Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Sociale onrust in Brusselse gewestadministratie bezworen?

Sociale onrust in Brusselse gewestadministratie bezworen?

Na een bocht van de PS is het niet meer zeker of er nog een staking komt in de instellingen van het Brussels Gewest.

De drie vakbonden hebben een stakingsaanzegging gedaan in het ministerie en de verschillende gewestelijke overheidsinstellingen. Die aanzegging kwam er nadat er geen akkoord kwam over de enige syndicale eis in het sociaal overleg, een gelijke loonsverhoging voor alle niveaus. Centen en geen procenten dus.

Het Brussels Gewest heeft financiële problemen. Er is een wervingsstop en er worden geen ambtenaren meer vervangen. Ook de uitgaven worden tot 80 % beperkt. Dat komt onder meer door tegenvallende belastingsinkomsten.

Op het laatste syndicaal overleg kwam staatssecretaris voor ambtenarenzaken Brigitte Grouwels met een voorstel dat nog lager lag dan het vorige, namelijk tweemaal een loonsverhoging van 20 euro per maand, in 2009 en 2010. Het ging om een zogenaamde "baremische" verhoging, dus die moest verhoogd worden met 1.6 indexverhoging.

Daarop deden de drie bonden een stakingsaanzegging die nu maandag zou starten bij de Brusselse dienst voor de huisvuilophaling, Brussel Net, en donderdag zou eindigen met een stahing in alle diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

En toen kwam Staatsscecretaris voor Openbare Reinheid, Emir Kir, plots op de proppen met een nieuwe interpretatie van de rederingsbeslissing. Volgens hem is de afgesproken 20 euro een netto verhoging in de portemonnee. Die moet verhoogd worden om tot het bruto te komen en nog eens geïndexeerd, zodat de ambtenaren plots eigenlijk 2 x 50 euro opslag zouden krijgen. De PS lijkt, met het oog op een "staking van de vuilbakken" plots een bocht te maken en Grouwels (CD&V) in de wind te zetten.