Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV wil verlaging btw en opheffing bankgeheim

ABVV wil verlaging btw en opheffing bankgeheim

Het ABVV spoort de Belgische regering ertoe aan het voorbeeld van de Britse regering te volgen om, met de toestemming van de Europese Unie, de BTW te verlagen. N.a.v. de crisis en de bekendmaking van de relancemaatregelen van de Europese Commissie, wijst het ABVV op de noodzaak om dringend twee soorten maatregelen te nemen ten voordele van de werknemers.

Vooreerst maatregelen op korte termijn
Daarom eist het ABVV van de Belgische regering dringende maatregelen voor de werknemers die als gevolg van de financiële crisis economisch werkloos worden. Het ABVV vraagt nogmaals de BTW op gas, elektriciteit en stookolie van 21 op 6% te brengen, ten laste van de betrokken sectoren.

Natuurlijk mag de verlaging van de BTW niet ten koste gaan van de Staatsinkomsten, die al zwaar geleden hebben onder het recente reddingsplan voor de banksector. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat alle inkomsten en uitgaven gekend zijn, zodat de BTW-inkomsten beter geregistreerd kunnen worden. Daarom eist het ABVV dat het bankgeheim opgeheven wordt om de fiscale fraude efficiënt te kunnen aanpakken.

Zoals het ABVV gevraagd had, zijn inmiddels drieledige werkgroepen (regering, werkgevers, vakbonden) aan het werk gegaan om relevante antwoorden te zoeken op de problemen op het gebied van energie en sociale bescherming, tegen een achtergrond van deregulering en onverantwoordelijk liberalisme (financiële crisis en niet-concurrentie op de energiemarkt).

Het ABVV is verder voorstander van maatregelen op langere termijn. Daarom heeft het ABVV de hele regering geïnterpelleerd en een "alliantie voor duurzame groei" gevraagd. We moeten namelijk anticiperen en denken in termen van kwaliteitsvolle banen, die een verantwoordelijke economie draaiende moeten houden. We moeten inderdaad de toekomst van de werknemers van morgen veiligstellen.