Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Frankrijk terug in de Navo? Een schande!”

“Frankrijk terug in de Navo? Een schande!”

Dit weekend treedt Frankrijk na 43 jaar terug toe tot het militaire commando van de NAVO. De Fransen die ik op het actiekamp ontmoet zijn daar natuurlijk niet over te spreken.

“Voordien hadden we ten minste een schijn van onafhankelijkheid,” zegt Hamen, die deel uitmaakt van het kunstenaarscollectief La Conf. “Dat werd geapprecieerd in het Zuiden, onder meer in de Arabische wereld. Nu plaatsen we ons duidelijk in het Westerse kamp, dat als één blok verschijnt. Dat is allesbehalve positief voor Frankrijk. (Ik zeg wel schijn van onafhankelijkheid. Onze soldaten in Afghanistan bewijzen dat je geen deel moet uitmaken van het militaire commando van de Navo om mee te doen aan haar imperialistische oorlogen.)”

HQ naar Straatsburg?
Hij vertrouwt me nog een gerucht toe dat de ronde doet (“à vérifier”). “Het Europees Parlement in Straatsburg is altijd omstreden geweest. De deal zou zijn dat het Europees Parlement definitief naar Brussel verhuist, en het Navo-hoofdkwartier naar Straatsburg komt.”

Wat verder bots ik op drie generaties vredesactivisten. Ze zijn met hun busje afgezakt vanuit Normandië. Annick, de grootmoeder: “De NAVO is een militaire organisatie zonder bestaansrecht. Alleen de Verenigde Naties zijn legitiem. Die moeten de problemen oplossen op een zo pacifistisch mogelijke manier. De Navo is alleen een bron van misdaad, van steeds meer oorlog – in de toekomst misschien wel tegen China, India of Rusland. Wij van de Mouvement de la Paix zijn tegen oorlog in het algemeen, en zeker tegen kernwapens. Frankrijk heeft er, helaas. Daarmee schendt ons land het Handvest van de Verenigde Naties. Er mochten geen kernmachten bijkomen, en de bestaande kernmachten moesten hun arsenaal afbouwen. Dat gebeurt niet.”

Franse wapenindustrie
Was de toetreding nodig om de Franse wapenindustrie een boost geven? “Vanuit kapitalistisch standpunt ongetwijfeld wel, maar het is een schande,” vindt Annick. “Frankrijk is één van de grootste wapenproducenten van de wereld. We verkopen aan de ene én aan de andere partij - zodat ze elkaar zouden kunnen afmaken. Wij zeggen: we moeten stoppen met wapens maken en verkopen. Laten we een punt zetten achter de wapenwedloop!”

Le monde diplomatique besteedt deze maand een dossier aan de kwestie, onder de titel 'Reddition de la France au coeur de l'Otan' (pp. 4-5).

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
03.04.2009