Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

We zitten zonder socialistische partij

We zitten zonder socialistische partij

De naamsverandering bij de SP.A zorgt voor beroering. We kregen een staaltje semantiek om U tegen te zeggen, en het eindresultaat ervan is dat Vlaanderen geen socialistische partij meer heeft.

Bert Anciaux heeft eindelijk zijn overstap gemaakt naar de SP.A. Aangezien figuren zoals hij onmenselijk consequent zijn, en aangezien hij destijds met klem stelde dat hij géén socialist is, moest de partij wel even van naam veranderen. Van "socialistische partij anders" (op zich al een gedrocht, made by de NV Janssens) werd het nu "Socialisten en progressieven anders". Bert is immers zeker wel 'progressief', hij is dat naar eigen zeggen altijd al geweest, hij noemt zichzelf zelfs (met wat wringen) 'sociaal democraat'. Maar een socialist is hij nog altijd niet en hij hoeft het nu ook niet meer te worden.

Het is een historisch moment: In Vlaanderen is er nu geen politieke formatie meer die als 'socialistische partij' in het strijdgewoel treedt. Het is een breuk met een eeuw traditie, met een politieke merknaam die een eeuw lang stond voor een (min of meer, waarover verder meer) duidelijke politieke identiteit, en die een eeuw lang naast politiek engagement ook een bepaalde ambiance uitwasemde die andere politieke formatie enkel met jaloezie konden aanzien. De strijdbaarheid van socialistische partijen was wereldwijd een kenmerk dat hen van andere, burgerlijke, partijen onderscheidde. Het feit dat dergelijke partijen in de regel een sterke band hadden met (eveneens zeer strijdbare) arbeidersorganisaties was een ander onderscheidend kenmerk. Tot nu toe kon de SP.A profiteren van al die associaties die z'n merknaam opriep: het contact met sociale strijd, met radicaal engagement, met de arbeidersklasse en andere kwetsbare groepen in de samenleving, met de kleur rood, met reuzen als Marx, Engels, Lenin, en zelfs met Castro en de Che. Dat alles is nu, met de transfer van Anciaux, vergooid.

De weinig delicate manier waarop men met deze naamsverandering is omgegaan spreekt natuurlijk boekdelen. Het lijkt erop dat de SP.A minder belang hecht aan z'n historische en ideologische pedigree dan aan het (verhoopte) effect van Anciaux op de volgende verkiezingsuitslag. Voor zij die de partij al een tijdje volgen komt dit helemaal niet als een verrassing. De SP.A heeft al lang geleden z'n contact met socialisme opgegeven en vervangen door een zeer lauwe vorm van - jawel Bert - sociaal-democratie. Die sociaal-democratie is op zichzelf al lauw, zoals ik zeg, want de partij rolde zich met genoegen in een krachtig liberaal discours en ging vanaf Tobback zelfs graag, en systematisch, de 'law and order' toer op. Voor zij die iets afweten van de geschiedenis van socialisme en sociaal-democratie was het duidelijk: binnen de SP.A was het onbegonnen werk te zoeken naar het eerste, en ook het tweede werd enkel nog bij zogenaamde 'radicalen' gevonden. De partij werd, zeker in het laatste decennium, een partij van een lichtjes progressief acterende goed verdienende middenklasse. Ze bevond zich samen met de andere partijen stevig in het centrum van de samenleving, niet langer op de linkervleugel ervan. Daar waar men figuren als Willy Claes in de jaren 70 en 80 'salonsocialisten' noemde, komt Claes nu af en toe opduiken als exponent van een 'puur' socialisme. Stel je voor: zo ver is de partij opgeschoven naar het centrum.

Een cynicus zou dan ook kunnen zeggen dat met Anciaux tenminste één SP.A-er zichzelf 'sociaal-democraat' noemt, en dat er nu ook eindelijk 'progressieven' onder de SP.A coryfeeën zijn. Maar laat ons even stilstaan bij het semantische geknoei waarmee zowel Anciaux als Gennez uitpakten toen ze de naamsverandering aankondigden. Het is duidelijk dat Anciaux niet weet wat 'sociaal-democraat' betekent. Neuzelend over z'n eeuwig engagement, over het feit dat hij geen postjesjager is en zo meer, kwam hij niet verder dan dingen zoals 'ik ben sociaal begaan' en 'ik ben een democraat'. Tel ze op en je krijgt dus sociaal-democratie. Volgens dat criterium is, uiteraard, ook Mark Eyskens een sociaal-democraat, en zou zelfs Herman Decroo de test van de sociaal-democratie doorstaan. En wat Gennez betreft: zij vertrok op een lange tocht langsheen de begrippen 'socialist' en 'progressief' en kwam uiteindelijk tot zoiets als 'de SP.A is een huis met vele kamers vol progressieven, waarvan er sommige socialist zijn'. De socialisten zijn vanaf heden dus een deelcategorie van de SP.A-ers. Het feit dat men lid is van de SP.A zal vanaf heden dus niet meer aanleiding geven tot het etiket 'sos'. De 'sossen' zijn slechts een deel van al die progressieven die de SP.A bevolken. Eigenlijk zijn ze dakloos, want één van hun voormannen - Anciaux - is allergisch aan het 'sossen'-etiket, en de partij heeft nu volledig afstand gedaan van zijn geschiedenis.

Het is in feite gewoon een zoveelste kartel, zij het dan dat het een post-kartel kartel is. De kartels van het afgelopen decennium zijn ter ziele gegaan, en de formule heeft als zodanig niet veel toekomst meer. Maar partijen zoals de SP.A blijven met hetzelfde probleem zitten: hoe behalen we verkiezingsoverwinningen in een conjunctuur die niet goed zit? Het antwoord is nu gevonden: je haalt een stemmenkanon binnen, en je verandert je hele huishouden in functie van dat kanon. Je blijft natuurlijk beweren dat er niks veranderd is ('We blijven SP.A!', 'Bert moet zoals elke militant de boer op!') en voilà, je hebt je kartel-zonder-kartel. Dat dit kartel nu draait rond iemand wiens beste politieke kruit al lang verschoten is, en wiens weerklank bij de kiezer tot een historisch dieptepunt is gezakt - niemand ligt nog wakker van Berts tranen - is een zaak die de nieuwe SP.A maar zelf moet evalueren. Dat die partij in functie hiervan haar geschiedenis nu helemaal verzaakt is een jammerlijke aangelegenheid. Het is te hopen dat ze er een electorale rekening voor gepresenteerd krijgt en dat er, misschien in het zog daarvan, een nieuwe, echte, socialistische partij ontstaat.

Mijn voorstel

Mijn voorstel: 'socialisten, progressieven en alternatieven' heeft de partij slechts gedeeltelijk gevolgd. :-P

leve het vlaams nationaal socialisme

en dat allemaal om te verbergen dat de SP.a al jaren gewoon een 'Vlaams nationaal socialisme' voor de dag bracht.

op dat vlak is het huwelijk van Bert Anciaux met de SP.a uiterst consequent, ondanks de spraakverwarring

Bert over zichzelf

Dit is wat Anciaux over zichzelf schrijft op z'n Facebook pagina:

Zeer gedreven als politicus en minister. Houdt van grootse nieuwe politieke projecten, waarvoor zijn partij veelal te klein is. Droomt van progressieve frontvorming, een nieuw Vlaams sociaal en democratisch project, de socialisten en (heimelijk) de christelijke arbeidersbeweging.
Is iemand die mensen en de maatschappij wil doen 'bewegen'.
Wil dingen 'doen'. Liefst als minister. Vandaar soms controversieel.
Blijft niettemin gewoon Bert.

Gewoon Bert maar liefst minister...

Wie wil deze jongeman helpen zijn dromen te verwezenlijken?

Trammelant

Als je 't zelf op 't net gooit, dan is het niet meer heimelijk.

Heimelijk

Het "net" heeft zo zijn voordelen...

Eigen schuld dikken buld

De teloorgang van het socialisme in Vlaanderen is reeds enige decennia bezig. Raar maar waar, de partij heeft haar volkse achterban reeds lang geleden verloren, hoofdzakelijk aan het Vlaams Belang, toen nog Vlaams Blok. En waarom dan wel? Omdat zij geen rekening hielden met de samenlevingsproblemen van de gewone burgers met de nieuwkomers. Meer nog, het politiek correcte denken, ook bij de socialistische partij, verweet zijn eigen achterban xenofobie en racisme. Dank u wel, zegt de kiezer dan, en hij loopt over naar een andere partij.
De invoering van het cordon sanitair was een zegen voor de socialistische partij. Nu kon er haast geen coalitie meer komen zonder hun partij en was een soort levensverzekering voor de partij. Doch het verdict van de kiezer beslist er uiteindelijk anders over. Deze partij is heden inhoudelijk dood en het is juist zoals u schrijft, dat de partij een partij van een lichtjes progressief acterende goed verdienende middenklasse werd.
Maar ook voor de nieuwe Belgen, die zich beschermd en gesteund voelen door het uitvergroot sociaal engagement van de partij naar allochtone burgers toe. Neem deze stemmen eruit, en wat schiet er nog van over?
Ik vrees dat de noodzakelijke herbronning enige tijd zal duren en of Bert hierbij een inspirerende rol zal spelen, is m.i. zeer twijfelachtig.

Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Die Linke en het gat van links

Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de moord op Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg sprak de voorzitter van die Linke, Lothar Bisky zich als volgt uit: „Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht staan voor een politieke traditie van de Duitse linksen die over enge partijgrenzen heen reikt. Hun lot is onverbreekbaar verbonden met de ontwikkeling van de Duitse arbeidersbeweging en de strijd tussen verschillende stromingen. Als linksen in de sociaaldemokratie profileerden zij zich als onverzoenlijke oorlogstegenstanders en werden zij de dragende kracht van de linksen die zich op grond van de oorlogspolitiek van de SPD (Socialdemokratische Partei Deutschlands) afsplitsten in een onafhankelijke sociaaldemokratische partij, de eerste linksocialistische Massapartij in de wereld.

Van Rosa Luxemburg stammen aanmaningen over waarden en doel van de socialistische beweging die vandaag nog betekenisvol en orientierend zijn: „Vrijheid zonder gelijkheid is uitbuiting. Gelijkheid zonder vrijheid is onderdrukking. Zonder socialisme geen democratie en zonder demokratie geen socialisme“. Die Linke stelt zich in hun traditie op. "

Voor de volledige toespraak (in het Duits) zie : http://die-linke.de/politik/aktuell/nachrichten/detail/zurueck/nachricht...

Peter Sodann , Acteur en Regisseur (en kandidaat voor het kanselierschap in mei 2009 voor Die Linke) stelde het in zijn openingsrede op de Grundungsparteitag van Die Linke zo: „Op de dagorde van vandaag staat als beslissend punt de afschaffing van de kapitalistische uitbuiting en de overname van de productiemiddelen uit handen van de grootbezitter naar gemeenschappelijke eigendom. Dat is ... van Kurt Schumacher, het geeft aan, dat jullie zich in goed gezelschap bevinden. Overigens was Adanauer niet ver daarvan verwijdert met zijn Ahlener Programm.“

Als Die Linke bestand is tegen de ironie en de allure van Peter Sodann kunnen zij, en de ‚Linksen’ nog ver komen, en misschien inspirerend werken voor het grote gat dat aan de linkerzijde in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en België bestaat.

Misschien kan de Demo 2010 Liebknecht Luxemburg ook wat inspiratie bieden, zie http://www.ll-demo.de/

Jan Hertogen

PARTIJ VAN DE ARBEID.

Jan Blommaert vergist zich. Er bestaat wel degelijk een socialistische partij in dit land. De enige Federale zelfs. De PVDA - PTB. Een ex maoïstische partij, die reeds lang een open, democratische beweging werd. Een rebelse partij die aan kracht en invloed wint. Die verkozenen heeft in gemeenten en districten. Die op haar 8° Congres, onlangs gehouden, besloot een "beginselvaste, soepele partij van de werkende mensen" te zijn. Een soepele partij waar in ik me thuis voel.

Die de traditie van Marx, Lenin, Rosa Luxemburg, Che Guevara en de nu gemarginaliseerde Kommunistische Partij - met haar roemrijke geschiedenis in het gewapend verzet tegen de nazi's -verderzet. Die zonder compromissen het Palestijnse volk steunt tegen de Israëlische oorlogsmisdadigers in Gaza. Hierover al iets gehoord van die "socialisten en progressieven - anders" ?

De PVDA is een Marxistische organisatie, die haar taktiek en strategie aanpast aan de 21° eeuw. Die in geheel België bekend is om haar dokters van Geneeskunde voor het Volk. Die in de vakbonden en de wijken gewaardeerd wordt. ( http://www.pvda.be/nl/home.html ).

Jan Blommaert heeft gelijk. Samen met "Bert" is de sp.a vergiftigd met een bedenkelijk soort populisme, slinkse "humor" en carriérisme. Dat gif sloop daar al decennia geleden binnen en liet de partij verwelken tot een schim van wat ze ooit was. Wat kiesresultaten en inhoud betreft. Dit is zelfs geen "sociaal democratie" meer. Enkele brave zielen blijven geloven dat de zogenaamde "kwaliteitskrant" De Morgen hun "gazet" is, als opvolger van Volksgazet. Steeds minder "sossen" zullen deze partij herstyling slikken en in haar geloven. Als militant van de PVDA zeg ik tegen hen: je kent de weg !

Wat nu met sp.a - Rood ? Wordt het "socialisten en progressieven - anders - Rood" ? Erik De Bruyn, woordvoerder van de linkse sp.a'ers, bewees tijdens de voorzitter verkiezingen hoeveel leden een ruk naar links wensen. Hij behaalde 30% van de stemmen tegen Genez, en strafte de rechtervleugel af. Die rechtervleugel spuwt nu de traditionele "sossen" en de linksen in het gezicht door de inhoudloze huilebalk Anciaux binnen te halen. Die zich nadrukkelijk géén socialist noemt en een Trojaans paard achter zich aansleept. Vol blaaskaken en Vlaams nationalisten die elders de boot misten.

Genez en kornuiten beslisten niet alleen autoritair de partijnaam te wijzigen om Bert Anciaux te behagen. Ze verkrachten ook de deontologische code die deel uitmaakt van de statuten. Statuten die genadeloos ingezet werden om linkse leden, actieve vakbondsmilitanten buiten te werken. Volgens die code en sp.a statuten moeten "overlopers" hun madaat teruggeven aan de partij waar uit ze komen.

Anciaux moet dus zijn ministerpost opgeven en àlle lokale mandatarissen moeten hetzelfde doen. Als Anciaux en zijn collega's hun manadaten opgeven, worden ze in de meeste gevallen opgevolg door sp.a'ers. Gaat "Bertje de militant die de boer op wil gaan", dat doen ? Het wordt nog leuk in die krabbenmand.

De volgende stap is de "lijn Patrick Janssens" in heel Vlaandere verkopen. "De Patrick" behaald als Burgemeester in Antwerpen onwaarschijnlijke successen. Door een inhoudsloze kiescampagne te voeren, door een populistische politiek te voeren en "stoemelings" delen van het VB programma in de praktijk te brengen. Tot jolijt van extreem rechts, met de bedoeling de stemmen van het VB af te romen. Janssens noemt zich als Burgemeester een "bedrijfsleider". Wat socialisme is interesseert hem niet. Hij stond mee aan de wieg van de definitieve uitverkoop van de "socialistische partij".

De door de banken veroorzaakte financiële crisis wordt een enorme sociale kater met massa's werklozen en een verdere aantasting van de levensstandaard van de gewone man en vrouw. Het woord "strijd" zijn types als Genez en Janssens onbekend. Graag hebben of niet, er komen jaren van noodzakelijke harde strijd aan. De vakbonden zijn er klaar voor en weten nu definitief wat ze aan Genez en C° hebben. Binnen de sp.a zwelt de verontwaardiging aan. "Bertje binnen", vele buiten.

Iedereen geeft toe dat Marx 150 jaar geleden deze crisissen wetenschappelijk voorspelde. "Het Kapitaal" is een bestseller. Marx en de geschiedenis bewezen dat de mensen, de arbeiders, de sociaal uitgesloten groepen steeds weer die strijd aangaan. Onder leiding van een partij die glashelder voor hun belangen opkomt. Die vecht voor een socialistische toekomst. Deze organisatie is de Partij van de Arbeid (PVDA).

PvdA of SP?

Een suggestie voor de ¨PvdA. De naam 'socialistische partij' is thans vacant. De PvdA zou zichzelf kunnen herdopen tot 'socialistische partij' en daarmee het signaal verduidelijken dat ze tijdens haar laatste congres al gaf.

het zou ook aan de vele

het zou ook aan de vele ontheemde en dakloze socialisten duidelijk maken waar ze terecht kunnen...

grote projecten van Bert

Bert Anciaux spreekt over 'grote projecten' die hij wil doen. Heeft iemand ooit dergelijke grote projecten van Bert gezien? Afgezien van zichzelf in mandaten te hijsen?

Final Act

Het is beangstigend wat het uiteenspatten van de oude "Volks Unie" teweeg heeft gebracht! Met deze SP.A episode - zeg maar de "final act" - is de nationalistische infiltratie in het Vlaamse politieke landschap compleet.
Bovendien komt hierdoor het einddoel van de "Vlaamsche beweging" gevaarlijk dicht in zicht: nl. de ontbinding van België.
De slogan "België barst" kan (en mag) nu in alle partijen vrijuit gescandeerd worden.

Dit is - wat mij betreft - een beangstigend vooruitzicht.

"Made in Flandres"

De pin

groot project

je moet Bert Anciaux toch toegeven dat hij de socialistische partij met haar eigen verwarring confronteert - dat is een opdracht dat veel critici niet gelukt is de laatste jaren. Ziedaar, een groot project van Bert.

een groots project van bertje blaaskaak

het verbranden van belgische vlaggen (in korte broek uiteraard)

geen visie

De sp.a spat uit mekaar. maar dat was al langer te verwachten. Aan de basis daarvan : algemeen gewauwel over 'positieve oppositie' (wasmuda ??? -oppositie is oppositie verdraaid !!!) en 'progressieve' socialisten - terwijl 80% van de basis conservatief is (ga maar eens naar een congres...)

En daar komt Bert nog eens bij. Wat is het palmares van de man ? Allez mannen... een splijtzwam is het - de man die tweespalt zaait als geen ander, overtuigd van zijn groot gelijk - maar altijd met de glimlach - of de tranen van een verongelijkt kind.

Het socialisme heeft niet afgedaan, maar Carolientjes boodschap raakt kant nog wal.
Het is zwak, we willen actie verdorie : zorg ervoor dat stevia wordt erkent en dat de suikerconsumptie en overgewicht wordt aangepakt, zorg ervoor dat de energie betaalbaar blijft, zorg ervoor dat we goed kunnen wonen, zorg ervoor dat IEDEREEN z'n huis kan isoleren (en niet alleen de rijke rechtse groenen), zorg ervoor dat ALLE kinderen dezelfde kansen krijgen...

De sp.a is een stuurloze boot - enfin, misschien geen stuurloze, maar een boot zonder visie, zonder stuurman, zonder echte kapitein, zonder haven, zonder doel. We pletsen maar wat in het rond om ons te amuseren. Een mossel.

Sorry Caroline, maar het is tijd - tijd om te vertrekken. En snel.
Want voor juni ziet het er slecht uit !

Stoemeteiten

@ Koen: Mijn geloof (of wat ervan overbleef) in de SPa is volledig verdwenen na mijn 'stoemiteit' van op 'de Patrick' te stemmen.

Tot voor kort dacht ik dat Pvda nog steeds het Amada van vroeger was met een andere naam. Tot ik dan personen tegenkom die sociaal goed bezig zijn en waarvan je dan achteraf hoort dat ze in de districtsraad van Hoboken en Deurne zitten voor het Pvda.

@ Jan: het idee dat de naam socialist nu vrij is, had ik ook. Misschien kan klein links eindelijk naar zijn overeenkomsten ipv naar zijn (kleine) verschillen kijken en zo groot links worden.

SP.a

Onnoemelijk zijn de momenten waarop Bert Anciaux de laatste jaren stakerspikketten bezocht. Even onnoemelijk ook de momenten dat hij vooraan liep als de werknemers moesten verdedigd worden.

Maar dat geldt ook voor een flink deel van de SP.a - top. Hun verschijning op een pikket is nieuws, want uitzonderlijk.

Het Emo-Nationalisme van Bert verdient een plaats bij de SPA!

Bert Anciaux politiek situeren is gemakkelijk zijn persoonlijke flavor van het Vlaams Nationalisme heet "emo-nationalisme" en is een niche in het politieke landschap.
Ze is gekoppeld aan de mediatisering van de politiek. Deze "verkleutering" - of in het geval van Bert misschien beter "verscoutsing" - van het bestuur en de maatschappij krijgt electoraal veel bijval.

Bert is electoraal geld waard want zijn aanhang is gelijk aan x aantal kiezers. Zo wordt er gecijferd op partijhoofdkwartieren. Ideologie heeft daar niets bij te zien. "Marketing" en "perceptie" zijn de keywords. In Dag Allemaal en in ter Zake zeggen dat je een nieuw lief hebt betekent politiek scoren. Of men nu rood, blauw of zwart is dat doet er niet toe SP.A is een "brand" en je moet diversifiëren. Dat is ook de reden waarom je SPA rood en SPA blauw hebt …

Dé marketing ideoloog bij uitstek van de SPA heet Patrick Janssens (de Brand Manager!).
Het succes van Janssens wordt echter gestaag onderuit gehaald. Niet vanuit de politiek maar "van onder uit", vanuit gewone mensen - ja die hebben ook brains!- die vaststellen dat het beeld dat opgehangen wordt niet strookt met de realiteit. In de reclame klopt het beeld nooit met de realiteit en dat hoeft ook niet. Maar wat als politiek gelijk is aan marketing?

Resultaat:politiek = ongeloofwaardig

Wanneer je in Antwerpen kritisch staat tegenover het beleid is je lot bezegeld. Direct zal men vragen naar je "legitimiteit" (zie naar de A.E.L.) en misbruikt men de term "democratie" (op identiek dezelfde wijze waarop de VS en Israel dit doen).

En zeg nu zelf we hebben in Antwerpen niet te klagen hé, kom allen naar de nieuwjaarsdrink!
Ge krijg gratis een bolleke, frieten en een muts en hou voor de rest vooral uw bakkes!!!

chocolade

Mijn vader werkte destijds in Cote d'or (geen uitzondering : iedere dorpsbewoner bij ons kon daar binnen mits een "attest" van de pastoor).
Veel later heb ik mij de vraag gesteld waarom de echtgenote van één van de directeuren (Mv De Riemaecker) minister kon worden met zoveel KAV stemmen.
Is de SP.a ook niet wat verworden tot hetzelfde stemmenkanon als destijds de KAV (=welke vlaamsche katholieke vrouw stemde nu niet voor de voor hen voorgeschreven kandidaat, en welke man/vrouw met naam -liefst met een bekende familienaam- stemt nu niet voor ...)
Tot de voorraad strekt ... maw tot het produkt werkt.
Of een meer fundamentele vraag : wat is socialisme ?

Zalig ‘de’

Zalig ‘de’ Progressieven
…want zij zullen wel eens uit hun spraakverwarring raken. Nog voordat er ‘verzet’ onder de vorm van socialisme bestond, waren er al progressieven. De leiders van de slavenopstanden, de boeren die tegen de adel in opstand kwamen, de burgerij die de adel een paar honderd jaar geleden van de macht begon te verdrijven , het oorlogsverzet als reactie op het moorddadige imperialisme, dat niet langer meer ‘progressief’ is omdat het de wereld in steeds meer miserie lijkt te storten…en er aan ‘vooruitgang’, ‘progressiviteit’ nog zo een gebrek is.
Wat die naamsinterpretatie van de afkorting SPA betreft, kunnen we kort zijn, ‘socialistisch’ betekent dat ten minste een deel van de grote economische sectoren in gemeenschapsbezit zijn. Dus, kom niet af dat men op zijn ziel is getrapt met een naamsverandering, als men zelf gedurende jaren heeft meegewerkt aan de privatisering van de samenleving…of dat ‘progressief’ is…eerder een stap terug als je ziet dat de overheid de gebouwen waarvan ze vroeger eigenaar was, nu peperduur moet huren bijvoorbeeld. De enigen binnen de SPA die ‘socialist’ zijn, zijn die van SPA Rood die bijvoorbeeld terug het recht op klant te zijn bij een openbare bank eisen. Op zich zouden die van SPA Rood niets tegen de titel ‘progressief’ mogen hebben, maar ze hebben dus wel door dat het door het patronaat gebruikte nationalisme langs die weg ook de SPA tot een vehikel van separatisten dreigt te maken. Die mannen van vlaaams rechts of liberaal rechts mogen dan wel populair zijn in de media, als het op goedkopere energie voor de gewone man aankomt gaan ze steigeren als electrabel een euro teveel moet betalen. En noem ze alstublieft geen ‘socialist’ want anders komen ze misschien niet in de hemel…ook bepaald geen progressieve instelling, want wie zegt er niet dat de hemel eens ook wetenschappelijk kan worden verklaard of tenminste op een logische manier omschreven, thema waarover ondergetekende ook al vele filosofische pogingen pleegde, teneinde de ‘alles voor vlaanderen, vlaanderen voor Christus’-mentaliteit een beetje te proberen ontzenuwen.
Jaja, die Christus, de man heeft ons via de interpretatie van zijn woorden en daden niet alleen weldaden gelapt, het weze hem vergeven want het is niet hij die beginnen schrijven is, of het zou dan toch moeten waar zijn dat inspiratie over de dood heen werkt in de vorm van, laat ons het maar even ‘heilige geest’ noemen. Van op de schoolbanken leerde men ons dat we oneindig goed, oneindig medelijden hebbend, oneindig geduldig en oneindig dit en dat moesten zijn…met als gevolg dat de kinderen die dat echt meenden in veel gevallen een heel hoop miserie over hun kop trokken als die naastenliefde in ’t algemeen meestal in dezelfde richting verliep. Het moderne geloof vertrekt eerder van het standpunt dat je ,als je ongelukkig bent, je daar zelf maar iets moet aan doen zonder te gaan flippen als diegene waarvan jij denkt dat hij of zij de plicht heeft van je gelukkig te maken, het niet meer ziet zitten of je niet meer verdragen kan. Wie zijn wij om mensen bij die keuzes te beoordelen of veroordelen ? Iedereen moet maar weten en ondervinden op welke manier hij of zij zich verbeteren of verslechteren kan en op welke manier hij of zij naastenliefde in medevoelen of andere gevoelens omzetten kan, zonder in het oude ‘medelijden’ te vervallen. Ook die emotionele evolutie heeft met al of niet progressief zijn te maken. Alleen aan jezelf denken kan zich zowel vertalen in, steun aan partijen die tegen meer dan 0,7% ontwikkelingshulp zijn (en die zichzelf ook heel progressief vinden) ,of als echte vrienden in nood zijn,ze met een kluitje in het riet sturen…misschien ben je niet alleen voor hen maar op termijn ook voor je eigen heel progressief bezig als je jezelf niet helemaal op je eigen directe belangen terugplooit. ‘Eigen volk eerst, eigen ik eerst’, nooit progressief geweest, die gedachte. Men moet natuurlijk niet heiliger willen zijn dan de paus, als die dat al zou zijn natuurlijk, ik denk dat hij even conservatief is als de Dalai Lama, die zich overal te onpas tussen politiekers vertoont en zich ook voor nationalistische karren laat spannen. Kan een Boedha zich omkeren in zijn graf eigenlijk ? Leuk, weer een uitdagende denkoefening waarvan ik U het vervolg bespaar. Octo16/01/09

Zonder socialistische partij? Dat is al langer zo.

Soms bedenk ik wel eens hoe de mensen zouden reageren, moesten de meerderheidspartijen een cordon uitvaardigen tegen een kleine partij zoals de groenen, de progressieven of later misschien zelfs de socialisten. De wereld zou te klein zijn!
Ben ik nu ineens Vlaams Blokker of Belanger? Ben ik opeens een extremist? Nee, ik meen wel dat partijen niet racistisch kunnen zijn. Mensen kunnen dat wel. Elke wijziging of voorstel tot wijziging in de regeling van de maatschappij heeft daarenboven een factor discriminatie in zich: de subsidie die de ene krijgt, krijgt de andere gewoonweg niet, moet hij zelfs mee betalen. Als de snelheid beperkt is tot 80 per uur dan mag de Mercedes-rijder zich meer geviseerd voelen dan de bromfietser. Ik denk ook dat het cordon een geweldig machtsinstrument is waarmee sommige partijen zich kortzichtig bedienen uit partij-politieke redenen. Iedereen kan zien dat geen enkel programmapunt van het Vlaams Belang, zelfs niet de meest gematigde, maar enige kans maakt op verwezenlijking. Die voorstellen worden pas uitgevoerd als het water de traditionele partijen echt aan de lippen staat. Kijk maar eens naar het hoofddoekenverbod in de gemeentelijke administraties.
Graag zou ik alsnog socialist stemmen moest die partij een gezond evenwicht bereiken tussen sociale thema's, de economische werkelijkheid en ook nog eens enig weerwerk wil leveren tegenover de sociologische ramp die zich al enkele decennia in België aan het voltrekken is. Ik heb onlangs in Duitsland, Nederland en Frankrijk kerstmarkten bezocht. Het verschil met Vlaanderen en zeker Brussel kon niet groter zijn. Geen enkele niet-geïntegreerde allochtoon heb ik er gezien.
Vooral met jaren60 politici denk ik dat het echter niet zal lukken. Zeker ook niet met dictatoriale trekjes van de huidige voorzitster.

signed: Vande Lanotte

"Want sp.a, dat zijn ‘socialisten en progressieven’"

Dat is de laatste zin van de 'inleidingstekst' die op het SP- partijbureau passeerde.
Zelfs het meest doorgewinterde partijbureaulid kon niet vermoeden dat de bespreking van deze tekst eigenlijk een naamsverandering en tegelijkertijd de liquidatie van het begrip 'partij' voor de Vlaamse socialisten inhield.
Ondemocratische beslissingen doorduwen met behulp van verdraaiing van feiten, het achter de rug om bekendmaken van 'beslissingen' als fait accompli, het zich beroepen op een niet bestaande consensus en er dan achteraf nog verontwaardigd over zijn dat men het niet voor het heilig evangelie neemt...

Waarom verwondert dit mij niet?

In Oostende kun je daar misschien nog mee wegkomen maar eens stopppen zulke spelletjes.

Oh en "het altenratief bestaat al - kom allemaal bij de PVDA!" zal voor mij toch nog niet volstaan als argumentatie. Respect voor wat ze elke dag tussen de mensen presteren, maar wa zullen iets overstijgends nodig hebben dat symbool staat voor de opwaartse trend, de verandering die we samen willen realiseren met de radicaal linkse krachten in Vlaanderen en liefst ook België.

De PVDA als alternatief

Toen ik hoorde dat de SPA van naam veranderde, vond ik dat goed nieuws omdat het naar mijn aanvoelen de afgang van de SPA nog maar eens duidelijk maakt. Zij zijn in mijn ogen al lang geen socialistische partij meer. Welke fundamentele analyse brengt de SPA over de crisis van het kapitalisme ? Is het niet de SPA die mee verantwoordelijk is voor de afbraak van de openbare diensten, het verdwijnen van de ASLK, de post, ... Al heel lang zweert de SPA bij de vrije markt en het privé eigendom van de productiemiddelen als zalig makend. Ikzelf ben militant van de PVDA en ik hoop dat de naamsverandering van de SPA als zoveelste ontmaskering, nog meer mensen de stap doet zetten om zich bij de PVDA aan te sluiten. Wij zijn een optimistische partij die vanuit een marxistische analyse nog echt opkomt voor het socialisme als alternatief voor het kapitalisme. De noodzaak om een ander soort maatschappij op te bouwen wordt immers elke dag duidelijker in het licht van de economische, sociale en ecologische crisis. De PVDA voert dagelijks strijd voor kleine overwinningen maar in een globaal gevecht voor een fundamenteel andere maatschappij. En het is juist dat wat de PVDA interessant maakt. Ik hoop dat we dit gevecht samen met steeds meer mensen kunnen voeren binnen een sterke PVDA.

Anciaux

LOL.
Deze farce toont voor de zoveelste maal duidelijk aan waar de pijnplek ligt, maar nauwelijks iemand in de media of op het Net die de analyse maakt. Duidelijk voor zij die een beetje out-of-the-box durven te denken. Maar helaas bepalen de media in Vlaanderen wat wij geacht worden te denken. De meeste socialisten in Vlaanderen hebben zeer zwaar te leiden onder de ziekte van deze tijd die men meestel 'political correctness' noemt maar eigenlijk beter 'intellectuele oneerlijkheid' zou noemen. Het probleem is in essentie altijd terug te leiden tot 'België'. De Spa zou resoluut de Vlaamse kaart moeten trekken en komaf maken met het pseudo-dilemma 'België'. Wanneer ze zich zouden kunnen losrukken van de superieure (dikwijls aristocrate) franstalige beïnvloedings-,charme- en overtuigingskracht zullen Vlaamse socialisten pas echt progressief en onafhankelijk handelende mensen kunnen worden. België staat een begeesterend vooruitstrevend project dat jawel beste lezers 'Vlaanderen' heet in de weg. En dat is het drama van de SPa. Wie bij de Spa deze klik niet kan maken is uiteindelijk zelf-destructief en speelt in de kaart van partijen als het VB en LDD en maakt de vicieuze circel rond en dringt uiteindelijk Vlaanderen volledig in de rechtse hoek. Als ze bij de Spa de kop in het zand blijven steken zullen ze zich binnen 10 jaar bij klein-links kunnen aansluiten. Dat is de essentie van het geval 'Anciaux'. Oude Belgicistische krokodillen als bourgeois-socialist Tobbac zouden ze beter negeren.

semantische of ideologische discussie?

De 'semantische discussie' gaat niet over de naamsverandering van SP.A, want de P heeft al eerder gestaan voor Progressief op verkiezingsdrukwerk. De discussie gaat over wat 'progressief' en 'progressieven' wel of niet zijn.

Als sociaal-progressief ongeveer hetzelfde is als links-liberaal, dan willen communisten en donkerrode socialisten geen progressieven zijn!

Het gaat dus (al enige tijd) om de invulling van het begrip progressief.
Er was zelfs niet lang geleden een voorstel om SP.A te herdopen tot PRO(-gressie, -gressief, -gressieven).

ijs

het zou ook kunnen, beste Jo, dat de discussie over de P slechts de 1/10 van de ijsmassa is die boven de waterspiegel uitkomt

sinds wanneer is Vlaams nationalisme progressief?

ik ga akkoord met Jo: de discussie gaat inderdaad over de invulling van de P. De vraag die nu met de overgang van Anciaux naar SP.a voorligt is of Vlaams nationalisme - hoe open en democratisch ook gedefinieerd - het etiket progressief verdient?

Anders gezegd: welke list van de rede is het niet dat vandaag Vlaamse autonomie als progressief verkocht wordt?!

SPA

We zitten al van voor de 2e wereldoorlog zonder socialistische partij. Meestal zijn halfzachte oppositiepartijen onder het kapitalisme een toegeving aan een buitenlandse macht. Zonder paranoid te worden: het gerucht ging jarenlang in de SP dat Willy Claes op de loonlijst van de CIA stond tot hij NATO-bons werd.

SPa

Gisteren gehoord op de betoging in Gent. De nieuwe uitleg van SPa is Strontpartij van Anciaux of nog: de Scheve Praat van Anciaux.

Bert zorgt weer voor stof voor de stand up comedians!

Vlaamse bekrompenheid

Vlaams nationalisme of 'Vlaamse bekrompenheid', da's inderdaad niet progressief. Als we radicale verandering willen op het gebied van energie, milieu, klimaat, armoedebestrijding, waardig werk, ... dan moeten we dat samen doen. De Vlaamse industrie heeft het minstens even moeilijk als de Waalse om de transitie te maken naar echte duurzame en solidaire economie. Vlaanderen is energie- en olieverslaafd. Het plan van minister Peeters 'Vlaanderen in actie' verandert daar niets aan. Een grove misser.
Dáárover moeten de Vlaamse verkiezingen gaan, want Vlaanderen hééft hefbomen in handen om het eigen beleid ten goede te veranderen.

Of anders als slagzin: de

Of anders als slagzin: de échte socialistische partij.. :-)

Tags