Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Media-laksheid

Media-laksheid

De verschillende Vlaamse media mogen zich weer eens kronen als de grootste verliezers van de verkiezingen. Ze maakten zich één voor één schuldig aan de lakse zonde van de gemakszucht.

Eerste zonde: die godgeklaagde peilingen waarmee de media ons elke week opnieuw mee rond onze oren sloegen. Geen nieuwswaarde maar slechts voer om het nieuws mee op te vullen. Weer maar eens leken de peilingen naast de realiteit te lopen. Weer maar eens werden kleine partijen niet in de peilingen opgenomen. Weer maar eens hebben ze kostbare mediatijd verprutst.

Tweede zonde: de afwezigheid van de kleine partijen in beeld. De openbare omroep koos opnieuw voor de gevestigde toneelspelers van het politieke theater en lieten de ‘kleintjes’ slechts als figuranten optreden.

Derde zonde: Meer dan 70% van de Vlaamse wetgeving is van Europese oorsprong. Hebt u iets van dat belang gemerkt? Europa leek nauwelijks belangrijk. Vlaanderen leek even de wereld. Als we willen dat de kiezer zich meer betrokken voelt bij Europa, kunnen de media daar een belangrijke en overtuigende rol in spelen. Maar waarom baanbrekend zijn als de Vlaamse verkiezingen op zich genoeg kijkers, lezers en luisteraars lokken?

En wat betreft de uitslagen van de Vlaamse verkiezingen? De modale Vlaming lijkt een lafaard te zijn die zich liever vastklampt aan de conservatieve waarden en hiermee vernieuwing verafschuwt. Daar waar de economische crisis kon leiden tot het gebruik van nieuwe inzichten, blijkt de ‘crisis’ de Vlaamse mens in een bad van egocentrisme, individualisme en illusionistische zekerheid te dompelen. De revolutie lijkt ver achter de horizon verdwenen. Het landschap vult zich met de grijze aanwezigheid van de oude CVP-staat.

Valt de Vlaming iets kwalijk te nemen? Ah neen, waarom de schijnbaar avontuurlijke weg bewandelen als er een zekerheidsbaan naar rustige tijden ligt te lonken? Al lijkt een stem op ‘de slimste mens’-partij nu niet echt een stem voor houvast en eerlijke rechtlijnigheid. Maar genoeg gezeverd, we gaan niet langer kankeren op partijhoofden die voor de verkiezingen nauwelijks een woord uitspraken over de staatshervorming om dan bij de verkiezingsuitslag uit te roepen dat de Vlaming voor een grote staatshervorming heeft gekozen. Begrijpen wie begrijpen kan.

De verzuring bestrijdend, kunnen we meer dan dat ook concluderen dat er prachtig electoraal nieuws is: het Vlaams Belang krijgt eigenlijk op zijn doos. En daarvoor hebben niet LDD en N-VA gezorgd, maar wel diegenen die ondanks de felle kritieken bleven geloven in het cordon sanitaire. De zwarte leeuw is in zijn electoraal kooitje aan het verhongeren en lijkt de kiezers niet meer te kunnen overtuigen met het zwaar gebrul dat hij hier en daar verkondigt via de muil van een De Winter of een Vanhecke.