Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz vrijgesproken

[Opinie] Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz vrijgesproken

Dyab Abou Jahjah en Ahmed Azzuz van de Arabisch Europese Liga (AEL) zijn maandagochtend 20 oktober door het Hof van Beroep te Antwerpen over de gehele lijn vrijgesproken. Een overwinning van het juridisch gezond verstand, een overwinnig van hen die zes jaar lang recht op bleven tegen een golf van staatsracisme. De schade die aan de AEL, aan personen en aan de antiracistische strijd berokkend werd is enorm. De vrijspraak van Dyab en Ahmed is een goede zaak, maar het zal nog jaren vergen om het puin van extremistische onverdraagzaamheid te ruimen. Het is nu tijd om de politieke verantwoordelijken voor de hetze, zoals ex-premier Verhofstadt en zijn rechterhand Brice De Ruyver ter verantwoordig te roepen.

De schaamteloze hetze die ondermeer Verhofstadt van uit het parlementair halfrond rechtstreeks op TV voerde leidde tot de stigmatisering en criminalisering van de AEL, haar leiders en allen die de ideologie en politiek van de AEL verdedigen. Nog altijd. Ogenblikkelijk na de vrijspraak startte Gazet van Antwerpen een enquéte. "Denkt u dat de mensen de vrijspraak van Abu Jahjah zullen accepteren?". Ja 21%. Neen 79%. Daarmee blijft de toon gezet in Antwerpen en Vlaanderen. Gebieden die tot de meest racistische van Europa behoren.

De Raadsheer van het Hof van Beroep kon ook met een vergrootglas geen criminele feiten bewijzen. De burgerpatrouilles die de AEL opzette om de politie op racistische praktijken te controleren waren niet onwettelijk. Dyab en Ahmed konden niet aangewreven worden dat ze tot gewelddaden hebben aangezet. Zelfs niet middels de archaïsche wet van 1891 die aanzetten tot daden "zelfs zonder gevolg" strafbaar maakt.

De toenmalige korpschef Luk Lamine werd niet beledigd, vermits hij dat zelf onder ede ontkende. Er restte een lege doos die zes jaar lang gebruikt werd om de allochtone gemeenschap en haar actievoerders te stigmatiseren. Vrijspraak, dus.

Voor de AEL, Dyab, Ahmed en anderen is hiermee de kous niet af. Velen hebben boter op het hoofd. Niet in de laatste plaats de media die zich gewillig leenden voor dit staatsracisme. De bekendste gezichten in deze affaire zijn Verhofstad en zijn veiligheidsadviseur Brice De Ruyver. Verhofstadt riep van op de parlementaire tribune op tot de arrestatie van Dyab. Wat ook gebeurde. Hij schond de scheiding der machten. De Ruyver riep op om Dyab "uit te schakelen", een aanzetten tot moord door labiele figuren.

Dyab Abou Jahjah verklaarde de klachten tegen deze politici opnieuw op te nemen. De AEL en anderen zullen hem steunen.