Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vis is geen groente

Vis is geen groente

EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) stimuleert al jaren vleesvermindering bij de consument. Maar wat veel mensen niet weten, is dat we er ook goed aan doen vis van ons menu schrappen. Daarom promoot EVA 'Wat is er mis met vis?' een onthullend boek van Dos Winkel, de ambassadeur van de zee.

2008-10-30 Mis met vis 06.jpg

Foto van Dos Winkel

Al jaren helpt EVA mensen van hun vleesverslaving af. Het succes zit in de methode: EVA kiest ervoor om niet met het beschuldigende vingertje te wijzen. Wel krijgt de vleeseter alle informatie die hij nodig heeft om zijn slechte eetgewoonten in te zien. Daarna wordt hij op bijna speelse wijze ingewijd in een wereld met minder of geen vlees. Of vis. Want naar aanleiding van een verbluffend boek 'Wat is er mis met vis?' van onderwaterfotograaf Dos Winkel, wil EVA er toch maar even op attent maken dat vis eten minstens even schadelijk is voor het milieu en voor ons lichaam. Tobias Leenaert van EVA werkte mee aan het boek en geeft er een woordje uitleg bij.

Mensen kennen EVA misschien vooral van 'Donderdag Veggiedag'. Hoe loopt die campagne?
LEENAERT: “Gezien de beperkte middelen waarover wij beschikken, mogen we niet klagen. Zelfs Piet Huysentruyt kookt tegenwoordig vegetarisch op donderdag. Maar wij hopen dat ook de overheid zal inzien dat er iets gedaan moet worden aan onze vleesconsumptie. Nederland staat al een stap verder. Daar wordt gesensibiliseerd en maakt men van vleesvermindering een prioriteit inzake duurzame ontwikkeling. De Nederlandse overheid heeft al verschillende onderzoeken gedaan. Er is aangetoond dat vleesproductie nefast is voor het klimaat en daar zal men nu werk van maken. Bij ons is er nog niets gebeurd.”

Over vis nu: veel mensen noemen zichzelf vegetariër, maar eten wél vis. Kan dat?
LEENAERT: “Strikt genomen zijn dat geen vegetariërs. Ik wil mensen niet in vakjes steken, maar wij vinden dat de termen juist gebruikt moeten worden. Anders krijg je in een restaurant vis op je bord wanneer je zegt dat je vegetariër bent, omdat iemand voor jou, die zich ook vegetariër noemde, wél vis at. Dat schept onduidelijkheid. Wij willen dat misverstand uit de wereld helpen.” (Voor alle duidelijkheid: wie geen vlees eet, maar wel vis, is een pescatariër of een semi-vegetariër, red)

Naar aanleiding van het nieuwe boek 'Wat is er mis met vis?' belichten jullie de risico's omtrent visconsumptie. Is het de eerste keer dat jullie rond vis werken?
LEENAERT: “Wij hebben van meet af aan gezegd: vlees noch vis, hoewel we nooit specifiek campagne rond vis gevoerd hebben. Maar met het boek van Dos Winkel willen we graag de visproblematiek in de kijker zetten. En in de toekomst gaan we hier zeker dieper op ingaan, omdat het thema brandend actueel is en de problemen niet te overzien zijn. Wetenschappers en experten trekken al lang aan de alarmbel. We kunnen maar hopen dat de overheid er ook werk van zal maken.”

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, FAO, waarschuwt al lang dat de visbestanden in gevaar zijn. Waarom wacht men zo lang om iets te ondernemen?
LEENAERT: “Dat gaat zo traag, omdat belangengroepen tegenwerken. Dat merk ik steeds opnieuw wanneer ik praat met mensen die in een positie zijn dat ze iets kunnen verwezelijken en dat ook willen. Om maar een voorbeeld te geven: op het kabinet van klimaat zeggen ze dat ze wel willen meewerken rond vleesvermindering, maar dat de lobbygroepen van de landbouw en de grootdistributie tegenwerken. Of neem het nieuwe gezondheidsplan van de minister van Volksgezondheid over voeding: in de doelstellingen voor de komende vijf jaar staat vleesvermindering nergens vermeld. Wij moeten daartegen opboksen en hopen dat er toch iemand luistert.”

Lukt dat?
LEENAERT: “Ik denk dat we toch al heel wat ogen hebben doen opengaan. In augustus hadden we Pachauri te gast, de Nobelprijswinnaar voor de Vrede en voorzitter van het IPCC (VN-klimaatpanel, red). Hier in Gent heeft hij gepraat over vleesvermindering en klimaat. We kregen zoveel media-aandacht dat niemand er nog naast kon kijken. Alle politici hebben het gehoord. Zelfs de boerenbond kent ons nu.”

Terug naar de vissen: in hoeverre weten we dat vis eten de gezondheid schaadt?
LEENAERT: “De oceanen worden als grote vuilnisbakken beschouwd. Alles wat erin gekieperd wordt, accumuleert in het vet van de vissen. Daarom is vette vis de meest vervuilde voeding die er is. Uit een studie van de universiteit van Gent blijkt dat vijftig procent van de dioxines in ons lichaam van vis afkomstig is, terwijl vis slechts twee procent van onze voeding dekt. Dit maar om aan te tonen hoe toxisch vis is en dat er grote risico's verbonden zijn aan vis eten. Wij geloven alleszins niet dat vis een goed alternatief is voor vlees.”

Denk je dat mensen die geen of weinig vlees eten, bereid zijn om ook vis van het menu te schrappen?
LEENAERT: “Wel, we horen constant hoe gezond vis is. Vis is vetarm, omega-3 is een wondermiddel, visolie wordt gehyped. Mensen denken nog steeds dat vis vegetarisch is en dat het voor het dierenwelzijn beter is om vis te eten dan vlees, omdat vissen tenminste hun levenlang in vrijheid hebben rondgezwommen. Tegen dat beeld zal de consument de informatie van 'Wat is er mis met vis?' moeten afwegen.

Alles overschouwd hebben jullie blijkbaar nog een lange weg te gaan.
LEENAERT: “Ja, de uitdagingen zijn groot.”

Wat is er mis met vis ?! En visolie … en wat kunt U doen, Dos Winkel,
Uitgeverij Elmar, 2008, 240 blz., 14,95 euro (te koop in de
boekhandel vanaf eind november)