Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

AEL beschouwt terreurdreiging als onnozel maar gevaarlijk

AEL beschouwt terreurdreiging als onnozel maar gevaarlijk

Het gevaar maar vooral de bedoeling van de ingezonden DVD met als titel "Jayshou Alkitaal" is dat de Belgische samenleving in de greep wordt genomen van deze "dreiging". De sfeer is er alvast naar en met enerzijds de ‘war on terror’ van DeCrem en anderzijds de opgeblazen houding van Filip Dewinter mbt de ‘bedreigende’ rapmuziek is het koud kunstje voor wat onnozelaars om het land met een 4-minuten-clipje op stelten te zetten.

De opzet lijkt te lukken en we roepen de media en opiniemakers op om terughoudend met zulke videoboodschappen om te gaan. Onze samenleving is er niet mee gediend als de gevaarlijke manipulatie van elke gestoorde puber of gestoorde rechtse figuur als ernstig wordt uitgezonden in de nationale media. Het schept een precedent voor copycats en leidt af van de belangrijke maatschappelijke debatten in ons land.

De AEL is van mening dat het aan het gerecht en de veiligheidsdiensten is om te bepalen of deze dreiging al dan niet serieus dient genomen te worden. Voor alle duidelijkheid neemt de AEL ondubbelzinnig afstand van de dvd en het ingesloten gedachtengoed. Het dreigen met aanslagen tegenover onze Belgische medeburgers is in strijd met onze principes.

De Arabisch-Europese Liga is tegen een deelname van onze strijdkrachten in Afghanistan en daarom pleiten we er even ondubbelzinnig voor om deze dvd-manipulatie niet te gebruiken als extra argumentatie om de Belgische ‘war on terror’ verder te zetten.