Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaamse journalisten kampen met burnout

Vlaamse journalisten kampen met burnout

Na de massale ontslagen in de mediabedrijven komt nu aan het licht dat journalisten nog met een andere probleem te kampen hebben: de burnout. Dat blijkt uit een onderzoek dat gevoerd werd aan de Artevelde hogeschool in samenwerking met het Fonds Pasccal Decroos en de Vereniging van Journalisten (VVJ). Vorig jaar werd een enquête doorgestuurd naar alle Vlaamse beroepsjournalisten. Dinsdag maakten de onderzoekers de resultaten daarvan bekend.

Eén op drie journalisten loopt een verhoogd risico op een burnout of heeft een klinische burnout. Bij een burnout heeft men last van uitputting, wordt men cynisch en heeft men een gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid. Vooral uitputting is een opvallend symptoom. Een burnout is vaak het gevolg van een te hoge werkdruk. Het onderzoek moet dan ook een argument zijn om de massale ontslagen te stoppen of ongedaan te maken. Iedere journalist is nodig, zowel om de werkdruk te verlagen als om de kwaliteit van de inhoud te verzekeren of te verhogen. Want ook het gebrek aan kwaliteit kan als een oorzaak gezien worden. Wanneer men geen tijd of mogelijkheid heeft om goed bericht te geven over een bepaald onderwerp daalt de arbeidsvreugde, wat dan weer voor stress zorgt.

Het voortdurend moeten halen van deadlines zorgt ook voor veel stress. Toch zijn er bijna geen mediabedrijven waar geïnvesteerd wordt in een antistressbeleid. Journalisten kloppen vaak 50-uren weken, weekend- en avondwerk worden als normaal beschouwd. Dit zorgt voor een onevenwicht in de verhouding werk-leven. Om dat evenwicht te herstellen moet er naar een oplossing gezocht worden. De onderzoekers stellen een 4-dagen werkweek voor, of op zijn minst dat er op toegekeken wordt dat de werkuren van de journalisten worden nageleefd.

Een goede manier van herbronning voor journalisten is bijscholing. Maar ook daar wordt te weinig rond ondernomen. Veel journalisten zijn daar vragende partij voor maar klagen over het feit dat ze er te weinig geld of tijd voor hebben. Vorig jaar maakte de Vlaamse overheid nochtans 1 miljoen vrij voor opleidingsprojecten die door koepelvereningingen van de sector worden georganiseerd. Weinig van dat geld is tot bij de journalisten zelf geraakt, maar het is nog even afwachten voor daar te strenge conclusies over getrokken kunnen worden.

Een van de doelen van de onderzoekers is om de resultaten te gebruiken als preventie. Zo willen ze de studenten journalistiek, in de eerste plaats van de Artevelde hogeschool, voorbereiden op het leven dat hen te wachten staat. Zo kunnen zij zich wapenen tegen de stress en sneller hulp zoeken bij het geval van een dreigende burnout. Maar preventie is niet hun enige doel. De onderzoekers hopen dat er meer aandacht zal komen voor het probleem. Ze vinden het ook noodzakelijk dat er rond de tafel gezeten wordt met uitgevers, vakbonden, belangenverenigingen van journalisten en overheden om oplossingen te vinden.