Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

WSF eindigt in de regen. Crisis en milieu centraal in slotverklaring

WSF eindigt in de regen. Crisis en milieu centraal in slotverklaring

BELEM -- De negende editie van het Wereld Sociaal Forum in Belém werd afgesloten met de 'asamblea van de asambleas': de verschillende werkgroepen lazen hun slotverklaringen voor en riepen op tot mobilisatie.

P1020366.JPG

Het WSF eindigde zoals het begon: met een stevige regenbui. Daardoor startte de allerlaatste activiteit ruim twee uur later dan gepland en was de opkomst klein. 's Ochtends hadden 22 werkgroepen elk hun slotverklaring opgesteld over het thema dat ze de dagen daarvoor hadden behandeld. Telkens werd ook een agenda voor wereldwijde actie en mobilisatie bekend gemaakt.

De slotverklaringen van de verschillende werkgroepen hadden opvallend veel overeenkomsten. De crisis en het milieu wekten de grootste bezorgdheid. En het kapitalisme, het neoliberale model en het imperialisme werden aangewezen als de grote boosdoeners.

Ladies First
“De grote crisis bewijst dat dit systeem onleefbaar is. De financiële crisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis en de voedselcrisis zijn geen geïsoleerde fenomenen. Ze zijn het gevolg van speculatie en van de overexploitatie van arbeid en milieu. We willen geen palliatieve oplossing vanuit het vrijemarktsdenken, maar echte alternatieven,” stelt de vrouwenasamblea die de spits afbijt. “Want het zijn wij vrouwen die de impact van de crisis eerst voelen.” De vrouwen staan ook op hun recht op waardig werk en willen een gewaarborgd loon.

Vrouwen zijn ook de eerste slachtoffers in tijden van oorlog. “Seksueel geweld op vrouwen is een oorlogswapen en mishandeling van vrouwen wordt nog steeds gedoogd. Dat zijn allemaal misdaden tegen de menselijkheid.” De vrouwen betuigen hun solidariteit met vrouwen in conflictgebieden en in het bijzonder met de vrouwen van Gaza, die belaagd worden door Israël.

Er moet een einde komen aan de patriachale wereld waarin we leven. Vrouwen moeten terug baas worden over hun lichaam. Dat wil ook zeggen dat ze het recht hebben op veilige abortus.

Climate Justice in plaats van een Green New Deal
Er zijn geen neoliberale oplossingen voor de klimaatcrisis. “Het industrieel productiesysteem heeft culturen vernietigd, arbeid geëxploiteerd en het leefmilieu verwoest. Met de klimaatcrisis zegt de planeet Ya Basta!”

“Weeral zeggen zij die het probleem gecreëerd hebben dat ze ook de oplossingen hebben: de handel in CO2, nucleaire energie, agrobrandstoffen en zelfs een Green New Deal. Maar dat zijn neoliberale illusies.” De beweging voor Climate Justice wil verder kijken dan dat.

“De alternatieven bestaan, nu moeten we ze globaliseren. De strijd voor sociale rechtvaardigheid en voor klimaatrechtvaardigheid zijn dezelfde. Het gaat om territorium, behoud van bossen, landhervorming, water en voedselsoevereniteit.” Natuurlijke rijkdommen moeten herverdeeld worden en het Noorden moet de ecologische schuld aan het Zuiden vereffenen.

Bovenaan de actie-agenda van de beweging voor Climate Justice staat 12 december 2009. Dan is er in Kopenhagen de milieu-top waar men het post-Kyototijdperk zal bespreken. Milieubewegingen zien daarin de laatste kans om de klimaatcrisis aan te pakken en de planeet te redden.

Mensenrechten geschonden door multinationals
De asamblea van de mensenrechten hamert op de criminalisatie van sociale bewegingen. Dat moet dringend aangepakt worden, omdat ze als verdedigers van de mensenrechten dagelijks bedreigd worden. Ook organisaties die opkomen voor de rechten van inheemse volkeren worden gecriminaliseerd. Aan genderongelijkheid moet een einde komen. “Een andere wereld is pas mogelijk als mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.” De mensenrechtenasamblea spreekt zich fel uit over mensenrechtenschendingen die door belangen van multinationals veroorzaakt worden. Commerciële belangen krijgen te vaak voorrang op basisrechten van mensen. De asamblea geeft het voorbeeld van slavernij in Brazië en landloosheid door monoculturen zoals soja.

Een week van mobilisatie tegen de crisis
De asamblea van de sociale bewegingen weigert de crisis te betalen die ze niet veroorzaakt heeft. Om dat duidelijk te maken roepen ze op tot een globale mobilisatie van 28 maart tot 4 april. De sociale bewegingen eisen een paar urgente maatregelingen: banken moeten publiek worden en onder toezicht staan van de bevolking, mensen moeten recht hebben op land, werk, onderwijs en gezondheidsvoorziening en de media moet gedemocratiseerd worden. Op 17 april, de internationale dag van de voedselzekerheid, zullen sociale bewegingen in gans de wereld acties voeren. De asamblea spreekt zich verder nog uit tegen de privatisering van het leven en eist dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en dat de troepen van de VS en de NATO weggaan uit Afghanistan en Irak.

Grote stuwmeren vernietigen de biotoop van inheemse volkeren
Er hebben ongeveer 400 bewegingen en organisaties uit het Amazonewoud deelgenomen aan het WSF. De Pan-Amazone-asamblea verzet zich tegen mega damprojecten, omdat ze de biotoop van de Amazonebevolking vernietigen. “Wij ondersteunen technologische ontwikkelingen die energie produceren op een duurzame manier zonder het milieu te beschadigen.” De bewoners van het Amazonewoud wijzen op de milieuvervuiling die mijnbouwbedrijven in het regenwoud veroorzaken. De asamblea wil dat het gedaan is met monoculturen van soja, veeteelt en boskap in het Amazonebekken. Op 15 juli zal de Pan-Amazone-asamblea opnieuw samenkomen in Belém, om verdere samenwerking te bespreken en nieuwe netwerken uit te bouwen.

De NATO moet ophouden te bestaan
Voor de vredesbewegingen is de permanente oorlog het meest perverse gevolg van het kapitalisme. Omgekeerd hebben de oorlogen in Irak en Afghanistan de economische crisis mee veroorzaakt. Amerika wordt beschuldigd van imperialistische praktijken, maar ook Europa en de NATO krijgen ervan langs: “De doelstelling van de NATO is militaire, politieke en economische dominantie in de ganse wereld. Daarom roepen we op om op 4 april te reageren, want dan viert de NATO haar 60ste verjaardag in het Europees parlement in Straatsburg. We willen dat de NATO ophoudt te bestaan.”

Alle buitenlandse militaire basissen moeten sluiten en de VS moeten Guantanamo onmiddelijk teruggeven aan Cuba. De asamblea voor vrede en tegen oorlog eist dat alle kernwapens overal in de wereld worden ontmanteld. Solidariteit wordt betuigd met de mensen in Vietnam die nog steeds lijden aan de gevolgen van Agent Orange. Natuurlijk wordt ook Israel zwaar aangepakt voor de invasie in Gaza en de illegale muur. De boycot tegen Israel wordt volmondig gesteund.

WSF 2010 en verder?
Het voorlezen van alle slotverklaringen nam meer tijd in beslag dan dat de meeste toeschouwers geduld hadden. Halverwege de toespraken had de meerdeheid al de arena verlaten. Hoewel de thema's zeer divers waren, zaten de 22 asamblea's toch opvallend op dezelfde lijn.

Nog niets staat vast, maar er zijn wel al geruchten dat het volgende WSF over twee jaar in Afrika of in het Midden-Oosten zal doorgaan. En volgend jaar zou er een gedecentraliseerd Forum zijn net zoals vorig jaar.