Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Protest aan ministerie Buitenlandse Zaken tegen oorverdovend stilzwijgen over Gaza

Protest aan ministerie Buitenlandse Zaken tegen oorverdovend stilzwijgen over Gaza

BRUSSEL -- Enkele honderden vredesactivisten hielden maandagavond een protestwake aan het het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij zijn verontwaardigd over de stilte van de internationale gemeenschap tegenover het Israëlische geweld in Gaza.

3.jpg

“Onze minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht heeft de aanvallen van Hamas al veroordeeld, maar weigert vooralsnog hetzelfde te doen met de Israëlische bombardementen. Nochtans zijn daar nu al honderden slachtoffers gevallen”, aldus actievoerder Ludo De Brabandere op zijn blog. De actievoerders roepen op om minister De Gucht mails te sturen.

2.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Buitenlandse Zaken schrijft onmiddellijk een persmededeling

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - België
Communiqué de presse du SPF Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement - Belgique.
Press release of the Belgian Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation.

Veroordeling door minister de Gucht van de escalatie van het militair geweld in Gaza
Brussel
6 januari 2009

Minister De Gucht uit zijn consternatie en afschuw ten aanzien van de dramatische toename van het aantal slachtoffers als gevolg van de Israëlische aanvallen in de Gaza strook. Volgens betrouwbare bronnen overstijgt het aantal slachtoffers ruimschoots 600 personen waarvan minstens een kwart burgers zijn – onder hen tellen we vele vrouwen en kinderen. Vergeten we ook niet het nog veel grotere aantal gewonden onder de burgers.

Het meest recente incident - het bombarderen van een school van de VN in Gaza dat tot de dood van 40 slachtoffers zou hebben geleid die daar hun toevlucht hadden gezocht voor het militair geweld – toont eens te meer aan dat het soort van militaire actie dat Israël nu voert tot onaanvaardbare risico’s leidt voor de burgerbevolking.

Minister De Gucht zegt zijn volmondige steun toe aan de inspanningen die de EU levert zowel ten gunste van een duurzaam staakt het vuren als voor de burgerbevolking wiens toestand met de dag verschrikkelijker wordt. Zoals bekend heeft ook ons land beslist extra inspanningen te leveren om de humanitaire nood van de bevolking in de Gaza strook te lenigen.

Condamnation par le Ministre De Gucht de l’escalade des opérations militaires à Gaza
Bruxelles
Le 06 janvier 2009

Le Ministre De Gucht est consterné et exprime son effroi face à l’augmentation dramatique du nombre de victimes des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Selon des sources fiables le nombre de morts dépasserait largement les 600 dont plus d’un quart seraient des civils, y compris de nombreuses femmes et enfants.

Le dernier incident en date, le bombardement d’une école des NU à Gaza qui aurait entraîné la mort d’une quarantaine de personnes qui s’y étaient réfugiées démontre une nouvelle fois que le type d’actions militaires qui sont actuellement menées par Israël entraînent des risques totalement inacceptables pour la population civile.

Le Ministre De Gucht soutient sans réserve les efforts menés par l’UE à la fois pour parvenir à un cessez le feu durable et pour venir en aide aux populations civiles dont la situation devient chaque jour plus effroyable. Comme annoncé plus tôt notre pays a également décidé d’apporter une assistance humanitaire à la population de Gaza.

Tags