Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

'De directrice die altijd pleit voor respect en uiting van de identiteit draait nu 180 graden'

'De directrice die altijd pleit voor respect en uiting van de identiteit draait nu 180 graden'

Een vijfhonderdtal leerlingen, ouders en sympathisanten verzamelden zich gisterenavond in het Atheneum van Antwerpen. De geplande actie aan de Rooseveltplaats tegen het hoofdodekenverbod is veranderd in een geïmproviseerde informatiemoment. De directie kwam onder luid gejoel het verbod toelichten, gevolgd door toespraken van de imam Nordin Taouil, leerlingen en het oudercomité. Ze waren allemaal verontwaardigd over het verbod en vooral over de manier waarop de beslissing is genomen en gecommuniceerd. We gingen op zoek naar enkele reacties van leerlingen en ouders.

interv3.JPG

Bouchra zit in het zesde middelbaar

'Ik vind dit niet kunnen en zeker niet met het argument dat ze zogenaamd de gelijkheid willen bewaren. Wat zij gelijkheid noemen, noem ik hypocrisie. Ik heb nooit een hoofddoek gedragen en ik heb nooit druk ondervonden van mijn medeleerlingen om een hoofddoek te dragen. Ik werd altijd aanvaard zoals ik ben. Dit is een vals argument om ons te doen zwijgen.'

Ik zit in mijn laatste jaar maar ga me na ontvangst van mijn diploma ook symbolisch uitschrijven.'

interv2.JPG

Cautar zit in het vierde middelbaar

'Dit komt echt uit de lucht gevallen. We hebben het niet zien aankomen. Ik zit al zeven jaar op deze school en heb nooit iets gemerkt van meisjes die onderdrukt worden door anderen met hoofddoek. We zijn één hechte groep zowel de meisjes met hoofddoek als meisjes zonder hoofddoek. We helpen elkaar en komen op voor elkaar. Er zijn nooit problemen geweest.

Al zeven jaar leer ik dat het Atheneum rond vier universele thema’s draait . Tijd, keuze, ruimte en mens. Waar is de tijd en waar is de ruimte om dit vooraf te bespreken en onze mening daarover te geven? Waarom accepteert ze ons niet zoals we zijn en wat met onze keuzes?

De medeleerlingen zijn ook allemaal geshockeerd. We zaten midden in de examen toen we het via de media vernamen. Waarom kon de directrice het niet eerst met ons bespreken. Zij is diegene die altijd zegt “mannen als er iets is, gaan we dat samen bespreken en samen naar oplossingen zoeken.” Terwijl zij zelf in het geniep bezig is.

Het is ons recht om de hoofddoek te dragen. Ik ga me dus net als vele anderen uitschrijven na ontvangst van mijn attest.'

interv5.JPG

Mourad volgt al vijf jaar les op het Atheneum

'Ik vind deze beslissing heel erg en onbegrijpelijk. Ik wist het ook via de media. Ze hebben in het begin van het jaar wel de lange hoofddoeken verboden. Dat was totaal geen probleem maar een volledig verbod hadden we niet verwacht. Het valt wel juist samen met het verbod van Sarkozy op de boerka’s. Misschien dat ze daarop wil inspelen.'

interv1.JPG

Melia is al zeven leerling van het Atheneum

'We hebben gehuild toen we de beslissing hoorden. Ik zit hier al zeven jaar en draag ook al zeven jaar de hoofddoek zonder problemen. Ik vind het erg dat ik mijn hoofddoek nu moet uitdoen zonder echt geldige redenen. Haar argumenten dat we anderen onderdrukken gaat echt niet op. Er is tijdens het jaar nooit gesproken over een hoofddoekenverbod. Meer dan de helft van de meisjes draagt hier een hoofddoek.

Veel leerkrachten vinden het erg dat we weggaan maar ze zijn wel blij dat de hoofddoeken verboden worden. Ze beseffen niet wat een hoofddoek voor ons betekent. Het is net of ze ons vragen om onze broek uit te doen. We voelen ons naakt zonder hoofddoek.

Ik ga me ook zeker uitschrijven. Waar ik naartoe ga weet ik niet. Maar hier ga ik nooit mijn hoofddoek uitdoen, misschien wel in een andere school.'

Tasniem Christien Fiatti, ex-leerling van het Atheneum

'Ik ben al 14 jaar moslim en ben zelf naar deze school gekomen omdat dit de school was waar ik mijn hoofddoek mocht dragen. Ik voelde me hier aanvaard en was op mijn gemak. Ik had nog nooit zo goed gepresteerd op school. Ik was met onderscheiding afgestudeerd.

Het argument is zogenaamd de groepsdruk die er mogelijk zou zijn op meisjes die de hoofddoek niet dragen. Als groepsdruk een grote bezorgdheid is van de directie moeten ze dat toch gewoon in hun pedagogisch programma opnemen. Jongeren assertieve maken tegen groepsdruk. En niet enkel om een hoofddoek te dragen maar ook groepsdruk om alcohol te consumeren, drugs te nemen, uit te gaan, seksuele relaties aan te gaan op jonge leeftijd,... Dan moet men al die onderwerpen aanpakken als men het over groepsdruk heeft.

Argument groepsdruk is gewoon een excuus. Men heeft geen band met de groep die men veroordeelt want ander hadden er wel vooraf rondetafelgesprekken geweest. Men had deze discussie in het begin van het jaar kunnen starten maar neen men heeft schrik voor de reactie en communiceert het vlak voor de vakantie in de hoop dat het na de vakantie bekoeld is. '

interv8.jpg

Ook medeleerlingen zonder hoofddoek kwamen hun sympathie betuigen. "We vinden het niet eerlijk. Het is het afnemen van iemands identiteit."

interv7.JPG

Mina Chebaa is lid van het oudercomité

'Ik ben zeer verontwaardigd. Ik ben lid van de schoolraad en ik wist er helemaal niets van. De beslissing is boven onze hoofden genomen. Het argument dat ze aanhalen is heel zwak. Er is helemaal geen druk op de meisjes zonder hoofddoek. Kijk maar hoe de meisjes zonder hoofddoek nu juist opkomen voor de meisjes met hoofddoek.

Er is nooit niets over gecommuniceerd met de ouderraad. Het schoolreglement is begin dit schooljaar aangepast. De hoofddoeken werden verkort. Men heeft me toen wel advies gevraagd maar over dit verbod ben ik nooit gecontacteerd geweest. Ik heb het moeten vernemen via een sms'je van mijn dochter. Toen ik de leerlingenbegeleider contacteerde wist die er ook niets van. Ik werd pas door de directie ingelicht tijdens de persconferentie.

Ik vind het verontrustend dat men zo’n beslissingen zomaar neemt zonder een betrokkene te raadplegen. De directrice die altijd pleit voor respect en staat voor het behoud en uiting van de identiteit draait nu 180 graden. Het blijft een groot vraagteken.

We vinden dit niet kunnen. We zullen verdere stappen ondernemen. We plannen de komende zondag alvast een manifestatie met toespraken op het Sint Jansplein van 11h00 tot 13h00.'