Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vredesactivisten maken zich op voor anti-Navo-top

Vredesactivisten maken zich op voor anti-Navo-top

Duizenden vredesactivisten uit heel Europa komen dit weekend stokken in de wielen steken van het zestigste verjaardagsfeestje van de NAVO, in Straatsburg, Kehl en Baden-Baden. “De politie probeert de aandacht van het publiek af te leiden met voorspellingen over rellen. Het mediadebat gaat daardoor alleen over geweld, niet over het waarom van ons protest,” klagen de activisten. Hun boodschap is nochtans duidelijk: de Navo komt in Straatsburg plannen smeden om het internationaal recht te schenden. "Wij willen dat geweldloos verhinderen,” zegt Andreas Speck van het Internationale Comité dat de protesten coördineert.

“Het is een klassieke strategie, die momenteel ook wordt toegepast bij de protesten tegen de G-20,” zegt Speck over de focus op hypothetische 'rellen'. “Ze willen vermijden dat er wordt gesproken over de kern van de zaak, én ze willen de mensen bang maken, zodat ze niet durven komen betogen. Maar het kan ook averechts werken. In Frankrijk is er veel kwaad bloed gezet door een incident met vredesvlaggen: minstens drie gezinnen uit Straatsburg die een vredesvlag met een slogan tegen de NAVO voor hun raam hadden gehangen werden door de politie verplicht om die weg te halen. Dat is natuurlijk compleet over the top en veel mensen zijn zwaar geschokt. 'Hoe kan men ons nu het recht afpakken om een vlag uit te hangen?,' is de reactie.”

Op de NAVO-top wordt onderhandeld over een nieuw 'strategisch concept' voor de NAVO. Wat is dat eigenlijk?

“Zo'n strategisch concept definieert het kader waarbinnen de Navo de komende 10 jaar zal opereren: wat het doel is van het bondgenootschap, welke acties de Navo moet ondernemen en welke argumenten die acties moeten goedpraten. Het vorige strategische concept van de NAVO werd in 1999 goedgekeurd, ten tijde van de illegale bombardementen op Joegoslavië. Het bevatte de mogelijkheid van een 'first strike' met nucleaire wapens – een optie die nu volgens ons zal worden uitgebreid. Er is ook een debat bezig, vooral binnen de elite in de VS, over een meer globale rol voor de Navo. Het aantal Navo-interventieoorlogen buiten het eigen grondgebied, zoals nu in Afghanistan, zal in de toekomst wellicht toenemen. Het lidmaatschap zal worden uitgebreid tot landen die zich helemaal niet in de Noord-Atlantische zone bevinden, zoals Australië en Japan. De langetermijnvisie hierachter is het elimineren van de Verenigde Naties: als de Navo een globale alliantie is van zogenaamd democratische staten, dan heeft ze het recht om te doen wat ze wil, want wat de democratische landen doen kan onmogelijk fout zijn.”

“Een andere verschuiving is de herdefinitie van het veiligheidsconcept: niet alleen militaire veiligheid maar ook de strijd tegen toekomstige illegale immigratie als gevolg van klimaatverandering en het beveiligen van onze toegang tot grondstoffen zoals water, olie, gas,... Dat wordt allemaal deel van de rol van de Navo.”

Naast een grote vredesbetoging komt er ook een vredesblokkade: een poging om de top te verhinderen. Wat is de filosofie hierachter?

“Op de Navo-top komen de politici van de Navo-lidstaten samen om te praten over hun komende interventieoorlogen. Ze komen samenzweren om het internationaal recht te schenden – een misdrijf dat volgens ons zeker een reactie van burgerlijke ongehoorzaamheid verantwoordt. Je kan betogen zoveel je wil, maar dat nemen ze niet echt serieus. Je moet ook proberen hun functioneren te bemoeilijken, hen letterlijk beletten om die toekomstige inbreuken op het internationaal recht voor te bereiden. We hoeven daarvoor trouwens niet de hele stad te blokkeren: dat doet de politie zelf. We moeten enkel de toegangspoorten blokkeren. Hiervoor gebruiken we alleen onze eigen lichamen.”

Hoeveel volk verwachten jullie?

“Verschillende duizenden mensen voor de blokkades, tienduizenden voor de grote betoging op 4 april. Maar hoeveel precies is moeilijk te voorspellen. De mobilisatie is nog volop bezig.”