Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De cultuurstrijd van 7 juni

De cultuurstrijd van 7 juni

BRUSSEL -- De makke kiescampagne verhult dat er wel degelijk vaak grote verschillen bestaan tussen de verschillende partijprogramma's. Vooral op vlak van cultuur dreigt er een breuk met het verleden. Aspirant-ministers van Cultuur als Sven Gatz, Jean-Jacques Degucht of – godbetert – Jurgen Verstrepen hebben een radicaal andere visie dan Bert Anciaux.

Het tijdschrift Rekto:verso vroeg aan alle Vlaamse politieke partijen welke cultuurplannen ze hebben. Elke partij kreeg evenveel ruimte om haar toekomstvisie uit de doeken te doen. De voorbije legislatuur was participatie een hot item, maar nu richten de partijen hun pijlen op het subsidiebeleid.

Subsidies dus. Huidig minister van Cultuur Bert Anciaux (ex-Spirit, ex-Vl.Pro en nu sp.a) zocht ze en vond ze. In tien jaar tijd verdubbelde het budget voor cultuur. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Denk maar aan de financiering van de promotour van Kate Ryan doorheen Europa (60 000 euro), om haar Eurosong-hit ‘je t’adore’ te promoten wat niet belette dat België nog maar eens bleef steken in de halve finale. Bij deze verkiezingen moeten de partijen antwoorden op de belangrijke vraag: moeten er meer, evenveel of minder middelen ingezet worden door de overheid?

't is crisis. Ook de Vlaamse begroting dreigt diep in het rood te gaan. Maar voor Groen! mag die crisis absoluut geen excuus zijn om te snijden in de overheidssteun. Bart Caron, ooit nog kabinetschef van Anciaux, stelt wel voor om goede producties langer op de agenda te houden. Dat zou zowel het rendement van de producties verhogen als de tewerkstelling in de sector stimuleren. Groen! Pleit ook voor een minister die zowel cultuur als media onder zijn hoede heeft.

SP.A wil ook niet dat de middelen verminderen, maar waarschuwt wel voor een overaanbod aan structureel gesubsidieerde kunstinstellingen, omdat iedere beginnende kunstenaar het een automatisme stap vindt om subsidies aan te vragen. De socialistische partij wil daarom naar een systeem van gemengde financiering. Het zou volgens hen niet slecht zijn dat de culturele instellingen wat meer ondernemingszin aan de dag leggen. De markt mag voor hen dus zeker geen ‘taboe’ zijn.

Leve de markt
Met die mening schuift SP.A zich tussen Groen! en de liberale partijen in. Open VLD en Lijst Dedecker willen minder middelen. Kandidaat-minister Sven Gatz wil met zijn partij de subsidies herzien. Elke euro moet twee keer omgedraaid worden. Om het zonder franjes te zeggen: als Gatz cultuurminister wordt, komen er minder subsidies en meer marktwerking.

Bij Lijst Dedecker gaat men nog een stapje verder. Volgens de rechtse partij moeten de subsidies afhangen van de ticketverkoop. Met andere woorden: hoe meer kaartjes je verkoopt, hoe meer subsidies je mag aanvragen. Lijst Dedecker stelt wel dat de innovatieve projecten hier niet onder mogen lijden. Lijst Dedecker wil ook giften aan culturele instellingen fiscaal aftrekbaar maken.

CD&V blijft over het algemeen vaag en legt de nadruk op het culturele erfgoed. De christendemocraten vinden ook dat “overheidsondersteuning in nauw overleg met de sector moet gebeuren.” Verder weiden ze daar niet over uit.

N-VA hamert op interculturalisering. De partij wil de verschillende culturen betrekken en integreren in de maatschappij.

Het Vlaams Belang heeft het over haar ideologie en niet over concrete maatregelen. De extreemrechtse partij stelt het participatiediscours in vraag en hekelt het vermeende intellectualisme in de culturele sector. “De aversie tegenover (moderne) kunst en cultuur groeit. Dat is het globale plaatje”, aldus de extreem-rechtse partij.

PVDA heeft het wel nog over participatie. Daarbij vindt de partij het belangrijk dat verenigingen met vrijwilligers meer financiële middelen krijgen om die vrijwilligers te vormen. Het vrijwilligersstatuut moet volgens de partij opgewaardeerd worden. PVDA wil ook meer cultuureducatie voor jongeren. Op vlak van subsidies wil de paritj verdedigen wat er is. “Wat nog overblijft, mag niet in privéhanden terechtkomen.”

Lees de kieswijzer van Rekto:verso hier:
http://www.rektoverso.be/images/stories/nr35/rektoverso_kieswijzer_09.pd...