Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV heeft verlanglijstje voor volgende Vlaamse regering al klaar

ABVV heeft verlanglijstje voor volgende Vlaamse regering al klaar

BRUSSEL -- Krijgen we na 7 juni de meest rechtse regering ooit? Het Vlaams ABVV wacht de verkiezingen niet af en stuurde nu al zijn verlanglijstje naar de verschillende democratische partijen. Waardig werk, opleiding, kinderopvang, een meer toekomstgerichte economie, een lagere energiefactuur, bestrijding van de armoede en versterking van de sociale dialoog zijn daarin de speerpunten. “Het is hoog tijd voor een solidair, sociaal, rechtvaardig en democratisch beleid”, aldus algemeen secretaris Caroline Copers.

Het volledige memorandum van het Vlaams ABVV telt 60 bladzijden en kan je meteen ook lezen als een soort rapport van Vlaanderen. Neem het hoofdstuk wonen. In Vlaanderen zitten 75.000 mensen te wachten op een sociale woning. Het Vlaams ABVV wil dat een krachtige overheid in de volgende legislatuur 45.000 sociale woningen bouwt. Nog een cijfer over wonen: 800.000 woningen (dat is één op drie) zijn slecht geïsoleerd. Als je daar iets aan doet creëer je duizenden groene jobs, bezorg je mensen een lagere energiefactuur en bestrijd je de opwarming van de aarde. Het ABVV vraagt ook dat de gratis verzekering voor mensen die wegens plots jobverlies hun lening niet kunnen betalen uitgebreid wordt naar huurders.

De cijfers over armoede in het memorandum van het ABVV zijn stilaan gekend maar choqueren nog altijd. 600.000 Vlamingen leven onder de Europese armoedegrens. Eén kind op zeven wordt geboren in een gezin met een laag inkomen (minder dan 1805 euro voor een twee-oudergezin met twee kinderen). Het ABVV wil dat de volgende regering de zes decenniumdoelen voor minder armoede integraal opneemt in het regeerakkoord. Die doelstellingen werden uitgewerkt door een coalitie van sociale bewegingen. De socialistische vakbond stelt ook voor om alle beleidsmaatregelen aan een armoedetoets te onderwerpen. “Zo kan sneller aan het licht komen wanneer een maatregel nadelig is voor mensen in armoede”, aldus het ABVV.

Een ander opmerkelijk voorstel is de vraag om overheidssubsidies afhankelijk te maken van een engagement voor meer diversiteit. Nu zijn er slechts 750 bedrijven of organisaties die een diversiteitsplan opstellen. Zo'n plan bevat streefcijfers over de tewerkstelling van allochtonen, arbeidsgehandicapten of 50-plussers.

Het ABVV gaat zijn eisenbundel de komende maanden bekend maken bij de leden en bij het grote publiek. Zo komen er nog vier landelijke en gewestelijke acties.

Het volledige memorandum kan u hier downloaden:
www.vlaamsabvv.be