Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Zwarte dag voor democratie"

"Zwarte dag voor democratie"

Het Minderhedenforum, de koepel van etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel, is diep teleurgesteld over de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een algemeen hoofddoekenverbod in te voeren.

Het Minderhedenforum herhaalt zijn argumenten:
* vrijheid van godsdienst en godsdienstbeleving is een mensenrecht en een grondrecht
* actief pluralisme houdt in dat elke leerling zijn identiteit kan beleven met respect voor de anderen, niet dat de identiteit van (bepaalde) minderheden wordt verboden
* een hoofddoekverbod zet een rem op de emancipatiekansen van deze meisjes en vrouwen, omdat het hun recht op onderwijs (en later op werk) beperkt
* het hoofddoekverbod lost de problemen die directies aanhalen inzake sociale druk geenszins op.

Dit is een zwarte dag voor de democratie: de overheid zelf gaat hier mensen discrimineren op basis van hun godsdienst in een cruciale sector als onderwijs. Het RAGO is zelf gezwicht voor sociale druk, namelijk de toenemende druk van de maatschappij om de islam 'aan banden te leggen' en meer specifiek hoofddoekdragende meisjes te viseren.

Het had van meer moed getuigd om een algemene regel uit te vaardigen die de hoofddoek toelaat in alle scholen. Dat was bovendien consistenter met het eigen pedagogisch project. Daarin is sprake van de nood aan een open geest, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening. Het Minderhedenforum noteert echter dat mensen van alle overtuigingen niet langer welkom zijn in het Gemeenschapsonderwijs zonder dat er aan hun eigenheid geraakt wordt. Als gelijkbegaafden gelijke ontwikkelingskansen moeten krijgen - een citaat uit het pedagogisch project van het GO! – moet men hier geen irrationele voorwaarde aan koppelen.

Het Minderhedenforum roept het Gemeenschapsonderwijs dan ook op het verbod op hoofddoeken alsnog te herzien. Het wordt bovendien tijd dat politici een standpunt durven in te nemen voor verworven rechten als godsdienstvrijheid. Het Minderhedenforum vindt immers niet dat het verbod op hoofddoeken te rijmen valt met de ‘warme, respectvolle samenleving’ die het regeerakkoord voor ogen heeft.

Naima Charkaoui is directeur van het Minderhedenforum