Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Senaat keurt verbod op financiering van uraniumwapens goed

Senaat keurt verbod op financiering van uraniumwapens goed

BRUSSEL -- Vanaf 20 juni 2009 zal België geen fondsen meer kunnen klaarleggen voor de productie, het gebruik en het bezit van uraniumwapens. Dit besliste de Senaatscommissie voor Financiën en Economische Aangelegenheden op 2 april 2009.

Senator Philippe Mahoux (PS) had op 6 maart 2008 een voorstel ingediend tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 die de economische en individuele activiteiten met wapens regelt, om de financiering van uraniumwapens te verbieden.
Het enige ingediende en aanvaarde amendement op dit voorstel bepaalde dat het verbod zou ingaan op de dag dat de wet van 11 mei 2007, die een verbod vraagt van inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium, in werking treedt. Dit is op 20 juni 2009.

De tekst over het verbod van de financiering van uraniumwapens werd aangenomen met tien stemmen en één onthouding. Er waren geen tegenstemmen. Nu heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijd tot 17 juni 2009 om er haar goedkeuring aan te geven.

Tijdens de commissiebesprekingen stelde senator Mahoux: “Wanneer bepaalde economische en individuele activiteiten met wapens worden verboden, zoals bepaald in de wet van 8 juni 2006, is het logisch dat ook de financiering ervan wordt verboden.”

Ook het verbod op de financiering van anti-persoonsmijnen en clustermunitie staat op naam van Philippe Mahoux.

Willem Van den Panhuysen is lid van de Belgische Coalitie: 'Stop Uraniumwapens!'

Bron:
Belgische Senaat, wetgevingsstuk nr. 4-704/4
http://www.senate.be