie, dus deze mening wordt buiten de wet gesteld. Met racisme is dat juist hetzelfde.

...dus mag je ook niemand ten onrechte beschuldigen van racisme, akkoord?!

Waarom gaan jullie niet rechtstreeks in debat met het NSV. Dat lijkt me een uitgelezen kans om hen te ontmaskeren en hun stellingen te ontkrachten. Waarom niet? Schuw nooit het debat!

Voor alle duidelijkheid, ik ben geen NSV'er en ik ben geen aanhanger van de ene of andere ideologie. Ik geloof in de macht van de rede.

vrije menings uiting

vrije menings uiting gebruiken om schending van mensenrechten, schelden, beschuldigen, discriminatie en andere handelingen van rechteloosheid toe te laten?
Is dat de bedoeling?

Ik treed Olivier

Ik treed Olivier bij.

Extreem-rechts heeft inderdaad een racistisch palmares in Vlaanderen.
Elk debat met hen is dan ook een uitgelezen kans om hen daarop te wijzen, tegen hen in te gaan, enz.

In debat gaan is trouwens steeds een verrijking, je kan hun argumenten dan aanhoren, analyseren en met tegenargumenten aankomen om hun discours te ontkrachten.
(in debat gaan met meer gematigde geesten is nog meer verrijkend, dan moet je van tijd al eens je visie bijsturen, ipv in kleine groep van je eigen groot gelijk overtuigd te blijven)

Aan marjan: schendingen van de mensenrechten, racisme, enz. zijn strafbaar.. betrap hen erop en zij zullen veroordeeld worden.
(zoals binnekort Johan Van Hecke wel eens ten deel zou kunnen vallen)

Met dit soort acties (het geweld zal wel van beide kanten gekomen zijn.. ) brengt radicaal-links zichzelf vooral in discrediet bij vele studenten mijns inziens.. die daardoor op hun beurt minder opstaan voor jullie boodschap.