Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Walgelijke show over uitspraken Bert Anciaux

Walgelijke show over uitspraken Bert Anciaux

Vlaanderen staat op zijn kop…. Over Gaza. Maar als u dacht dat het over de slachtpartijen gaat die zijn aangericht in de laatste Gaza-oorlog en de vele oorlogen daarvoor, dan hebt u het grondig mis. Neen, de Vlaamse politieke kaste schreeuwt moord en brand omdat Bert Anciaux, nadat hij zijn afschuw had uigedrukt over de gruwelijke gebeurtenissen in Dendermonde, het volgende zei: “Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd. Ook hier heeft dood en geweld toegeslagen. Dat alleen al is de hel. Een donderslag bij heldere hemel. Een noodkreet voor alle kinderen.”

Na de propagandaslag tijdens de Gaza-oorlog toch niet helemaal te hebben gewonnen, zag de Israëllobby in dit land zijn kans: “roekeloos, absurd en beledigend voor de familie van de slachtoffers in Dendermonde en voor de joodse staat” zo luidde het gespeelde verontwaardigde verdict van de Israëlische ambassade. Net zoals de Israëlische ambassade geen seconde heeft wakker gelegen over de afgeslachte kinderen in Gaza, geeft ze geen moer om de slachtoffertjes van het verschrikkelijke drama in Dendermonde. Wel om handig het voorval te recupereren en het eeuwige refreintje te herhalen over de ‘hetze’ tegen de ‘democratische’ staat Israël. En verbazend genoeg: het werkt! Verontwaardiging alom, berisping van de voorzitter van Anciaux’ nieuwe partij, halve en hele pagina’s met ‘leuke’ quotes… je moet het gezien hebben om te geloven.

Maar waar waren al die Vlaamse politici dan, met hun emoties en hun verontwaardiging, toen de kinderen van Gaza daar de hoogste nood aan hadden. Je houdt het niet voor mogelijk, maar na wekenlang stilzwijgen over gruwelijke bombardementen op een hele natie, voelt het halve Vlaamse parlement zich plots geroepen om op de eerste rij te gaan betogen. Dat uitgerekend Eric Van Rompuy Bert Anciaux tot zieligste politicus moet uitroepen, onze Vlaamse leeuw wiens grote bek geen millimeter open te wringen was om ook maar een klein beetje van zijn politieke energie aan Gaza te besteden… Hoe diep kan een om aandacht vragende politicus zinken.

Wij burgers zouden ons eens goed kwaad moeten maken op dat lamlendige deel van politiek Vlaanderen en deze kwijlende aasgieren wegstemmen, die de show proberen te stelen op de rug van een politicus die de moed heeft om te zeggen wat er moet gezegd worden. Wie verder durft kijken dan de Vlaamse dorpspolitiek, een klein beetje moeite doet om de chronologie en de context van dit conflict te achterhalen, weet waarover het echte debat moet gaan, wie de agressor, de grote killer, de bezetter, de kolonisator en muurbouwer is. Moest men de moeite hebben genomen om de rapporten te lezen van de Raad voor de Mensenrechten van de VN, dan zouden we bespaard zijn gebleven van deze wansmakelijke show met al dat inhoudsloze geblaat. Maar wellicht is het materie met te weinig sexy-gehalte. En naast veel onwetendheid durven maar weinigen de moed opbrengen om zich te profileren op een dossier dat vol met valkuilen zit, waar je voortdurend woorden moet wegen en wikken om te vermijden dat de holocaustindustrie je als antisemiet labelt.

Wat zegt Anciaux zo fundamenteel anders dan wat er in de VN gezegd wordt? Dat is de essentiële vraag die iedereen zich moet stellen. Zo stemde de VN-Mensenrechtenraad op 12 juli een resolutie die een niet mis te verstane ‘strenge veroordeling’ uitspreekt over ‘de militaire Israëlische operatie die in de Bezette Palestijnse gebieden wordt uitgevoerd’ en ‘geresulteerd heeft in massale schendingen van de mensenrechten van het Palestijnse volk en de systematische destructie van Palestijnse infrastructuur’ (punt 1). Onder punt 5 staat: ‘vraagt de bezettende macht, Israël, om te stoppen met het mikken (‘targeting’) op burgers, medische faciliteiten en staf en de systematische vernietiging van het culturele erfgoed van het Palestijnse volk bovenop de vernietiging van publieke en private eigendom, zoals bepaald in de Vierde Conventie van Genève’. De mensenrechtenraad vraagt de internationale gemeenschap om het ‘initiatief bedoeld om een onmiddellijk einde te maken aan de huidige militaire agressie van Israël in Gaza’ te steunen (punt 7) en beslist om een onderzoek te openen naar alle inbreuken op het internationaal humanitair recht door Israël ‘als gevolg van de huidige agressie’ (punt 14).

Om het nog maar eens te verduidelijken: dit is geen ‘blog-talk’ van een gefrustreerde VN-functionaris, maar een greep uit een formele goedgekeurde resolutie door een daarvoor bevoegde VN-instantie. Jammer genoeg blijkt een niet onbelangrijk deel van onze volksvertegenwoordiging zonder kennis van zaken punten te willen scoren op iets wat een vanzelfsprekendheid dient te zijn. Bert Anciaux heeft niets meer dan zijn verdomde plicht gedaan om wantoestanden aan te klagen en er op te wijzen dat de agressors hun straf niet dienen te ontlopen. En het is nodig. Terwijl de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Tzipi Livni, een van de architecten van de Gaza-slachtpartij, door de Europese ministers met de rode loper wordt ontvangen, blijft men contraproductief herhalen dat er met een terroristische organisatie als Hamas niet kan onderhandeld worden. De EU ziet het blijkbaar ook niet als zijn taak om aan te dringen op een onderzoek naar oorlogsmisdaden, hoewel dat vanuit de VN wordt gevraagd. Dit, beste dames en heren politici, is iets wat stevige verontwaardiging verdient. Kijk in de spiegel en schaam u.

bertje den bleiter

Eigenlijk was de opmerking van Bertje den Bleiter over de kinderen in Gaza de éérste verstandige opmerking in zijn carriere,er is nog hoop voor deze kazakkendraaier

VN-Mensenrechtenraad

Heb geen probleem met de strekking van dit bericht als dusdanig, maar ik vind het een beetje ongelukkig dat er wordt verwezen naar de VN-Mensenrechtenraad. Als we het immers hebben over vormen van selectieve verontwaardiging is de VN-Mensenrechtenraad -- en haar voorganger, de Commissie voor de Mensenrechten -- een slecht voorbeeld. Over de situatie in de Gaza-strook zijn er inderdaad, en wellicht terecht, heel wat strenge veroordelingen geweest door de VN-Mensenrechtenraad, maar heel wat andere humanitaire rampen kregen in dat orgaan bewust nauwelijks aandacht omwille van politieke redenen. De situatie in Darfur kwam bijvoorbeeld nog maar één keer uitdrukkelijk ter sprake; Zimbabwe stond nog nooit op de agenda. Ook VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon heeft de Mensenrechtenraad om die reden al bekritiseerd. Met alle respect dus voor de mensenrechtenactivisten, maar ik zou het spijtig vinden mochten we de VN-Mensenrechtenraad als dé autoriteit gaan beschouwen op het vlak van ernstige schendingen van het humanitair recht.

De huidige hetze over

De huidige hetze over Anciaux is inderdaad overdreven, maar eerlijk gezegd vond ik de vergelijking van Anciaux tussen Gaza en Dendermonde ook maar weinig doordacht. In Gaza ging het duidelijk om vooraf gepland staatsterrorisme om bepaalde politieke doelen te bereiken. In Dendermonde ging het meer dan waarschijnklijk om een psychotische daad van een maatschappelijk geïsoleerde en psychisch gestoorde jongen. Klopt, in beide gevallen zijn onschuldigen het slachtoffer geworden, maar motieven en oorzaken zijn toch totaal verschillend. En als er dan toch vergelijkingen zouden moeten gemaakt worden, dan zijn er ook wel betere te vinden, bvb de bombardementen op Guernica tijdens de Spaanse burgeroorlog.

Voorts nog een bedenking: als Anciaux echt zo diep verontwaardigd zou zijn over Gaza, waarom heeft hij dan als zittend Vlaams minister van Cultuur niet keihard geijverd om de banden met Israël te bevriezen of zelfs te breken? Waarom heeft hij als minister geen culturele boycot van Israël voorgesteld? Waarom heeft hij de bevolking niet opgeroepen om geen producten van Israëlische afkomst meer te kopen? Zou dat niet een veel krachtiger signaal geweest zijn, dan enkele ongenuanceerde zinnetjes op zijn weblog?

Bert over Gaza

En precies daarom kotsen de mensen van politiekers.... dan is er eens eentje zoals Bert die gewoon een menselijke overweging maakt, een terechte conclusie trekt, die echter politiek niet populair is... en dan komen de piranha's van de politieke arena om hem de strot af te bijten. Walgelijk! Ik ben niet pro Bert... eigenlijk ben ik erg neutraal tegenover politieke partijen en hun vertegenwoordigers... maar dan in die zin dat ik ze allemaal even verwerpelijk vind.

Dirk

Bravo Ludo

Bedankt Ludo voor je scherpe en goed geformuleerde reactie op de hetze van het establishment tegen Bert Anciaux.Dit is werkelijk beneden alle peil. Bert had eigenlijk moeten zeggen dat wat er in Gaza is gebeurd zoveel erger is dan Dendermonde want de misdaden in Gaza werden gepland en uitgevoerd door de Staat Israël en niet door een gestoord individu.
Ik hoop dat er nu meer organisaties, partijen zoals de PVDA en prominente progressieven hun verantwoordelijkheid opnemen, even scherp reageren en in deze kwestie resoluut achter Bert Anciaux gaan staan.

aan Jan

Je moet die blogpost van Anciaux eens herlezen. Strikt genomen maakt hij niet eens een vergelijking. Hij schrijft: "Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook". Een beetje zoals de priester op zondag in de mis: "Laat ons ook even stilstaan bij het lijden van die en die".

Misplaatst!

Ach,
Emo-Bert is enkel wanhopig bezig met scoren… en elke gebeurtenis mag hiervoor misbruikt worden.

Persoonlijk vind ik de vergelijking tussen Dendermonde en Gaza wel misplaatst. Ze raakt kant noch wal en ze bagateliseren de gebeurtenissen in Palestina.

De kinderen van Dendermonde zijn het slachtoffer van een psychopaat, een intrieste speling van het lot heeft deze jonge levens weggerukt.

De kinderen van Gaza - ongeacht het feit dat ze veel groter in aantal zijn - zijn het slachtoffer van een doelbewuste politiek van etnische zuivering uitgevoerd door een zogenaamde "democratie" en in naam van het inmiddels verouderde begrip "war on terror".

Dendermonde was niet te voorzien of te voorkomen.
Gaza was aangekondigd en was te voorkomen indien de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid genomen had.

Vergelijking Dendermonde - Gaza

Er moet mij iets van het hart. Zonder ook maar iets van de uitspraak van Bert Anciaux te weten heb ik precies dezelfde overweging gehad. Ik heb onmiddellijk een vergelijking gemaakt tussen Dendermonde en de recente beelden over de Gazaslachtoffers. Dit komt gewoon omdat je dat overvalt: wat er gebeurt met die kinderen zowel in dendermonde als in de gaza, dat kan toch gewoonweg niet? Er worden in beide gevallen kinderen vermoord. Wat onmenselijk erg voor die kinderen en hun families...Door die beelden uit Dendermonde die zo realistisch dicht bij ons zijn, besef je ineens toch weer (wat ik precies hetzelfde bij de beelden over gaza ook al gevoeld had) hoe onmenselijk wreed hier gehandeld wordt.
Ik denk dat daar onze vergelijking ligt die we willen uiten: in het gevoel van verontwaardiging, woede, persoonlijke machteloosheid dat ons telkens overvalt bij deze gebeurtenissen ten overstaan van kinderen. Maar daar houdt dan ook de vergelijking op.
Voor de rest is er eigenlijk geen vergelijken aan:
1) In Dendermonde worden 2 kinderen gedood door een gek. In Gaza worden honderden kinderen gedood bij herhaalde doelgerichte acties door 'beschaafde' mensen.Bij herhaling dus goed wetend dat er telkens kinderen mede het slachtoffer zijn. Maar het doel heiligt blijkbaar de middelen. En wat een ziekelijke verantwoording door een machtige staat als Israël: 'ze steken zich weg tussen de kinderen' dus... schieten ze de kinderen dan ook maar mee kapot (dan kun je toch niet blijven beweren dat die kinderen het ongewilde slachtoffer (collateral damage) zouden zijn?) (het doel daarachter kan natuurlijk ook zijn: door de kinderen tref je zeker de ouders).En terwijl ze voortdurend goed weten dat ze bezig zijn met kinderen af te schieten 'gaan ze ermee door tot hun doel bereikt is' (hopelijk is hun doel nu bereikt, anders kunnen ze morgen herbeginnen).
2) Na dendermonde staat gans België op zijn kop: 'wat' 'wie' 'waarom'.Dagenlang wordt alles door de media uitgesmeerd. De ganse politieke showgallerij is aanwezig op de herdenkingsstoet in dendermonde (nota: met mijn welgemeend respect en medevoelen voor slachtoffers en familie). Voor de kinderen in Gaza was er weinig of geen politieke interesse (of moet ik zeggen moed?). Geen massale verontwaardiging. Integendeel: alle kwetsende uitspraken moesten onmiddellijk zoveel mogelijk geneutraliseerd worden en onmiddellijk goedgepraat worden ('zij hebben toch ook recht op zelfverdediging') om 'onze vrienden' vooral niet tegen de borst te stoten. Liever stilzwijgen dan (politieke) verontwaardiging uit te schreeuwen! Wat een hypocrisie.

Terwijl ik dit schrijf voel ik het ook aan dat het verkeerd is de situatie in dendermonde te gaan gebruiken enkel om deze in gaza in een negatief daglicht te stellen. Maar ik denk niet dat dat ook maar in iemands bedoeling ligt op zo'n momenten. Het resultaat voor de kinderen of familie is even erg (erger dan dit bestaat niet).

Ik vind echter in de commentaar van Ludo echt alles terug zoals ik het thans aanvoel. Wat er echter tot nu toe ook aan beide kanten van het conflict ook moge gebeurd zijn, deze keer gaan ze toch te ver. Wat verantwoordt nu een dergelijke massale slachtpartij? Terwijl Europa en Amerika braaf afwachten en toekijken (eigenlijk: de andere kant uitkijken). Is dat onze nieuwe politieke houding? Niets om als belg fier over te zijn. En dan die show in het parlement t.o.v. Bert Anciaux. Ik denk dat hier slechts 1 ding duidelijk naar voor kwam: er wordt hier (België) geen kritiek gegeven op Israël! Of die kritiek nu terecht is of niet daar heb ik op geen enkel moment bij de roepers een argument voor gehoord. De grond van de zaak speelde hier geen enkele rol meer (voor wat staat die 'C' nu ook weer in de partijnaam?). Ik heb het niet zo voor politiek en hier heb ik zwaar mijn bevestiging gevonden!

Tenslotte gaan mijn gedachten uit naar elk kind dat slachtoffer is van zinloos geweld, waar het ook moge wonen, in Dendermonde, België, Israël of Gaza, in Congo of waar ook. Hoe beschamend is het niet voor een 'beschaafd' mens kinderen te gaan doden om je gelijk te halen in een conflict? Dat is pas walgelijk.

Anciaux en zijn uitspraken

Hoewel Anciaux zeker en vast niet mijn favoriete politicus is, vind ik het toch erg dat zijn collega-concurrenten politici zijn woorden misbruiken om daar zelf politiek voordeel uit te halen tegen de verkiezingen van juni aanstaande. We kennen Anciaux al langer dan vandaag: hij heeft een hart, maar zoals Nixon indertijd al zei: "Een groot politicus laat altijd zijn hoofd boven zijn hart spreken". Een groot politicus zal Anciaux echter wel nooit worden...
http://ginovandewalle.com/babies-are-always-innocent-no-matter-their-nat...

haiko

de broer van onze premier stak en nog eens met kop en schouders bovenuit (ik zie het Herman al proberen tijdens de volgende familiebijeenkomst, net na de koffie en uit ondervinding wetende zeker voor het afzakkertje, geduldig met 17 lettergrepen hem toch aan het verstand te brengen ...
ik mag de drie verzen niet verklappen maar ééntje wil ik toch zeggen : "boter aan de galg")

de essentie van de kwestie

prachtig opiniestuk, Ludo. Straight to the core. Chapeau!

Wat een hypocriet.

Dat er in Israel zaken gebeuren die werkelijk verschrikkelijk zijn zal niemand ontkennen. Oproepen om bij deze gelegenheid ook bij de palestijnse kinderslachtoffers stil te staan, ook daar is er niets mis mee. Indien Anciaux het daarbij gelaten had, dan was er niets aan het handje - helaas hij kon het weer niet laten, er moest nog een schepje bovenop.

Zeggen dat Israeli het zich als doel hebben gesteld om net zoals de kindermoordenaar van Dendermonde kinderen te gaan afslachten in de gaza strook is er ver over. Want inderdaad in de politiek kan het woordje "bewust" een wereld van verschil uitmaken, en dat weet de dynastie politieker in hem goed genoeg.

Het is beschadigen om te profileren en laat dat nu net zijn wat hij onlangs nog zo hekelde op zijn blog (woensdag 28 jan).

Hij zou beter eerst naar de balk in zijn eigen oog kijken voor hij naar de splinter wijst in andermans oog.

En het is een joekel van een balk waarbij zelfs de grootste splinter in het niets vervalt. In één zinnetje beschuldigt hij er veralgemeniserend een ganse bevolking van een agressor te zijn met de gedragskenmerken van de (intussen internationaal beruchte) psychopatische Oost-Vlaamse babykiller.

De uitspraken van de emo-politieker Anciaux zijn als vijgen na pasen. Ze brengen hoe dan ook geen zoden aan de dijk en ze helpen de slachtoffers in gaza geen milimeter vooruit (wat ook zijn bedoeling niet is-het gaat om zijn eigen profiliering en niets anders). Als politieker kon hij reeds lang vooraf echte inititieven genomen hebben maar net zoals de rest van de politici deed hij niets. Als een echte opportunist grijpt hij nu echter de gebeurtenissen die gans België schokken aan om er zichzelf een bezorgd imago mee aan te meten. Het enig resultaat is een diplomatieke rel met Israel waarbij al onze politici Anciaux incluis hun kruiperigheid bevestigen. Het imago van België komt er voor de zoveelste maal beschadigd uit. Niet dat Bert dat erg zou vinden, België een slechte naam geven is immers een specialiteit van hem.

Kwaad opzet onder het mom van menslievendheid.... ???......bewust......bewust......bewust

Bert Ancaux en zijn uitspraak Gaza

Ik ben zeker geen fan van Bert maar voor een keer heeft hij gelijk. Ik ben het beu dat wij steeds maar moeten "medelijden" hebben met de staat Israël die , nog steeds met als "excuus" de holocaust tijdens de 2de WO,want daarvan maken ze gretig gebruik, zich mag permitteren om de mensenrechten in Gaza en van het Palestijnse volk te schenden. De moordenaar in Dendermonde heeft verschrikkelijke dingen gedaan, maar Israël doet hetzelfde en dan nog met voorbedachten rade want zij weten heel goed wie zij met hun bombardementen treffen. Maar ja, Dendermonde is "bij ons". Gaza is "de ver van mijn bed show"

Ik kan je enkel maar

Ik kan je enkel maar bijtreden bij de formulering van deze mening die ik met u deel.

waarmee ik me dus tot bea

waarmee ik me dus tot bea richtte

Tags