Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Equal Pay Day besteedt dit jaar aandacht aan deeltijds werk

Equal Pay Day besteedt dit jaar aandacht aan deeltijds werk

Om een gelijkwaardig jaarloon te hebben als mannen moeten vrouwen gemiddeld drie maanden langer werken. Anders gezegd, vrouwen werken vanaf 15.05u gratis. Zij-kant en ABVV kaarten dit onrecht aan op hun jaarlijkse Equal Pay Day (EPD). Voor 2008 bereiken de vrouwen het gelijkwaardige jaarloon op 27 maart 2009. Op deze vijfde editie willen de organisatoren ook nog eens de aandacht vestigen op de oorzaken en gevolgen van deeltijdswerk.

brochure_nl.jpg

Op 27 maart zullen er in verschillende bedrijven en publieke ruimten acties gehouden worden door enkele honderden vrijwilligers en militanten. Ze publiceren ook de brochure SOS Griet, welke vrouwen vijf recepten aanreikt om meer te verdienen. Bij de aankondiging van de acties van 27 maart waren enkel vrouwen aanwezig. Dit wijten de organisatoren aan toeval. Hun acties worden vaak door mannen gesteund, klinkt het. Een van hun belangrijkste punten van dit jaar, het deeltijds werken, zorgt trouwens ook voor problemen bij mannen.

De loonkloof heeft volgens de EDP-organisatoren verschillende oorzaken. Zoals horizontale en verticale segregatie. Dat houdt in dat er nog altijd een groot verschil is tussen de betaling van zogenaamde 'vrouwenberoepen en -sectoren en mannenberoepen en -sectoren. Ook hebben vrouwen te kampen met het 'glazen plafond', dat maakt het moeilijker om op te klimmen in de hiërarchie van een onderneming. Deeltijds werk zorgt ook voor problemen, meer dan 80% van alle deeltijds werknemers zijn vrouwen. Die deeltijdarbeid is, in tegenstelling tot het cliché, niet altijd vrijwillig of een gevolg van gebrek aan motivatie. In bepaalde sectoren worden werknemers gedwongen deeltijds te werken. De werknemers krijgen te weinig informatie over deeltijdswerk en zijn zich vaak niet bewust van de langetermijnsgevolgen, hier willen de organisatoren de aandacht op vestigen. Zo is de pensioensuitkering voor mensen die deeltijds werkten vaak beperkt tot het minimum. “De deeltijdse werknemers die nu op pensioen gaan zullen volgens mij de armen van morgen worden”, stelt Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV.

Dankzij de Equal Pay Day zijn er al verschillende positieve evoluties te merken. Zo is er een verhoogde bewustwording van de loonongelijkheid. In 2007 werd er een eerste officiëel loonkloofrapport gepubliceerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Zelf het statuut van deeltijdse werknemers is al wat verbeterd. En tenslotte is er ook meer politieke aandacht voor de loonkloof. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Zo moet er volgens ABVV en zij-kant in het onderwijs meer aandacht zijn voor gender. Er moet een verdere uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen komen. Ze willen ook dat de zogenaamde vrouwenberoepen en vrouwensectoren opgewaardeerd worden. En ook de rechten van de deeltijdse werknemers moeten nog verbeterd worden. Het is ook de verantwoordelijkheid van Europa om te werken aan het verkleinen van de loonkloof vinden de organisatoren.

www.equalpayday.be
www.sosgriet.be