Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Akkoord in handelssector voor grootdistributie

Akkoord in handelssector voor grootdistributie

BRUSSEL -- Na een onderhandelingsmarathon van 26 uur zijn vakbonden en werkgevers uit de handelssector tot een akkoord gekomen. Op donderdag 28 mei werd dit goedgekeurd door de militanten. De werkgevers gaan in op de koopkrachteisen van de werknemers. Hiermee halen de vakbonden hun slag thuis en werd een algemene staking vermeden.

8.JPG

De vakbonden wilden dat het interprofessioneel akkoord (IPA) correct werd uitgevoerd en dat alle werknemers dus van dezelfde koopkrachtverhoging konden genieten, ongeacht hun aantal werkuren. Na meer dan 26 uur onderhandelen kregen ze voor een stuk wat ze wilden.

Ecocheques
Voor 2009 komt er een koopkrachtverhoging van 125 euro. In 2010 gaat het om 250 euro. In het akkoord staat dat deze bedragen worden uitgekeerd in ecocheques. Met deze cheques kunnen werknemers ecologische producten aankopen zoals bijvoorbeeld afwasmiddel, fietsmateriaal, of spaarlampen. De ecocheques kunnen afhankelijk van het bedrijf ook worden omgezet naar gelijkwaardige voordelen.

Iedereen gelijk
Toch krijgt niet iederen hetzelfde koopkrachtvoordeel. De werkgevers wilden dit laten afhangen van de arbeidsduur. Dit was een eis die de vakbonden, aangezien 70% van de werknemers deeltijds werkt, niet kon aanvaarden. Zij wilden dat iedere werknemer gelijk behandeld werd, net zoals in het IPA vermeld staat. Uiteindelijk werd een compromis bereikt.

In 2010 krijgen mensen die meer dan 27 uur werken 250 euro. Deeltijdse werknemers krijgen iets minder. 200 euro tussen 20 en 27 uur per week, 150 euro tussen 17,5 en 20 uur per week, 100 euro tussen 8 en 17,5 uur per week en 75 euro voor dagcontracten of 8 uur werk per week. Dit jaar kunnen de werknemers rekenen op de helft van deze bedragen.

Verplaatsingskosten
Naast de koopkrachtmaatregelen, gaat de vergoeding voor verplaatsingskosten omhoog. Mensen die het openbaar vervoer gebruiken krijgen in de toekomst 80% terugbetaald, terwijl dat vroeger slechts 66% was. Werknemers die de auto gebruiken krijgen vanaf 1 februari 2010 70 % terugbetaald.
Ook de syndicale premie gaat lichtjes omhoog. Vanaf 2010 wordt die 135 euro, dat is een stijging met 7 euro tegenover nu.

Paritaire comités
Er werden in het akkoord afspraken gemaakt over de herschikking van de paritaire comités die de loonovereenkomsten bepalen. Werkgeversfederatie Fedis zal samen met vakbondsafgevaardigden werken aan die veranderingen. De vakbonden willen op die manier concurrentie tussen winkelketens onderling vermijden. Elke werknemers moet op termijn van dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen genieten.Tegen eind 2010 moeten er resultaten op tafel liggen.

Met dit akkoord zien de werknemers dus een groot deel van hun eisen verwezenlijkt. Het geldt enkel voor de grootdistributie. Vanaf 8 juni worden de onderhandelingen hervat voor kleinere handelszaken.