Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Armoede schaadt de gezondheid: Welzijnszorg lanceert campagne 2008

Armoede schaadt de gezondheid: Welzijnszorg lanceert campagne 2008

Welzijnszorg lanceerde bij 'Filet Divers' in Antwerpen zijn campagne "Armoede schaadt de gezondheid". Samen met de campagnepartners (Welzijnsschakels, ziekenzorg cm, de christelijke, socialistische en liberale mutualiteiten) werd uitleg gegeven bij de inhoud en de eisen van de campagne. Als afsluiter werd er samen met de Welijnsschakel van Kontich een lekkere, gezonde en betaalbare soep gekookt en opgegeten.

DSCF0004.JPG

Donderdagmorgen gaf Welzijnszorg samen met zijn partners een persconferentie om de Campagne 2008 ‘Armoede schaadt de gezondheid’ te lanceren. Plaats van afspraak: de gebouwen van de sociale kruidenier ‘Filet Divers’ in Antwerpen.

Samen met de christelijke, socialistische en liberale mutualiteiten, ziekenzorg cm en Welzijnsschakels gaat Welzijnszorg de hele eindejaarsperiode actie voeren om de gezondheidskloof tussen arm en rijk te dichten. Op de voorstelling van de campagne gaf Welzijnszorgvoorzitter Greta D’hondt een scherp beeld van de verschillen in gezondheid tussen arm en rijk. Van in de moederschoot tot het levenseinde krijgen mensen uit zwakkere socio-economische groepen minder kansen. Minder kansen op een gezond leven en minder toegang tot gezondheidszorg. Greta D’hondt besloot dat een welvaartsstaat niet kan aanvaarden dat 20% van de mensen met een laag inkomen noodzakelijke zorgen uitstelt.

Marc Justaert, nationaal voorzitter van de christelijke mutualiteiten pikte hier op in. De gezondheidzorg in ons land laat te veel mensen in de kou staan. Justaert hield een sterk pleidooi voor een solidaire ziekteverzekering, de enige manier, zo stelde hij, om alle mensen kans te geven op betaalbare en goede zorg. Het inkrimpen van deze verzekering is niet aan de orde, meer nog, ook ziekenhuisopnames in twee- of meerpersoonskamers moeten binnen de ziekteverzekering opnieuw betaalbaar worden voor iedereen.

Marc Elchardus en Geert Messiaen, respectievelijk de voorzitter van de socialistische mutualiteiten en secretaris-generaal van de liberale mutualiteiten, sloten zich volmondig aan bij deze eis.

Geert Messiaen ging daarna dieper in op de toegankelijkheid van de huisarts en de rest van de eerstelijnszorg. “Mensen in armoede gaan niet of in uiterste nood naar hun huisarts omdat ze de volledige kostprijs moeten voorfinancieren. Als deze mensen enkel het remgeld zouden moeten betalen, zou het uitstel van zorg dan niet afnemen?” Messiaen stelde verder vast dat deze gunstmaatregel die artsen nu kunnen toepassen een recht moet worden. Ook de artsen moeten ondersteund worden zodat de toekenning van de derdebetaler automatisch kan, zonder administratieve rompslomp.

De socialistisch mutualiteiten scharen zich volmondig achter de Welzijnszorgcampagne. Marc Elchardus, legde de nadruk op de automatische toekenning van het OMNIO-statuut. Ongeveer 800 000 landgenoten hebben hier recht op. Toch blijkt dat, ondanks de inspanningen ter promotie, slechts een klein deel van de rechthebbenden effectief het OMNIO-statuut toegekend krijgt. Samen met Welzijnszorg en de andere partners pleiten ze voor een snelle automatische toekenning van dit statuut. Iedereen was het erover eens dat de gegevens beschikbaar zijn en de technische mogelijkheden voorhanden. De overheid moet hier snel handelen.

Johan Tourné, nationaal secretaris van ziekenzorg cm, lichtte de problemen bij chronisch zieken en invaliden toe. Ziek maakt nog altijd arm. De hoofdvraag hier is een sterke vereenvoudiging van de diverse regelingen en tegemoetkomingen die bestaan. Opnieuw worden de socio-economisch zwakkere groepen uitgesloten door allerlei moeilijke en verschillende aanvraagprocedures. Daarnaast is er een groep van zwaar zorgbehoevenden die ook mét alle bestaande regelingen de zorgfactuur die oploopt tot €400 niet kunnen betalen.

Welzijnsschakels, een organisatie met 112 lokale groepen van vrijwilligers al dan niet in armoede, werd vertegenwoordigd door Bernard Defossez, hun voorzitter. Hij brak een lans voor meer en betere kansen op een gezond leven. Preventieve campagnes gaan voorbij aan de doelgroep van mensen in armoede. Daarnaast sluiten financiële en sociale redenen hen uit van vakantie, ontspanningsmogelijkheden, goede huisvesting en leefomgeving … De Vlaamse regering kan hierin stappen zetten. De gezondheidsdoelen die de regering geformuleerd heeft, moeten ook meetbaar gemaakt worden voor de groep van mensen in armoede. Zo zou de komende jaren echt werk kunnen gemaakt worden van het bestrijden van de gezondheidskloof.

De persvoorstelling werd afgesloten met een kooksessie. Gezond, lekker en goedkoop koken kan namelijk. De mensen van Welzijnsschakel Kontich trokken samen met de verschillende partners de keukenschorten aan en zorgden voor een heerlijke soep. Samen koken en eten is niet enkel gezond maar bovenal plezant.

De komende weken voert Welzijnszorg actie in heel Vlaanderen en Brussel. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Welzijnszorg zamelt fondsen in om meer dan 150 lokale armoedeprojecten te ondersteunen. Wie zich mee achter de eisen van Welzijnszorg wil stellen kan een ziekenfondsbriefje ondertekenen en mee kleven voor een gezonder leven.

DSCF0007.JPG
DSCF0022.JPG
DSCF0035.JPG
DSCF0045.JPG
DSCF0046.JPG
DSCF0054.JPG
DSCF0071.JPG
DSCF0073.JPG
DSCF0080.JPG
DSCF0085.JPG
DSCF0090.JPG
DSCF0091.JPG