Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV tegen VBO: “Crisis bestrijden met banen, niet met lagere pensioenen”

ACV tegen VBO: “Crisis bestrijden met banen, niet met lagere pensioenen”

BRUSSEL - Het VBO lanceerde donderdagmorgen een aantal ideeën voor een pensioenhervorming: lagere pensioenen en strengere loopbaaneisen voor brugpensioen. “Kennelijk wil het VBO deze crisis laten uitzweten door de werknemers,” klinkt het bij de christelijke vakbond ACV.

Lagere pensioenen? “De Belgische pensioenen zijn al heel laag,” reageert het ACV. “Nu reeds leeft 1 op 5 van de Belgische gepensioneerden onder de Europese armoedegrens. Dit aantal moet op korte termijn drastisch worden verminderd in plaats van dat het zou toenemen.”

"De christelijke vakbond is zich bewust van de budgettaire uitdagingen, maar de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen,” klinkt het. “Het kan niet dat de werknemers nogmaals zouden moeten betalen.”

Brugpensioen
Het VBO wil een verstrenging van de loopbaaneisen voor het brugpensioen, vooral door werknemers die tijdkrediet opnemen te viseren. “Dat is vrouwonvriendelijk en het treft in hoofdzaak gezinnen met kinderen,” reageert het ACV.

“En meer dan ooit zijn het de 50-plussers die het gebrek aan werk aan den lijve ondervinden,” voegt de christelijke vakbond er aan toe. “Zij mogen niet opnieuw gestraft worden in hun pensioen.”

Werk maken van werk
“Het enige antwoord dat het VBO weet te formuleren op de dramatisch gestegen werkloosheid, vooral bij jongeren, is het opjagen van oudere werklozen,” besluit het ACV.

“Het is echter de werkloosheid die moet bestreden worden, niet de werkloze. De prioriteit nummer 1 is nu: werk maken van werk. Daarin hebben zowel de sociale partners als de overheden een verantwoordelijkheid.”

verandering

Het is toch frapant dat degene die nooit arbeid leverde, wel het hoge woord nemen betreffende het arbeiderspensioen. Laat nu de arbeidersklasse ook eens hun mening geven, over uw verdiensten tijdens en na uw loopbaan.
Deze personen gaan er vanuit dat de meeste arbeiders kiezen voor het hun aangereikt pensioenuitkering, met een gemiddelde van 1200€ pensioenuitkering, de arbeiders profiteren van hun bijdrage.
Zou het niet beter, heel het systeem te veranderen en deze af te stemmen op uw fysieke toestand door arbeid.
Waarmee ik bedoel, wellicht zou ik best tot mijn 75 jaar ergens ceo willen zijn, maar als metaalarbeider wil ik niet doodvallen tijdens mijn actieve loopbaan.

Kort door de bocht

Ik neem aan dat u best CEO zou willen zijn. Ik ook. Alleen kan niet iedereen CEO zijn, indien u dit ambieert doe uw best misschien lukt het. Intussen moet het systeem wel betaald worden : of nu wilt of niet, het is gewoon niet betaalbaar om uw MEDE-arbeiders die wat jonger zijn te doen opdraaien voor alle andere die graag vanaf hun 55 op (brug)pensioen gaan. En voor de goede orde, het baat ook niet om de CEO's hiervoor te laten betalen, want dan wil er niemand nog die job doen. Ik kan u ook verzekeren dat er (tussen de schandalen door) een heleboel goeie CEO's zijn die hard werken en véél belasting betalen, ook tot ze een depressie krijgen of erbij doodvallen met een hartinfarct. Dus ontken niet dat de zon ondergaat als het avond wordt. Ons avondland zal, of een tandje bijsteken, of de tering naar de nering zetten.

acv&vbo

Men hoort in de media niets anders dan de 50+ weer aan het werk.
Hoe komt het dat er zoveel 50+ werkloos zijn en worden.
Dit zegt het VBO niet en het brugpensioen werd gebruikt om de oudere werknemer uit hun bedrijf te krijgen.
Was dit betaalbaar?
Dat was toen geen zorg er waren genoeg mensen aan het werk dat zijn zorgen voor later en later is nu.
Het VBO wil nu langer werken en minder pensioen.
De vergrijzing ons pensioen moet betaald kunnen worden.
Je kan nu wel stellen dat het brugpensioen niet betaalbaar is.
Was het dat eerst wel?
ER zijn 30 jaar mensen met brugpensioen gegaan die eigenlijk nog 10 jaar hadden moet werken.
Het systeem was gebaseerd het gegeven dat men tot 65 werk en bijdragen betaald.Hoe groot is dit gat?
Waar zit dus de fout?