Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Dinsdag geen De Morgen: "Hoofdredactie schond vertrouwen"

Dinsdag geen De Morgen: "Hoofdredactie schond vertrouwen"

BRUSSEL -- Dinsdag zal het vruchteloos zoeken zijn naar De Morgen in de krantenkiosk. Het personeel van de krant besliste na een lange vergadering om te staken tegen de lijst met dertien werknemers die ontslagen worden.

Een overgrote meerderheid van 63 redactieleden schaarde zich achter de staking. Acht mensen stemden tegen en drie onthielden zich.

"We staken om onze solidariteit te tonen met de collega's die op de lijst staan. Het is ook een protest tegen de manier waarop de lijst werd opgemaakt. De staking is eveneens een uiting van het geschonden vertrouwen in de hoofdredactie", zegt Liesbeth Van Impe die het woord voert namens de redactie.

Zaterdag werd bekend dat onder meer columnist Bernard Dewulf, onderzoeksjournalist Georges Timmerman, sportjournalist Hans Vandeweghe, chef opinie Bert Bultinck, journaliste Thea Swierstra en fotograaf Filip Claus ontslagen worden. Timmerman leidde de onderhandelingen over de herstructurering met de directie. Bultinck was voorzitter van de redactieraad.

Wraak
Liesbeth Van Impe: "De lijst moest rekening houden met het anciënniteitscriterium en met kwaliteitscriteria. We hebben zes maanden onderhandeld en uiteindelijk een compromis bereikt. We hadden gehoopt dat de hoofdredactie in de zelfde geest zou zoeken naar een lijst waar de meerderheid zich kan in vinden. Is het rancune of wraak? Als je de namen ziet, krijg je wel de indruk."

Toch wordt er niet gestaakt om de ontslagen redactieleden terug aan boord te hijsen. "We vragen niet dat de lijst nog wordt aangepast. Als je zaterdag ontslagen wordt, zit je maandag niet meteen klaar om opnieuw te beginnen. We beseffen ook dat we die eis nooit zouden binnenhalen", aldus Van Impe.

Volgens Van Impe is de staking ook geen motie van wantrouwen tegen de hoofdredactie. "We blijven open voor dialoog zoals we dat ook de voorbije maanden hebben gedaan. De hoofdredactie zal wel inspanningen moeten doen om het vertrouwen te herstellen."

Hoofdredactie is een probleem
Voorzitter van de redactieraad Bert Bultinck is scherp na zijn ontslag. "De lijst toont dat het om een afrekening gaat en niet om een oordeelkundige overweging. Tijdens de onderhandelingen hebben we nochtans benadrukt dat er niet op basis van rancune mocht worden geoordeeld."

Bultinck: "Je kan er niet omheen dat de huidige hoofdredactie (Klaus Van Isacker en Bart Van Doorne, red), mensen die Van Thillo aan het hoofd van de krant dropte, een waar probleem vormen voor die krant. Alternatieve stemmen zullen het steeds moeilijker krijgen om aan de bak te komen in De Morgen. Of dat nu gaat over sport of over politiek, een kritisch verhaal zal haast onmogelijk worden. De Morgen is een liberale krant maar tot nu toe konden ook mensen als Dewulf of Claus iets anders tonen. Ze keken op een eigenzinnige manier naar de wereld. Dat zal dus niet meer kunnen."

Toekomstproject
"De vorige hoofdredacteur Yves Desmet voerde ook al een aantal zeer onpopulaire maatregelen door, zoals de synergie met de sportredactie van Het Laatste Nieuws. Maar toen werd er tenminste nog geargumenteerd en hij slaagde erin om ons daarvan te overtuigen. Vandaag zegt de hoofdredactie dat een aantal mensen niet passen binnen het toekomstproject. Maar niemand weet wat dat toekomstproject dan juist inhoudt", zegt Bultinck.

Volgens Bultinck kreeg de krant al heel wat mails van verontwaardigde lezers. "De hoofdredactie zegt daarover dat dat gaat over de nog overgebeleven 'rode' lezers die ze liever kwijt dan rijk zijn. Voor elke verloren lezer menen ze binnen de kortste keren vele nieuwe lezers te kunnen vinden", zegt Bultinck.

Wie ook zijn ongenoegen wil uiten, kan dat doen op info@demorgen.be of op klaus.van.isacker@demorgen.be.

de morgen

is de laatste linkse krant op stervensna dood ????

Geachte heer Van Thillo, Het

Geachte heer Van Thillo,

Het is ronduit schandalig dat omwille van de zoveelste synergie-oefening journalistieke talenten als Bert Bultinck, Hans Vandeweghe en Bernard Dewulf aan de dijk gezet worden bij De Morgen, sinds meer dan dertig jaar mijn geliefkoosde krant. Vandeweghe heeft in de Vlaamse sportjournalistiek zijn evenknie niet. In tegenstelling tot uw andere loonslaven-sportjournalisten bij HLN, is hij wel nog steeds op zoek naar de waarheid en de diepere achtergronden achter het ogenschijnlijk sensationele.
Dewulfs columns behoren tot de beste van wat in Vlaanderen dagelijks verschijnt. Wie zal Camps voortaan weerwerk bieden? Camps & Dewulf is een begrip geworden in Vlaanderen, als het om columns gaat. Hoe haalt u het in uw hoofd om de fijnbesnaarde, integere en poëtische Dewulf een ezelsstamp te geven? Dit is barbaars. Bultinck is de meer filosofische van dit trio en behoudt tenminste nog het overzicht in heel die vaak onontwarbare mêlé die opinievorming vandaag is geworden. Wat moet ik mijn leerlingen in de vakken Nederlands en Cultuurwetenschappen straks nog te lezen aanbieden? Toch niet de triestige, populistische, met de wind meedraaiende wonnabe-commentaren van uw schildknaap van HLN Luc Vander Kelen?

Alleen, heeft u dit allemaal niet gezien. U omringt u met naarstige boekhouders, neemt verlieslatende kranten over in Nederland en verhaalt de kosten op een goed draaiende krant als DM.

Ik heb zelf ooit de journalistiek vaarwel moeten zeggen na een gelijkaardige synergie-oefening tussen twee kranten (i.c. HV en HN). De ervaring leert dat dit allemaal tot niets leidt, want één van deze twee titels bestaat zes jaar later al niet meer. De andere verliest nog elk jaar abonnees. Kranten verliezen globaal genomen elk jaar lezers; DM gaat in dit tegenzittend klimaat nog elk jaar lichtjes vooruit. Een bewijs van kwaliteit in een moeilijk lopende markt.

Mijnheer Van Thillo, ik vrees dat u eigenlijk niets van journalistiek snapt. Goede journalistiek is uit op waarheid en dat maakt u onmogelijk door uw boekhoudkundig, bedrijfsmatig gecijfer. Goede journalistiek vergt goede journalisten en die stuurt u de laan uit. Lezers moeten hun krant kunnen vertrouwen, jarenlang… Dat vertrouwen bent u aan het ondermijnen.

Ik hoop dat u en uw cijferaars nog tot andere ideeën kunnen worden gebracht.

Zwaar ontgoocheld, groet ik u,

Patrick Ghyselen
Ex-journalist
Leerkracht cultuurwetenschappen.

Weer wat bomen gespaard

De morgen die een dag niet verschijnt, da's een papierverslinde krantje minder waar toch hetzelfde instaat als in al die andere gazetten. Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen.

"CUT IN PAKSKES..."

Laten we een beetje realistisch zijn. De Morgen is kwalitatief al decennia een snertkrant. Het zegt veel over het intellectueel niveau van "de progressieve Vlaming" om zo te jubelen over dit kleurrijk bedrukt papier. Het zegt ook heel wat over sommige bij Indymedia.be, om hun energie in het "redden van de Morgen" te willen steken.

Die krant hoeft helemaal niet "gered" te worden. Niemand verliest er iets aan wanneeer ze verdwijnt. Of beter, alleen de overgebleven journalisten en de op winst beluste raad van beheer zullen iets missen wanneer De Morgen liever morgen dan later, opgedoekt wordt. "Ex-journalist" Patrick Ghyselen komt klaar van de halfzachte brol die de columns van Dewulf zijn. Dat Camps & Dewulf in Vlaandere een begrip werden is alleen mogelijk in dit achterlijke gebied aan de Noordzee. Even over de grens, in Nederland, zouden die geweldige columnisten niet eens het plaatselijk parochieblad halen.

Indymedia.be moet haar ding in alle vrijheid en brutaliteit doen. Daar hoort geen gejammer bij om het mogelijk verdwijnen van een krant die door windbuilen gemaakt werd/wordt. Indymedia.be heeft betere journalisten in huis dan de pseudo's van die krant. Schijters, die noch het inzicht, noch de moed hadden om toen het nog kon en respektvol was, keihard te tonen hoe een progressieve, kwaliteitsvolle krant er moet uitzien.

Kwaliteits krant ? De redacteurs van deze gazet - aan de deur gezet of niet - hebben geen benul en vooral geen moed om uit te stijgen boven hun - ja hoor - bourgeois mentaliteit. Of mogen we het lafbekkerij heten ? De "progressieve Vlaming" krijgt wat hij/zij verdient. Een sp.a die de mensen voorliegt, met een Erik Debryun die niet wil inzien dat hij gebruikt wordt. Een neo liberale krant als De Morgen, uit dezelfde stal,die de spreekbuis is van het type kaviaar socialisten dat in Antwerpen op de Cogels Osylei hokt en er de Burgemeester levert.

Ik verdedig dit stanpunt al lang. Vooral telkens wanneer zij die zichzelf tot beleidsverantwoordelijken van Indymedia.be uitriepen, het nodig vinden hun "collega's" van De Morgen bij te springen. Dezelfde knapen van Indymedia.be, die er na weken nog niet in lukten een openlijk,officieel standpunt in te nemen over hetgeen Anja Hermans als vrije journaliste overkwam en overkomt. Aangaande haar journalistiek werk bij de kerncentrale van Doel. Ondermeer daarvoor kreeg ze acht maanden effectief. Waar is die blijk van duidelijke solidariteit ? Terwijl de algemeen secretaris van de Persbond - Pol Deltour - daarnaar vraagt en ondertussen de raad van beheer van die bond de zaak van Anja Hermans en de intimidatie door de flikken van haar, in de vergetelheid tracht te smoren.

De journalisten van Indymedia.be en andere vrije sites hebben geen reden om een laf krantje als De Morgen moreel bij te springen. Wij, die hier publiceren, hebben meer en beter in huis dan De Morgen en C°. En, mijnheer Patrick Ghijselen van hierboven, ook ik was beroepsjournalist. Met zo'n échte kaart. Lid van die club van onderlinge bijstand, de Persbond. Ik schudde dat zootje van me af en mis niets.

Zowel de Persbond als een krant als De Morgen liggen in de weg van werkelijke vrije meningsuiting en journalistiek zonder een blad voor de mond. De Morgen is enkele decennia lang een alibi geweest voor wat kwaliteitsvolle, progressieve journalistiek heet.In werkelijkheid is en was het "cut in pakskes", zoals ze hier aan de dok zeggen. Als alibi was en is ze een hinderpaal voor een echte linkse, vrije, kwaliteitsvolle journalistiek. Ruim ze op, die troep.

Opgekuist staat proper, vrienden. Ruim baan voor een oprechte literatuur en journalistiek die het establischment frontaal aanpakt. De Morgen kan daarbij hoogstens als schietschijf fungeren. Publicaties en sites als Indymedia.be hebben belangrijker werk te verrichten dan mee te jammeren in het koor van de onderdeurjes voor wie De Morgen net niet boven hun petje gaat.

Moesten sommigen in mijn tekstje wat agressie vermoeden, ze hebben gelijk. Mensen al ik - en er zijn er vele - hebben een eitje te pellen met creaturen als Yves Desmet. Dat hoerig media profitariaat dat zijn zakken vult op de kap van de gewone mensen, die ooit geloofden dat deze hoeren hen een stem zouden geven. Indymedia.be, hou je ver van dit stinkende soort.

Het kapitalisme, het neo liberalisme dat De Morgen haar lezers zo gehaaid aansmeert, werkt "zelfreinigend". Die gazet is zichzelf aan het wegsaneren in een ongenadige markt. Waarom dat proces zo nodig willen tegenhouden ?

http://www.indymedia.be/en/user/koencalliauw

Mij bent u kwijt

Geachte heer Van Isacker,

U zal deze mail allicht nooit lezen. U bent mij liever kwijt dan rijk, als lezer.
Zo zij het. Ik heb bijna dertig jaar De Morgen gelezen, vanaf mijn studententijd in Leuven.
Ik heb het langzame verglijden gezien, en weet nu waar collusie tussen hoofdredactie en
directie (met de aandeelhouders er achteraan) toe leidt. Ik weet ondertussen wat verwaxing betekent,
wanneer de krant een vehikel wordt voor reclame-inkomsten. Ik zie het verschil tussen het beheer
van de website in Kobbegem (waar het tot de staking geduurd heeft vooraleer er nieuws
over de ontslagen te vinden was) en de redactie. Ik zie hoe de culturele berichtgeving de laatste maanden uitgehold is.
Op de website is er alleen nog on-nieuws van (Amerikaanse) commerciële artiesten te vinden;
in de krant enkel nog nieuws van concerten, filmfestivals, literaire prijzen.
That's not what i want. It's not what i need.
Mij bent u kwijt. En ik voorspel u dat ik niet de enige ben.

hoe ver?

Ben benieuwd hoever ze zullen gaan? als ze serieus zijn gaan ze door tot er geen ontslagen vallen, anders is dit een media-stunt ;-)

komaan!

hahaha, ze staken bij De Morgen, en dan lees je dit: Uiteraard zal alle actualiteit te volgen zijn op DeMorgen.be. Wat een gezever, minimale dienstverlening noemt men dat? :-)

@ Koen & is De Morgen links

Is het omdat ze bij Opel, Ford, Volkswagen (Audi),... vervuilende wagens maken dat we arbeiders en bedienden van die bedrijven niet zouden steunen in hun strijd?

De Morgen claimt zelfs niet eens een links krant te zijn: "De Morgen is een liberale krant maar tot nu toe konden ook mensen als Dewulf of Claus iets anders tonen. Ze keken op een eigenzinnige manier naar de wereld. Dat zal dus niet meer kunnen." aldus de voorzitter van de redactieraad Bert Bultinck

Kan je lezen op: http://indymedia.be/nl/node/33219

@ Han

dus als FN failliet gaat ga je de arbeiders die wapens maken steunen?

ik heb zelf drie jaar in een vleesverwerkingsbedrijf gewerkt, het er afgetrapt en vegetariër geworden, dus wat ik kan kunnen anderen ook, heeft alleen lef nodig, en vlees is al helemaal niet nodig, en zie niet in waarom dat ik sinds ik in Gent kwam wonen al veertien jaar hoor dat DM rechts is geworden,

btw, waarom maken jullie bij imc.be samen met MO, Uitpers, enz zelf geen krant? zonder advertenties, amusement en sport komn je toen met tien pagina's ;-)

en zeker Opel steunen:

General Motors schakelde de Electrische tram uit in de VS door tramlijnen op te kopen en ze dan te sluiten.
http://2bloggen.org/2009/02/05/clip-syndicate-video-general-motors-disma...

heb over dit acht jaar geleden een artikelreeks gelezen van Chomsky mr vind die niet direct terug helaas, ik blijf zoeken...

En dan moet je ook nog weten

En dan moet je ook nog weten dat DeMorgen.be niet eens gemaakt wordt door journalisten van DeMorgen. Inhoudelijk is 't verdorie een klakkeloze kopie van HLN.be die ze met wxat layoutsnufjes een DM-look meegeven. Heel dat websitegedoe van DeMorgen is al maanden volksverlakkerij van het hoogste niveau, maar dat zal je wel nooit lezen in DM natuurlijk...

de morgen

allicht was de Morgen al lang geen linkse krant (meer). niemand die daaraan twijfelt. maar ik heb ze dertig jaar lang, waarvan 25 als abonnee, liever gelezen dan andere kranten. zeker dan de Rode Vaan, waar Calliauw inderdaad journalist was. (of dat nu een referentie is?) dat abonnement staat nu wel te wankelen. Van Thillo weet inderdaad niets van kranten, ze interesseren hem niet: hij is handelaar in bedrukt papier. maar helaas moeten ook kranten en tijdschriften heden ten dage de marktwetten volgen. zij krijgen geen subsidies zoals de banken en de politieke partijen. het zou leuk zijn als journalisten zich daar minder van zouden moeten aantrekken. maar helaas. overigens is ook MO* niet direct een ideaal voorbeeld: toen Wereldwijd in nood kwam, werd het overgenomen en omgevormd door De Nolf met zijn Roularta, ook zo'n handelaar in bedrukt papier. laten we hopen dat daar niet hetzelfde gebeurt als het wat minder gaat. het is een moeilijke beslissing: natuurlijk is indymedia een prima medium. maar een krant lezen op de trein of in je gemakkelijke zetel, het is toch een ander gevoel. en als ik dan moet kiezen in het Vlaamse landschap, dan springt De Morgen er ondanks alles toch tussenuit. we zullen het nog een tijdje aanzien: moreel gaat onze steun intussen in elk geval uit naar de ontslagen werknemers.

@Koen Ik vrees dat je vanuit je

Ik vrees dat je vanuit je eigen klein-linkse gelijk tamelijk eenzaam en alleen staat in je reactie. Je visie is ook vrij kortzichtig, zelfs vanuit zogenaamd marxistisch-revolutionair standpunt: jouw pleidooi om DM gewoon te laten afsterven, maakt jou tot objectieve bondgenoot van het grootkapitaal. Dat is nu immers net wat de neoliberaal Van Thillo wil: hij wil af van het blad. Des te meer nu hij bij zijn overnamepoging in Nederland kort bij kas komt te zitten.

Je opmerking dat Dewulf en Camps zelfs niet in het parochieblad van Nederland toont ook aan dat je de mediasector niet echt goed volgt. Dewulf werd genomineerd voor de C. Buddinghprijs en trad als dichter aan op het Poetry International festival in Rotterdam, jaren geleden al en Camps schreef jarenlang voor NRC en Elsevier.

Ik vind Dewulf echt een verlies...