Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Regenwouduitspraak van de paus bevestigt homofobe houding Vaticaan

Regenwouduitspraak van de paus bevestigt homofobe houding Vaticaan

Voor zover we uit de pers konden vernemen zet de paus de redding van het regenwoud en het voorkomen van homoseksueel gedrag op één lijn. Een beetje een rare redenering. Maar hiermee wordt de homofobe houding van het Vaticaan alleszins bevestigd. Actievoerders konden vorige week in Mechelen reeds eenzelfde sfeer proeven.

Vorige week donderdag 18 december protesteerden een 40-tal actievoerders van de Holebifederatie en de holebi-jeugdbeweging Wel Jong Niet Hetero in Mechelen tegen de houding van het Vaticaan. Die dag kwam immers een verklaring ter stemming in de algemene vergadering van de VN die oproept om holebiseksualiteit wereldwijd uit de strafwet te halen. Het Vaticaan had actief gelobbyd tegen deze tekst.
Zie ook: http://www.holebifederatie.be/persberichten/?datum=17-12-2008

Wereldvreemdheid verbaast

Deze verklaring wordt ondertussen gesteund door meer dan 60 landen, waaronder ook een hele reeks niet-Westerse landen. Het gevecht van de Katholieke kerk lijkt dan ook meer op een achterhoedegevecht, dat niet gestoeld is op de mening van steeds meer mensen. De wereldvreemdheid van het Vaticaan verbaast. De Holebifederatie roept op tot waakzaamheid.

Danneels weigert gesprek

Toen de holebi's vorige week donderdag aanbelden bij het Aartsbisschoppelijk paleis proefden ze dezelfde negatieve houding. Yvan Brys van de Holebifederatie: "Hans Geybels, woordvoerder van de kardinaal, had reeds aangekondigd dat deze niet aanwezig zou zijn. We hadden dan maar een gesprek met de heer Geybels aangevraagd, maar die bleek zelf ook afwezig. De deur werd geopend door de secretaris van de Aartsbisschop. Deze beweerde van niets te weten. Het feit dat de secretaris volledig uit de lucht viel leek te bevestigen dat het Aartsbisdom liever niet met ons in gesprek gaat over dit onderwerp. Temeer daar op onze vraag of hij ons kort wou ontvangen de reactie stroef en afwijzend was. We konden hem enkel het pamfletje overhandigen dat ook aan de bevolking van Mechelen was uitgedeeld. Al bij al een koel onthaal terwijl we gehoopt hadden enige nuance te horen bij de starre houding van het Vaticaan. Blijkbaar wordt niet voor iedereen die aanklopt open gedaan aan de Wollemarkt. Al bij al een kille houding van een instituut dat - vooral in deze kerstdagen - verdraagzaamheid predikt. We hopen dat er alsnog een gesprek komt."