Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwaarps Asiel brengt brede middenveld samen voor asielacties

Antwaarps Asiel brengt brede middenveld samen voor asielacties

Antwerpen -- Onder de slogan "Hoezo geen draagvlak?" bracht Anwaarps Asiel vandaag het brede middenveld samen voor de ondersteuning van de asielacties. Ze organiseerde een persconferentie waarin een twintigtal vertegenwoordigers van organisaties uit het brede middenveld hun steun betuigden aan de acties van de mensen zonder papieren. Hiermee wil Antwaarps Asiel aantonen dat het politiek excuus dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een humane regularisatie op basis van duidelijke criteria niet klopt.

kerk.JPG

In een afgeladen Sint Antoniuskerk in Antwerpen kwamen woensdagmorgen vertegenwoordigers van een twintigtal organisaties samen om hun steun te betuigen aan de mensen zonder papieren. Ze riepen de politiek op om de kop niet in het zand te steken maar oog te hebben voor de onzekere en vaak schrijnende toestand waarin mensen zonder papieren jaren moeten leven.

Elke vertegenwoordiger mocht een kleine toespraak houden. De spits werd afgebeten door de advocaat Paul Quirijnen die de willekeur in het recht hekelde en duidelijke en aanvaardbare criteria eiste voor de mensen zonder papieren.

Edwin Delanoeye van de organisatie BastA! Had vooral kritiek op het Antwerps beleid dat onder valse voorwendsels een jacht voert op mensen zonder papieren via de huis aan huis controles en de controles op bussen en trams. Ook de vertegenwoordiger van de orthodox joodse gemeenschap Aharon Malinsky hekelde dit Antwerps beleid en maakte vergelijkingen met de controle van joden in de geschiedenis.

Caroline Copers algemeen secretaris van het Vlaams ABVV benadrukte dat ze sprak namens het federaal ABVV. Ze onderstreepte dat er wel degelijk een draagvlak is voor de eisen van de mensen zonder papieren binnen de samenleving en de publieke opinie. “We hebben op ons federaal congres in juni unanieme een solidariteitsmotie goedgekeurd met de mensen zonder papieren. Ik lees onlangs dat de politieke discussie daarover nog maar eens met een week is opgeschoven. Ofwel wil dit zeggen dat men toch nog de tijd wil nemen om een oplossing te zoeken, dan is het belangrijk om dit soort persconferenties te organiseren om het dossier onder de publieke aandacht te houden. Als de bedoeling is om uiteindelijk niets te beslissen, dan heeft dit natuurlijk geen zin. Vakantie of niet het politieke reces begint pas op 21 juli, we hebben dus nog een maand de tijd om dit onder de aandacht te houden” aldus Caroline Copers.

Ook de vertegenwoordigers van de verschillende religieuze gemeenschappen in ons land kwamen hun steun betuigen. Vertegenwoordigers van de Katholieke gemeenschap, de Protestanten, UMIVA voor de moslimgemeenschp, de Othodox Joodse gemeenschap evenals een vertegenwoordiger van de Boudhistische gemeenschap en de Vrijzinnige gemeenschap. Allen pleitten ze voor een humane oplossing voor de onmenselijke situatie waarin de mensen zonder papieren moeten leven.

Ivo Nicolaij voorzitter van Unizo Antwerpen pleitte voor de integratie van mensen zonder papieren in het legale arbeidscircuit. Er zit veel potentie bij stelde hij. Sommige knelpuntsectoren zoals vb de tuinbouw schreeuwen om die mensen en moeten noodgedwongen mensen in het zwart tewerkstellen.

Ook de steunbetuigingen van een aantal BV´s waaronder schrijfster Anne Provoost, columnist Tom Naegels en de acteur Dirk Tuypens waren heel aangrijpend. Tot herhalens toe noemde Dirk Tuypens de Belgische houding een schande, als men de eigen geschiedenis van o.a. kolonisatie en economische politiek in ogenschouw neemt.

Dit was een greep uit de rits van vertegenwoordigers die hun steun betuigden. Hiermee wil Antwaarps Asiel aantonen dat er wel degelijk een draagvlak bestaat bij uiteenlopende groepen voor de eisen van de beweging van mensen zonder papieren, namelijk duidelijke regularisatiecriteria. “De politiek kan niet meer zomaar haar ogen sluiten voor dit probleem en schermen met het zogenaamd gebrek aan draagvlak. We zullen blijven actie voeren tot er politieke moed, inzicht en wil is om tot een degelijke humane oplossing te komen” aldus Elke Vandermeerschen van Antwaarps Asiel.

Dirktuypens.JPG

Acteur Dirk Tuypens

Tom.JPG

Columnist Tom Naegels

buitenkerk.JPG

Sint Antoniuskerk, de kerk die momenteel bezet wordt door Udep Antwerpen