Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

SP.a-Rood wil voldoende verkiesbare plaatsen op lijst sp.a

SP.a-Rood wil voldoende verkiesbare plaatsen op lijst sp.a

Woensdag stelde SP.a-Rood enkele van haar kandidaten voor de volgende verkiezingen voor. De linkse vleugel van de sp.a gaf ook haar visie op het huidige partijprogramma, volgens hun is dat niet socialistisch genoeg. Maar een afscheuring behoort nog niet tot de plannen SP.a-Rood.

Erik De Bruyn, voorzitter van SP.a-Rood, is akkoord met verschillende punten van het partijprogramma maar heeft er toch ook heel wat kritiek op. Bijvoorbeeld op het punt rond tewerkstelling. In vergelijking met twee jaar geleden heeft sp.a daar weinig aan veranderd. Volgens SP.a-Rood is dat onaanvaardbaar omdat we nu in een totaal andere situatie zitten. Het probleem met het programma is dat het amper amendeerbaar is. SP.a-Rood doet daar toch een poging toe en heeft een lijst opgesteld met verschillende mogelijke aanpassingen.

Rood wil de S in sp.a wat meer bevestigd zien. De partij schuift steeds meer op naar het centrum en verliest zo veel van zijn socialistische en linkse karakter. 'Het socialistische profiel moet aangescherpt worden en dat gebeurt niet door de naam te veranderen', aldus De Bruyn. Als er genoeg leden van SP.a-Rood op verkiesbare plaatsen staan ligt de keuze bij de kiezer: zal sp.a zijn koers naar het centrum verder zetten of vaart het terug naar zijn linkse haven.

Twee namen die SP.a-Rood zeker op goede plaatsen wil zien staan zijn de Antwerpenaar Erik De Bruyn en de West-Vlaming Camiel Goegebeur. Na de oproep van Vande Lanotte om meer arbeiders op de lijst te zetten is Goegebeur een goede keuze. Hij is een van de weinige arbeiders die zich kandidaat heeft gesteld.

Binnen enkele weken zal bekend gemaakt worden wie welke plaats op de lijst krijgt. Als SP.a-Rood verwaarloosd wordt dan zal het niet veel ondernemen om campagne te voeren. Ze zijn er ook van overtuigd dat sp.a dan een grote nederlaag zal lijden.

SP.a-Rood heeft ondanks meningsverschillen geen plannen om zich af te scheuren van sp.a. Dit omdat ze vinden dat de partij ook van hen is. 'Het is niet omdat de huidige leiding de bal misslaat dat wij de partij moeten verlaten', zegt De Bruyn. Moesten ze zich afscheuren vrezen ze ook weg te zakken in het moeras van kleine linkse partijen. Een splitsing bij links is moeilijk omdat de partijen zich toch weer zouden moeten verenigen om een linkse politiek te kunnen voeren. Toch sluit SP.a-Rood een splitsing in de verre toekomst niet volledig uit.