Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het initiatief van Minister Milquet en de acties bij Carrefour

Het initiatief van Minister Milquet en de acties bij Carrefour

Minister Milquet neemt initiatief om paritaire comités van de distributiesector te hervormen.

De Liberale Vakbond verwelkomt het initiatief van Minister van Werk Joëlle Milquet om te streven naar een harmonisering van de werkomstandigheden in de distributiesector.

Vandaag is het in deze sector inderdaad zo dat mensen die hetzelfde werk uitoefenen vaak zeer verschillend beloond worden. Het extreme voorbeeld daarvan is Carrefour Belgium, dat onder eenzelfde merknaam, en gebruik makende van allerlei juridische constructies, er in slaagt zijn personeel aan het werk te stellen aan onderling sterk verschillende voorwaarden. Voor de werknemer is de ene hypermarkt de andere niet.

Het initiatief om tot een geharmoniseerde regelgeving te komen kan dergelijke sociale mistoestanden uit de wereld helpen. Voor de Liberale Vakbond is het duidelijk dat harmoniseren niet betekent dat aan de werknemers de allerlaagste norm kan worden opgelegd.

Tags