Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

What about the pills,the thrills and the kills ?

What about the pills,the thrills and the kills ?

CCHR (Citizens Commision on Human Rights)maakt zich zorgen over patiënten die in de psychiatrie terecht
komen.Bekommert de psychiatrie zich werkelijk om de geestelijke gezondheid ?

DSC00741.JPG

Op zaterdag 13 juni hield de vereniging CCHR een 3 uur durende protestactie voor het Psychiatrisch
Centrum Sint Jozef te Kortenberg.Een 2O-tal manifestanten daagden op,alsook sympathisanten van
verschillende pluimage.De CCHR werd in 1969 opgericht door leden van de Scientology Church.
Met deze protestactie wil het de werkelijke bekommernissen van de psychiatrie over de gezondheid van hun patiënten in vraag stellen.De protestactie verliep vreedzaam en geordend.

"Patiënten en het publiek verdienen grote veranderingen in de beoordeling van geneesmiddelen."
Onder deze kop plaatste Sir lain Chalmers(expert op het gebied van geneesmiddelenonderzoek)een artikel
in het British Medical Journal van maart 2009.(4)In België kaart Dr.Dirk Van Duppen (Geneeskunde voor
het volk)deze problematiek al geruime tijd aan met wetenschappelijke studies uit gereputeerde buitenlandse vaktijdschriften.Zo stelt hij de efficiëntie van de atypische (tweede generatie)psychopharmaca in vraag.(2)Verder plaatst hij de medicatie in macro-economische context en zodoene legt
hij het kluwen bloot tussen de ghostwriting ,de pharma-industrie,de wetenschap en bovenal de omzet.(1)
Verder is er nog een dappere apotheker,Fernand Haesbrouck die resoluut ten strijde trekt tegen de
vloedgolf van ADHD (een stijging van 500% in de laatste jaren)en de dito behandelingen met stimulantia.De verkoop van Relatine,Concentra of Strattera neemt een hoge vlucht,evenals jongeren met
geestesziekten en hartproblemen.Amphetamines zijn bij wet verboden maar als het als medicijn verkocht
worden zijn ze een desastreuze gemakkelijkheidsoplossing.(5)

Wat de DSM IV klasseert als ziek ,maakt iedereen ziek behalve uiteraard de hulpverleners.De psychiaters
die maar 2 soorten mensen kent ;patiënten en potentiële patiënten.Met welk recht bepaald een door de
Pharma-industrie zwaar gesponserde APA (American Psychiatric Association)wat ziek is en wat niet ?(6)
Aan de hand van de verkoopcijfers worden de Pharma-industrie en de grote ziekenhuisconcentraties-en
koepels door de APA bedient op hun wenken.Wordt 1/4 van de bevolking gestigmatiseerd aan de hand
van dit classificatie-systeem,levens verwoest en verslaafd gemaakt aan de ergste hard-drugs die er bestaan.De psychiatrie lost de problemen niet op,het doet aan symptoombehandeling en opereert als
een onmenselijke machinerie en ontmenselijkt diegenen die het geacht worden te helpen.

Daarom: stop de Diag-non-sense,en Heren Psychiaters ;doe uw eed aan Hippocriet-is gestand.

(4)http://www.bmj.com/cgi/content/full/338/mar31_3/b1025
(5)http://www.adhdfraude.net/blog/

Ter info:cchrbelgie@gmail.com