Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Peru: Conventie 169, inheemse volkeren

Peru: Conventie 169, inheemse volkeren

Deze conventie is van toepassing op volkeren die zich door sociale, culturele en economische omstandigheden onderscheiden van de andere inwoners en die zich laten leiden door hun gewoonten en hun tradities.

Om te beginnen is er in Peru verwarring over de definitie van “inheemse volkeren” en dus over voor wie de conventie van toepassing is. Dat heeft uiteraard gevolgen, bijvoorbeeld voor de dotatie aan instituten en mechanismen en voor het recht op inspraak waarin de conventie voorziet ten behoeve van de inheemse volkeren.

Maar het gaat veel verder. De conventie regelt ook de wijze waarop de inheemse bevolking betrokken wordt bij bepaalde projecten en in het bijzonder de exploitatie van hun natuurlijke rijkdommen die een negatieve weerslag zou kunnen hebben op hun levenswijze.

De commissie van Deskundigen hecht aan deze case veel belang, in die mate dat ze een voetnoot toevoegt aan het verslag waarin zij de regering uitnodigt in detail te antwoorden op de vergadering van de Normencommissie.

Conventie 169 is een belangrijke conventie die slechts voor de vijfde keer de Normencommssie haalt (eerste keer Peru). Het debat draait vooral om de betrokkenheid van de inheemse bevolking in de (buitenlandse) (economische) projecten die hun natuurlijke biotoop overhoop halen. En dus gaat het over dialoog, overleg.

Deze case staat niet op de agenda van de Normencommissie omwille van het gewelddadig verzet, precies nu, in Peru en de solidaire protestmanifestaties overal ter wereld. Maar het illustreert natuurlijk het belang van deze 20 jaar jonge conventie voor landen zoals Peru, waar de inheemse bevolking 45% van de populatie levert.

De vakbondsgroep legt er terecht de nadruk op dat de deelname van de volkeren aan de ontwikkelingsplannen, zoals voorzien in de conventie 169, zich niet beperkt tot de arbeidsrechtelijke aspecten en dat alle artikelen tegen het licht moeten gehouden worden.

De regering heeft gefaald in de informatie en in de rol om de dialoog tot stand te brengen gebaseerd op het respect voor de inheemse volkeren. Peru moet dat herstellen en toelaten dat ze hun eigen prioriteiten kunnen bepalen, kortom, onmiddellijk een dialoog starten en een mechanisme creëren om te consulteren. In een overlegd actieplan moet de regering haar wetgeving aanpassen aan de conventie 169.

Jammer dat het vakbondsvoorstel om een missie van hoog niveau te sturen wordt afgezwakt in technische assistentie van de IAO.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
15.06.2009

Tags