Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Waardig werk in Nicaragua en in België: één strijd!

Waardig werk in Nicaragua en in België: één strijd!

KORTRIJK -- Deze week is er een delegatie van Nicaraguaanse syndicalisten op bezoek in West-Vlaanderen.

nicaragua1.jpg

(foto's Frank, tekst Françoise Vermeersch)

Het ABVV West-Vlaanderen heeft partnerschappen met vakbonden in Cuba, Peru en Nicaragua. Deze bestaan uit solidariteitsprojecten in samenwerking met fos-socialistische solidariteit om de vakbonden te ondersteunen, maar ook uit uitwisselingen om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Tussen 15 en 20 mei nam een delegatie van vakbondsmensen van de FNT (Frente Nacional de los Trabajadores) uit Nicaragua deel aan tal van activiteiten in het kader van de campagne Waardig werk: de Europese betoging, een debatavond, de Dag van de Internationale solidariteit en een vorming voor onze vakbondsmilitanten over waardig werk.

De FNT is een sandinistische vakbond, dat is een Nicaraguaanse versie van het socialisme. Zij strijden voor een staat waar de middelen eerlijk verdeeld worden en waar iedereen kansen krijgt op opleiding, waardig werk en gezondheidszorgen. Nicaragua is één van de armste landen in Latijns-Amerika. 80% leeft er in armoede. De meeste mensen hebben er geen echte job en dus ook geen sociale zekerheid. Tegelijkertijd is er ook een kleine minderheid extreem rijk en invloedrijk. Er is dus veel werk aan de winkel!

Wat opvalt is de grote hoop die in Nicaragua leeft naar aanleiding van de herverkiezing van de Sandinistische president Daniel Ortega na 12 jaar ultraliberale regeringen. De uitdagingen zijn nochtans niet min: ook hier laat de wereldwijde economische crisis zich heel hard voelen. Nicaragua moet het immers vooral hebben van de export naar de Verenigde Staten en deze valt stil door de lagere consumptie.

Zo is al een kwart van de jobs in de confectiesector verdwenen sinds eind 2008. En dat in een land waar er geen vangnet is van werkloosheidsuitkeringen… Maar de Sandinistische regering luistert naar de voorstellen van de vakbond. Bij de relanceplannen in Nicaragua is er dus oog voor de werknemers: meer en betere opleiding, opbouw van een toegankelijk gezondheidsstelsel via de promotie van generische geneesmiddelen, een decentraal beheer van de middelen en de veralgemening van het tripartiet overleg tussen vakbonden, werkgevers en overheid op alle bestuursniveaus.

José Angel, Maritza en Fredy gaven ons het volgende mee. “Jullie strijd in België is voor ons heel belangrijk. Als jullie sterk staan, dan kunnen ook wij sterker worden. Het is belangrijk dat ook jullie blijven beseffen dat het om een klassenstrijd gaat, want anders blijven ze ons, werknemers in het zuiden en werknemers in het noorden, tegen elkaar opzetten. Het is ook belangrijk om als vakbond je ideeën politiek te kunnen omzetten. Daarom hopen wij dat links zal winnen bij de komende verkiezingen bij jullie!”

nicaragua2.jpg
nicaragua3.jpg
nicaragua4.jpg