Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpse straatdag

Antwerpse straatdag

Op donderdag 19 maart vond in het Oude Badhuis in Antwerpen een Straatdag plaats. De bedoeling was om het straathoekwerk wat meer in het daglicht te stellen, haar signaalfunctie te versterken en het netwerk van straathoekwerkers uit te breiden in het belang van de doelgroepen waarmee gewerkt wordt.

Politiek gevoelig thema

Straathoekwerk is gedwongen om te balanceren tussen het bevorderen van het welzijn van kwetsbare groepen, maar wordt ook ingeschakeld om overlast aan te pakken. Het straathoekwerk heeft hier ook haar ontstaansrecht aan ontleend. Er zijn momenteel vijftien meewerkende straathoekwerkers.

Straathoekwerk is een politiek gevoelig thema. “Dit komt omdat het zich beweegt in het spanningsveld tussen preventiedenken en welzijnsdenken”, zegt Rachid Zaimi, coördinator Straathoekwerk Antwerpen. Straathoekwerk Antwerpen kiest voor de belangen en verdediging van de straathoekwerkers, de maatschappelijk achtergestelden, de kansarmen, de rondhangjongeren, de bedelaars, enz. Tegelijk wordt het straathoekwerk ook aangesproken op haar maatschappelijke functie om bv. overlast terug te dringen. Straathoekwerk ziet overlast eerder als een neveneffect. “Wat voor ons belangrijk is, is dat deze groepen een stem krijgen in het debat”, aldus Zaimi. “Alleen zo kan er een wederzijdse samenwerking tussen deze buitengroepen en de maatschappij ontstaan.”

Luisteren is de boodschap

Luisteren en moreel ondersteunen, is de grootste bezigheid bij straathoekwerk. Alleen op die manier kunnen er problemen worden opgelost. “Ook de brugfunctie van de straathoekwerker is van belang”, zegt Marc Vercoutere, straathoekwerker. “Mensen die informatie nodig hebben, moeten worden doorverwezen naar de juiste dienstverlening en begeleiding.”

Enkele cijfers

69% van de mensen komen terecht bij de straathoekwerkers zonder doorverwijzing. Dat wil zeggen dat de straathoekwerkers ze zelf opzoeken op café, op straat, op het plein, enz. 70% van de mensen die de straathoekwerkers bereiken, zijn mannen van de straat. Ongeveer 46,5% leeft van een vervangingsinkomen. Straathoekwerkers stellen vast dat het inkomen kleiner of gelijk is aan het leefloon. 41% van de mensen die geregistreerd zijn, hebben kinderen. Dat komt neer op 963 betrokken kinderen. Meestal zijn dat jongeren die in armoede leven of wiens situatie gekenmerkt wordt door maatschappelijke kwetsbaarheid. Zij lopen een groot risico om in dezelfde situatie terecht te komen als hun ouders.

De straatdag werd georganiseerd door CAW Metropool i.s.m. Free Clinic en Boysproject.
Voor meer informatie over straathoekwerk surf je naar www.straathoekwerk.be.

© 2009 – StampMedia – Farah Ahaddour