Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“De tragedie van het racisme”

“De tragedie van het racisme”

De korte documentaire De Tragedie van het Racisme toont vijf inwoners van Borgerhout, een Antwerpse gemeente waar veel mensen van Marokkaanse origine wonen.

Na de moord op de islamleraar Mohamed Achrak in 2002 was de bevolking geschokt door wat werd aanzien als een racistische moord. Zeker toen de overheid met klem het racistische karakter van de daad ontkende. Een groot opgekomen politiemacht provoceerde de op straat gekomen jongeren door met pepper spray te spuiten, wat resulteerde in rellen. De AEL, de Arabisch Europese Liga, werd ervan beschuldigd om deze rellen aan te sporen en jonge heethoofden op te hitsen.

De vijf geïnterviewden, twee AEL-leden, twee academici en een sympathisant, geven hun visie op de feiten. Ze beschrijven het leven in Borgerhout, de invloed van het racisme op hun gemeenschap en de manier waarop de mensen daar mee omgaan.

Bekijk de documentaire op Vimeo

Bekijk de documentaire op YouTube


© 2009 - StampMedia Camera/Montage: Abbie Boutkabout Interview: Han Zinzen Deze documentaire is onderdeel van het project Zwart van ‘t volk.

POLITIESTAD ANTWERPEN.

Schitterende film van de makers, de geïntervieuwden, De8 en StampMedia. Reeds zeven jaar geleden... De AEL en de Antwerpse, Borgerhoutse jongeren van Marokkaanse origine maakten geschiedenis door hun trots te tonen. Ze waren en zijn ook de spreekbuis van de ouderen. Van de Moskeeën. Van "de Andere" in het algemeen, ook de gediscrimineerde "witten". De simpatiserende Belgen. Ze leerden van Black Panter, Malcolm X, het Palestijnse verzet tegen het zionisme. Ze gaven deze racistische provinciestad een lesje.

Vanaf de eerste seconde was ik solidair met de AEL. De spreekbuis van deze generatie en nog steeds een belangrijke factor. Als toenmalig Antwerpse Districtraadslid werd ik uit de fractie van het angstig, racistisch reagerende Groen! gezet wegens mijn samenwerking met de AEL. En bleef als zelfstandige in de Raad, waar in ik twaalf jaar verkozen werd. Het éérste AEL Raadslid, zei men.

Dyab Abou Jahjah en Agmed Azuz werden in beroep volledig vrijgesproken van een beschuldiging die sterk op "aanzetten tot terreur" leek. De ex korpschef Luk Laminne getuigde moedig en eerlijk in het voordeel van de AEL. De media - àlle - en een groot deel van de racistische Vlaamse bevolking werden voor schut gezet toen geen spaander heel bleef van de gemanipuleerde aanklacht.

De strijd is niet gestreden. De flikken organiseren vanaf april razzia's onder de naam "Fortuna".(1) Deze zullen liefst negen maanden duren. Ze zijn een logisch gevolg van het "Stadsplan Veilig" en de "huis-aan-huis-controles". Antwerpen wordt een politiestad. De in het proces tegen de ex commissaris Bart Debie "aangebrande" huidige adjunct korpschef Serge Muyters is de inspirator van "Fortuna". De Bie (VB) kreeg één jaar effectief wegens ondermeer racisme en geweld tegen Turkse medeburgers. Muyters ontsprong nipt de dans.(2)

De "targets" van "Fortuna" zijn "de Andere", de "hotspots" zijn wijken in Borgerhout, Hoboken, Deurne, het Noord,... Waar veel allochtonen wonen. Men is gewaarschuuwd. Enkele autonome organisaties bereiden zich voor op "burgerpatrouilles" om de politie op de voet te volgen. Ze zetten dag en nacht een "alarmlijn" op. Ze zullen foto's en video's maken als bewijsmateriaal. Ze zullen journalistiek werk doen.

Ze worden bijgestaan door advocaten. Ze zijn bereid individuele flikken voor de rechter te sleuren. Het hoofd van de politie, Burgemeester Janssens, juridisch verantwoordelijk te stellen.Ze hebben ervaring en trokken lessen uit wat de AEL overkwam. Dit is burgerlijk verzet.

(1) "Wie klopt daar op de deur ? 't Is "razzia Fortuna" ! http://www.indymedia.be/en/node/32235 .

(2) "Wie sleurt crimineel Bart Debie mee in zijn val ?" http://www.indymedia.be/nl/node/27850 .