Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europese betoging Brussel: stemmen uit sectoren

Europese betoging Brussel: stemmen uit sectoren

BRUSSEL - Indymedia ging gisteren tijdens de vakbondsbetoging in Brussel ook op zoek naar reacties van de sectoren die het moeilijk hebben. Achter elk spandoek schuilt een frustratie, zoveel is duidelijk. Ook vakbondsleden uit Frankrijk en Duitsland geven hun mening.

11_Erwin Carpentier.jpg

Erwin Carpentier (ACOD - CGSP) is ambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. © Jan Lietaert

“Ik betoog vandaag mee omdat de Europese leiders minder openbare diensten willen en alles aan de privémarkt willen geven. Alle grote partijen kiezen spijtig genoeg de kant van die privatisering, wat het voor ons als vakbond er niet makkelijker op maakt.”

8.jpg

Kris Vandael (ABVV, rechts op foto) is syndicaal afgevaardigde van de Total raffinaderij in Antwerpen. © Jan Lietaert

“Met Total zelf gaat alles goed. Het bedrijf maakt veel winst, en de Total raffinaderij in Antwerpen heeft daar een groot aandeel in. Maar we vinden het wel een probleem dat de werkgevers de crisis misbruiken om hun personeel te bestraffen. De werknemers zetten zich tijdens het jaar nochtans 200% in om het bedrijf goed te laten draaien en om die winsten mee te genereren. Maar als we proberen om wat van die gegenereerde winsten te laten doorstromen naar de werknemers, dan merk je dat de werkgever alles gebruikt en misbruikt om dat toch niet door te laten gaan. Zelfs verworvenheden uit het verleden wou men ons afnemen. Dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Je merkt dat heel veel bedrijven van de crisis gebruik maken om mensen op straat te zetten. Ze willen de winsten zo hoog mogelijk houden, en de mensen op de werkvloer zijn er de dupe van, terwijl die helemaal niet de crisis veroorzaakt hebben.”

2.jpg

Valère De Wint (ACV, voeding en diensten) is vakbondssecretaris © Jan Lietaert

“De vakbonden van de voedingsindustrie zijn hier ook aanwezig. We moeten eerlijk zeggen dat we het niet zo erg hebben, maar we zijn hier vooral uit solidariteit.”

6.jpg

Gino Debels (ABVV) werkt bij Bekaert Zwevegem, een groot metaalbedrijf. © Jan Lietaert

“Vandaag is de situatie bij ons zeer zwak. We zitten met een enorme tijdelijke werkloosheid. Bekaert is als bedrijf tamelijk sterk, maar in België worden de werknemers bedreigd. De Bekaert-top heeft de strategie om zo veel mogelijk goedkoper te werken. Ze investeren daarom in buitenlandse afdelingen. In Oost-Europa, China en India bijvoorbeeld. Daarom vinden we het onze plicht om als Belgische werknemers hier aanwezig te zijn. Onze topman Baron Buysse, zegt dat niet enkel de personeelskosten te duur worden, maar ook de energiekosten. Ze vinden altijd wel een excuus om te verhuizen.”

3.jpg

Luc De Smul (ACV) werkt in de Brugse afdeling van NV Vento (een klein metaalbedrijf). © Jan Lietaert

“Bij NV Vento maken wij metalen buizen voor onder andere de auto -en meubelindustrie. De crisis treft helaas vooral de kleine man. Onze situatie op de werkvloer is niet meer houdbaar. We hebben het werknemersaantal zien dalen van 20 naar 11. In april hebben we 14 dagen gewerkt, maar nu in de maand mei liggen we volledig stil. In juni werken we dan weer twee weken, gevolgd door drie weken stilliggen. Dan volgen drie weken verlof en terug vier weken stilliggen. Zo ziet onze sombere planning er uit. Op die twee weken dat wij werken, hebben wij ook geen bedrijfsvoorheffing, omdat ons inkomen te klein is. Men heeft wel inspanningen gedaan om het dopgeld te verhogen, maar de meeste mensen en vooral zeer veel jonge mensen, houden er geen rekening mee dat ze binnen 2 jaar een dure rekening zullen gepresenteerd krijgen met hun belastingsbrief door de vergrijzing.”

20090515_3644.jpg

José Fidré (ACOD, rechts op foto)werkt in de voedingssector: bij Rob, een Brussels traiteurbedrijf. © Jan Lietaert

“Het salaris stijgt niet, de bazen klagen dat er minder klanten zijn in de winkels en van de ene dag op de andere worden er zo veel mensen werkloos. Ook jongeren. Die hebben geen toekomst meer. Ik heb drie kinderen. Twee daarvan werken halftijds en één is werkloos. Bij Rob hadden we vorig jaar nog een positieve balans, maar dit jaar zitten we in een neerwaartse spiraal sinds januari. Onze klanten zijn over het algemeen welgesteld. Maar zelfs zij haken dus af.”

© Jan Lietaert

20090515_3542.jpg

Carlo Vlems (ACV) werkt bij auto-onderdelenproducent Helvoet in Lommel. © Jan Lietaert

“Door de crisis in de automobielsector zijn wij als toeleverancier ook zwaar getroffen. Tot vorige week zaten wij bij Helvoet met een personeelsbestand van 176 medewerkers, maar door de crisis zijn er ondertussen 69 mensen moeten afvloeien, wat een ramp is voor de industrie in Limburg. Dat is niet in de pers gekomen. We zijn daar ook geen vragende partij voor geweest in deze omstandigheden. Er zijn namelijk heel wat bedrijven in de automobielsector die getroffen zijn. Afgelopen maandag zijn de eerste ontslagen ingegaan bij ons. Wij zien dat de grote bedrijven hier en daar toch wel gesponsord worden door de Federale en Vlaamse regering . Wij zouden het heel spijtig vinden als de kleine bedrijven in de steek gelaten worden. Wij vragen dus om ook aan de kleine bedrijven en kmo’s te denken. Zij hebben ook steun nodig.“

1.jpg

Desquiens Cathy (CGT) is Française en kwam naar de betoging met een groep vokbondsleden uit Roubaix. © Jan Lietaert

“We zijn met een bus van vijftig man naar hier afgezakt vanuit Roubaix. Ik werk in hier in België net aan de Franse grens. ‘Put people first’ is een duidelijke boodschap: we moeten de mensen overal een centrale rol geven. We betogen hier voor hogere inkomens en een betere tewerkstellingspolitiek. Men moet stoppen met enkel geld te zien en kapitalistisch bezig te zijn. Ik zie rondom mij steeds meer problemen. Meer mensen worden werkloos en steeds meer bedrijven sluiten de deuren. Ik ben ook moeder en heb schrik voor de toekomst van mijn kinderen.”

20090515_3587.jpg

Eric Chateauvieux (FGTE-CFDT) werkt in de Franse treintransportsector. © Jan Lietaert

“Dagelijks zien we dat er in heel Europa vakbondencollega’s strijden voor meer rechten. Wij komen naar de Europese hoofdstad, omdat we weten dat alles wat op Europees vlak beslist wordt, ook in Frankrijk van toepassing zal zijn. 80% van de toegepaste wetten is Europees. Het lijkt ons gevaarlijk om alles zijn gewone gang te laten gaan. De actuele politiek kan ons naar een faillissement leiden. Bij het Franse spoorwegentransport zien we dat er een slechte concurrentie ontstaan is tussen bedrijven die in het netwerk opgenomen worden. Daardoor voldoen ze vaak niet aan de werkcertificaten inzake veiligheid en werkomstandigheden, net omdat ze te veel moeten concurreren met elkaar. Er zou dus beter een samenwerking komen. Als het zo doorgaat, dan gaan er nog meer treinen en stations geschrapt worden in Frankrijk en gaan bepaalde bevolkingsgroepen zoals gehandicapten, gepensioneerden, militairen en jongeren, geen korting meer krijgen.”

12.jpg

Eddie Boelens (ACOD) is ‘Groen!’-militant en werkt bij het ministerie van Financiën. © Jan Lietaert

“Voor de groenen is syndicalisme belangrijk om het sociaal Europa verder te beschermen. België heeft helaas kansen gemist door te wedden op logistiek. Door het uitbouwen van logistiek kan je volgens Groen! geen geloofwaardige jobs creëren. We zitten ook met een enorme uitdaging op termijn van de vergrijzing. Hoe gaan we die mensen een degelijk pensioen kunnen blijven betalen? We houden ons hart vast.”

20090515_3647.jpg

Ilka Ferrières (rechts op foto) is vakbondsgedelegeerde van IG Metall Kaiserslautern en is aangesloten bij Opel. © Jan Lietaert

“De situatie in Duitsland is even slecht als in de andere Europese landen. Deze crisis is in elke hoek van de wereld gekropen. Het Amerikaanse GM-probleem zien we terug in onze regio, namelijk bij Opel. Ook de Coca-Cola fabriek in Kaiserslautern wil men sluiten.”