Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hongerstaking VUB: Open Brief van de dokters aan de ministers

Hongerstaking VUB: Open Brief van de dokters aan de ministers

De behandelende en sympathiserende artsen van de hongerstakende mensen zonder papieren in de VUB richten een alarmkreet aan de politieke wereld.

Mijnheer de Minister,
Mevrouw de Minister,

U bent waarschijnlijk op de hoogte dat een honderdtal mensen zonder papieren van verschillende nationaliteiten op de campus van de VUB verblijven in onbeschrijflijk armzalige omstandigheden. Zij liggen op matrassen op de grond, in een ondergrondse parking, zonder daglicht en met 2 containers als sanitaire voorzieningen. De universiteit heeft het mogelijke gedaan om hen te helpen door deze ruimte ter beschikking te stellen en ze van verlichting,verwarming en sanitair te voorzien. Deze mensen zonder papieren zijn een hongerstaking begonnen op 16 februari, nu zes weken geleden, en drinken enkel wat gesuikerde dranken met zout. Naast deze groep zijn een 300-tal andere personen die op de ULB-campus in een sporthal verblijven, ook in hongerstaking gegaan.

Wij maken deel uit van de te kleine groep dokters, verpleegkundigen en psychologen die de hongerstakers van de VUB vrijwillig bijstaan.

De zeldzame medische studies die tijdens hongerstakingen gebeurden (recent werd er nog een studie gepubliceerd in het gerenommeerde Britse tijdschrift The Lancet) wijzen op zeer ernstige of zelfs dodelijke verwikkelingen die zich kunnen voordoen na de 7de en zeker na de 8ste week van hongerstaking - en bij bepaalde kwetsbare personen zelfs al vroeger. Veel van deze verwikkelingen zijn onomkeerbaar: nierinsufficiëntie, hartfalen, infectieuze opflakkeringen van tuberculeuze letsels, spier- en gewrichtsletsels,... Sommige van deze verwikkelingen kunnen ook nog tijdens de kritieke fase van het heropstarten van de voeding voorkomen.

Wijzelf kunnen of willen geen positie innemen over de motieven van de hongerstakers, noch over de gerechtvaardigheid van hun staking. Wij willen hen niet beïnvloeden in hun beslissingen. Dit neemt niet weg dat wij hen hebben ingelicht over de risico’s die hun gezondheid loopt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het onze plicht is als arts om met deze open brief de hoogste instanties van dit land en de publieke opinie op de hoogte te brengen van het feit dat een belangrijke groep van deze hongerende mensen zonder papieren zeer binnenkort gevaarlijke verwikkelingen kan oplopen, die onze medische ploeg onmogelijk kan voorkomen of behandelen. Als binnenkort meer hongerstakers zullen moeten gehospitaliseerd worden, zal dit leiden tot bijkomende problemen, onder andere door hun groot aantal en door de te verwachten duur van de hospitalisatie.

Wij kunnen deze zware morele en ethische last niet verder alleen dragen, zelfs al hebben we bij het begin van onze carrière, bij het afleggen van de eed van Hippocrates, gezworen dat we iedereen in nood, medisch zouden bijstaan.

Wij willen geen politieke oplossingen voorstellen voor dit moeilijk probleem. Maar wij zijn er zeker van dat bij hoogdringendheid de nodige maatregelen moeten worden getroffen om deze hongerstakers te redden, vooraleer er een dodelijk slachtoffer valt.

Tegen beter weten in durven wij hopen dat deze alarmkeet gehoord wordt.

Met de meeste hoogachting,

Prof. Dr. A. Dupont, Decaan Faculteit Geneeskunde VUB
Prof. Dr. D. Devroey, Departement Huisartsgeneeskunde VUB
Prof. Dr. P. Block, Cardiologie VUB
Dr M. Kutnowski, Internist Brugmann
Dr R Vanobberghen, Huisarts Geneeskunde voor het Volk